Heljä Misukka

Kuva: Leena Koskela

Heljä Misukka är konsult inom utbildningssektorn och lobbare på sitt egna företag LovEdu Ab. Hon är alumn från statsvetenskapliga fakulteten.