Soc&Koms vänner rf

socokom

Föreningen är en sammanhållande länk mellan nuvarande och tidigare studerande, nuvarande och tidigare personal vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, samt övriga personer som omfattar föreningens syfte. Föreningen anordnar flera evenemang årligen. Föreningen har 150 medlemmar.

Hur blir jag medlem? Medlemsavgiften är 20 €. Ifall du vill vara medlem i både Soc&Koms vänner r.f. och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, kan du betala ett dubbelmedlemskap på 51 euro, vilket inkluderar medlemsavgiften för såväl Alumnföreningens som Soc&Koms vänner r.f. Du sparar 8 €