Jan D. Oker-Blom

Jan D. Oker-Blom

Politices magister (HU), MBA  (Aalto-universitetet) Jan D. Oker-Blom är stadsdirektör för Lovisa stad. Oker-Blom är tidigare VD för Finnish Business Angels Network och var stadsfullmäktige 2001-2017 samt medlem av Helsingfors stadsstyrelse 2007-2012. Han har även suttit med i styrelserna för flera små företag och varit styrelseledamot i Helsingfors hamn. Han har verkat som medlem i förvaltningsrådet för bl.a. HOK-Elanto och Nationaloperan. Nu är han ordförande för styrelsen i Kymenlaakson sähkö. Oker-Blom var medlem i HUS styrelse 1998, Unicafe Ab styrelsemedlem 1999-2000 och kurator för Nylands Nation 2005-2008. Jan D Oker-Blom har varit styrelsemedlem i Alumnföreningen vid Helsingfors universitet 2015-2016 och viceordförande 2016. Han är alumn från statsvetenskapliga fakulteten.