Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry

alumnisitsit_1920x1123

Alumner i ämnet nationalekonomi har bildat föreningen Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry, som har som mål att:

 • Upprätthålla kontakten mellan alumnerna  i ämnet nationalekonomi vid Helsingfors universitet och erbjuda en naturlig arena för nätverkande
 • Upprätthålla kontakten mellan alumner i (national) ekonomi och studerande i ämnet
 • Upprätthålla kontakten mellan alumner och ekonomiundervisningen
 • Stöda kontakter mellan alumner, studerande och arbetslivet

Alumnernas styrelse

Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som består av ordföranden som utses vid årsmötet och nio (9) ordinarie medlemmar. Medlemmarnas mandatperiod är 3 år.

I föreningens styrelse ingår:

 • Uki Lammi, ordförande i föreningen, direktör (Nordea)
 • Hertta Alava,  viceordförande i föreningen, sijoitusstrategi (Nordea)
 • Maaria Koski, graduate (Nordea)
 • Ville Voutilainen, ekonomisti (Finlands Bank)
 • Matti Saarinen, styrelseordförande (Kreab)
 • Vesa Kanniainen, emeritusprofessor i nationalekonomi
 • Joona Widgren, ekonom (OP)
 • Mikko Ayub, verkställande direktör (Aktia)
 • Liisa Räsänen, direktör (Patentti- ja rekisterihallitus)
 • Klaus Kultti, professor i Ekonomi (Helsingfors universitet)

Bli medlem

Kansantaloustieteen alumnit samarbetar med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Kontakta Alumnföreningens kontor om du vill gå med i gruppen eller fyll i medlemsblanketten på alumnföreningens webbsida (välj gruppen Kansantaloustieteen alumnit under fliken ”medlemskap”). Kansantaloustieteen alumnit rekomenderar medlemskap i Helsingfors universitets alumnförening för en allomfattande alumnupplevelse.