Marja Hilska-Aaltonen

1000x1000_Maria_hilska_aaltonen

Marja Hilska-Aaltonen är forstmästare. Hon är alumn från agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.