2018 Reetta Kivelä

1000x1000Kivelä Reetta1

Reetta Kivelä

Årets Alumn, Gold&Green Foods-startupbolagets grundare och tekniska chef Reetta Kivelä och hennes idé pulled havre, havrebaserat vegetabiliskt protein, har varit föremål för stor uppmärksamhet i media i Finland – troligtvis mer än något livsmedel eller någon livsmedelsexpert någonsin tidigare.

För Kivelä känns valet till Årets Alumn naturligt. Hon upplever att hon aldrig har lämnat universitetets korridorer. I sitt nya hedersuppdrag ämnar hon tala för åtminstone jämställdhet och innovationer.

– I Finland har jag aldrig behövt tänka att jag bara är en flicka. Man behöver inte resa längre än till Centraleuropa för att se mycket mer traditionella och manscentrerade attityder inom livsmedelsindustrin, säger Kivelä.

Enligt Kivelä uppkommer innovationer på allvar först då olika slags människor ser på världen ur olika synvinklar.

– Det var lätt för mig att satsa på pulled havre tack vare mina egna erfarenheter som vegetarian och arbetande mamma. Det fanns ingen tid för att blötlägga linser.

Kivelä har redan i flera år varit en aktiv del av Alumnföreningens gemenskap av 7000 aktiva alumner.

Jag har i tiderna själv blivit mentorerad, och jag önskar att jag själv skulle kunna fungera som mentor i framtiden så att andra också kunde ta del av mina erfarenheter och förbättra världen.

AlumniForum Årets Alumn 2018 föreläsning
Torsdagen 22.3.2018 kl 17
Plats: Solennitetssalen