Promotionens vänner

Promootioakti

Kuvaaja Juuso Koivisto

Alla som har hört till Helsingfors universitets filosofiska, statsvetenskapliga eller teologiska fakulteters promotionskommittéer som medlem, officiant eller marskalk är välkomna att bli medlemmar i gruppen.
Gruppens medlemmar får regelbundet information om ärenden som gäller promotioner. Gruppen har ca. 160 medlemmar som du enklast når via Facebook gruppen Promootion ystävät.

Som ett resultat av en ansökan formulerad av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet är magisterpromotionens tradi­tion tillagd på listan över nationella levande kulturarv. Listan är knuten till UNESCO:s konvention om skydd för immateriella kulturarv och att bli intagen på listan är ett erkännande för promotionstraditionens betydelse och unika karaktär.

PROMOTIONENS JUBELÅR 2023

Universitetet har bestämt sig för att fira filosofiska fakultetens 100 promotion, en nästan oavbruten levande tradition sedan 1643 genom att fira Promotionens jubelår 2023. Projektchef för jubelåret är FD Kristina Ranki (kristina.ranki@helsinki.fi)

Du går med i gruppen genom att bli medlem i Alumnföreningen och välja Promotionens Vänner gruppen på  Medlemskap-fliken.