2010 Bengt Holmström

Helsingfors universitets Alumförening har den 13.10.2010 utsett den internationellt erkände nationalekonomen professor Ph.D., FK Bengt Holmström till Årets Alumn. Ekonomipriset – Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne – tilldelas i år finländaren Bengt Holmström, professor vid MIT, och ekonomiprofessor Oliver Hart vid Harvard Universitet för deras forskning om kontraktsteori. Läs mera.

Holmström är professor i nationalekonomi vid det amrikanska toppuniversitetet MIT. Homlström har också varit medlem i Alumnföreningens delegation sedan 2007. För Holmström innebär alumnitet tacksamhet för den fantastiska och inspirerande utbildning som varit avgörande för de viktigaste valen som livet för med sig.

Från Holmströms studietid minns han speciellt Olli Lokki, professor i tillämpad matematik som även fungerade som Holmströms pro gradu-handledare, samt Seppo Mustonen, som öppnade hans ögon för statistikvetenskapen. Båda uppmuntrade honom att resa till Amerika.

”Vetenskapliga samfund hjälper till att lösa de stora, globala kriserna”

Holmström konstaterade redan 2010 att de vetenskapliga samfundens roll blir allt viktigare för att lösa stora globala kriser. Viktiga faktorer är enligt Holmström både undervisning, forskning samt social påverkan genom media.

”Undervisningen och dess nivå väger tyngst och inverkar mest. Jag studerade matematik, men studier i humaniora skulle ha varit ett bra komplement i min utbildning.  Inom forskning står jag bakom grundforskning, som är fundamentet för all forskning. När medierna lyfter fram stora problem, borde forskarna ta en större roll som experter för att ge en så djupgående bild av problemet som möjligt. Som exempel kan man lyfta fram finanskrisen i USA, där investeringsbankerna direkt skuldbelades trots att det fanns en hel del större faktorer i bakgrunden som baserade sig på den globaliserade ekonomin och skuggbankssektorn.”