Pekka Sauri

Pekka_Sauri

Ph.D., EMBA Pekka Sauri är facklitteratur författare, styrelseproffs och tidigare arbetslivsprofessor vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Han har verkat som Helsingfors vice stadsdirektör 2003-2017. Han är fil. lic. i psykologi från Helsingfors universitet samt filosofie doktor i psykologi från Brunel University, London.