2021 Mika Salminen

Mika Salminen THL

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet har valt docent i virologi, avdelningsdirektör för hälsosäkerhet på Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen till Årets Alumn 2021.

Som Årets Alumn ämnar Mika Salminen lyfta frågan om att det mitt under pågående coronapandemi vore relevant att granska restriktionernas effekter på samhället som helhet.

”Sinnet för proportioner förloras alltför lätt i en krissituation. En del äldre människor tar varningarna på så bokstavligt allvar att de över huvud taget inte går ut. Det innebär att deras kondition drastiskt försämras.”

Salminen (f. 1965) inleder sina studier i mikrobiologi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Helsingfors universitet 1984. I studiernas slutskede inriktar sig Salminen på virologi.

“Man behöver inte ta all kritik personligt”

Salminen blev rikskändis i mars i år då det var hans uppgift som hälsosäkerhetsdirektör på Institutet för hälsa och välfärd att vid informationstillfällena förklara varför man bekämpade spridningen av coronaviruset som man gjorde.

”Jag strävade efter att presentera fakta så bra som möjligt i enlighet med tillgänglig kunskap. Då gör man inte bort sig helt och hållet, men om man ändå gör det så får man tillåta sig att göra det. Under en lång kris är det oundvikligt att det görs misstag, och man måste lära sig av dem.”

Salminen påpekar att det är lätt att utifrån kasta fram olika förslag och försöksballonger, men att myndigheterna måste överväga vilka åtgärder och påbud som ska verkställas och vilka eventuella följdverkningar dessa kan få.

ÅRETS ALUMN 2021 FÖRELÄSNING

Tänk om vetenskapen inte hade hittat mikroorganismer?
Torsdagen den 22.4.2020 klockan 17.00
Plats: Tankehörnan, Universitetsgatan 3

Föreläsningen är en del av Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021, välkommen!
Evenemanget anordnas digitalt och i Tankehörnan ifall coronasituationen tillåter.