Erkki Liikanen

Liikanen

Erkki Liikanen är magister i statsvetenskap, alumn i nationalekonomi, hedersdoktor från Tekniska högskolan, Helsingfors Handelshögskola och Östra Finlands universitet samt Årets Alumn 1999. Liikanen är även Chair of the Trustees i the International Financial Reporting Standards Foundation, direktionsordförande för tankesmedjan Bruegel och Helsinki Graduate School of Economics, medlem i Europeiska centralbankens etiska komiteé. direktionsordförande för Finlands Symfoniorkestrar rf och medlem av Internationella Röda korsets federations ekonomikomiteé.