Teemu Laajasalo

Teemu_Laajasalo

Doktor i pedagogik och teologie magister (HU) Teemu Laajasalo är Biskop i Helsingfors stift och alumn från både humanistiska fakulteten och pedagogiska fakulteten. Han är ordförande för Cantores Minores rådgivande nämnd för samhällsrelationer sedan 2019 och delegationsordförande för Helsingfors Diakonissaanstalts stiftelse sedan 2017. Laajasalo har tidigare fungerat som styrelseordförande för Finska missionsällskapet.