Maija Aksela

Maija Aksela

Professor Maija Aksela är direktör för LUMA-centret i Finland. Hon är alumn från både matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och alumn från pedagogiska fakulteten.