Promotionens vänner

Promootioakti

Kuvaaja Juuso Koivisto

Alla som har hört till Helsingfors universitets filosofiska, statsvetenskapliga eller teologiska fakultets promotionskommitté som medlem, officiant eller marskalk är välkommen att bli medlem i gruppen.
Gruppens medlemmar får regelbundet information om ärenden som gäller promotioner. Gruppen har ca. 160 medlemmar som du enklast når via Facebook gruppen Promootion ystävät.

Som ett resultat av en ansökan formulerad av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet är magisterpromotionens tradi­tion tillagd på listan över nationella levande kulturarv. Det är ett erkännande för promotionstraditionens betydelse och unika karaktär. Listan är knuten till UNESCO:s konvention om skydd för immateriella kulturarv. Från denna lista nominerar utbildnings­ och kulturministeriet förslag till den internationella listan över immateriella kulturarv.

Vi försöker stöda kommande promotionskommiteér på olika sätt.

FD Aku Valtakoski
gruppens ordförande
Filosofiska fakultetens promotionskomitteé 2003

FD Eva Ahl-Waris
Gruppens sekreterare
Filosofiska fakultetens promotionskomitteé 2003

HUR BLIR JAG MEDLEM? Promotionens vänner är en del av Alumnföreningen och fungerar med dess stöd. Ingen medlemsavgift.