Leena Rantanen

Leena Rantanen_P

Leena Rantanen är ecklestiastikråd vid Kyrkostyrelsen och alumn från juridiska fakulteten. Hon är pensionerad fr.o.m 2021.