2014 Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen

Överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral, PD Juhana Vartainen är Årets Alumn 2014

Till Helsingfors universitets Årets Alumn 2014 valdes Överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral Juhana Vartiainen. Alumnföreningen vid Helsingfors universitet utses årligen till uppgiften en person som med sitt exempel stött och främjat ippskattningen av det akademiska inom sin branch.

I sitt tal på Alumnfesten på Restauran Börs Årets konstaterar Vartiainen att kommitéväsendets nedgång är en av orsakerna till det långsamma beslutsfattandet.

Årets Alumni Juhana Vartiainen, 55, konstaterade, att Finlands statsminister i princip har ett tillräckligt vetenskapligt stöd för det politiska beslutsfattandet men att stödet inte är tillräckligt väl organiserat. På grund av dålig organisering har bland annat det växande hållbarhetsunderskottet skötts bättre i det övriga Norden än i Finland. ”Finland har sölat längst.”

Vartiainen är överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral, och hans tal var ett svar på följande fråga:
Har vårt lands statsminister och regering tillräckligt vetenskapligt stöd för att kunna hantera och analysera det ständigt ökande informationsflödet? Hur skulle du under ideala förhållanden organisera det vetenskapliga stödet i allmänhet och i makroekonomiska frågor i synnerhet?

Enligt Vartiainen finns det många orsaker till problemen i det statliga beslutsfattandet, men han nämner speciellt kommittéväsendets förfall. Det traditionella nordiska kommittéväsendet har tidigare varit ett utmärkt sätt att förmedla vetenskaplig kunskap till hela folket.

Nedgången har orsakats av den populism som nästlat in sig i politiken efter kalla kriget. En annan orsak är det politiska beredningsarbetet som ökat exponentiellt i och med EU samt bristen på resurser och kortsiktigheten.

Vartiainen anser att kommittéväsendets förfall har betydande konsekvenser. ”I kommittéerna skapas en överblick och uppfattning om vad som är bäst för nationen.” I kommittéerna samlas landets intellektuella kapital för att arbeta för nationens bästa. Så är inte fallet i dagens Finland. Kommittéarbetet sammanför experter från olika områden. ”Idag har vi inte tillräckligt med forum där exempelvis ekonomiska och socialpolitiska experter kan interagera på ett fruktbart sätt.”

Ur folkets och medborgarnas synvinkel vore det bättre med kommittéer i stället för en eller två utredningsmän eller lobbygrupper. Ett gediget expertarbete och det vetenskapliga stödet det utgör vore på sin plats också med tanke på den misstro som folk har gentemot auktoriteter, säger Vartiainen.

När det gäller statsfinanserna leder bristerna i beredningsmaskineriet till kortsiktighet, anser Vartiainen. De politiska partierna är inte till någon hjälp eftersom de är svaga och diskussionskulturen outvecklad.

Juhana Vartiainen förde fram sina åsikter ledigt och rakt på sak. Han har rykte om sig att vara provokativ i sina tankegångar och säregen som debattör. ”Inte är jag en provokatör,” säger han, ”det här är det svenska tjänstemannatänkesättet.”

Kännetecknen på en svensk tjänsteman lär enligt Vartiainen vara hornbågade glasögon och tunna byxor i ylletyg. Må så vara, men det kommande året kommer Vartiainens garderob att innehålla ett mycket värdefullt plagg, nämligen alumnmanteln.

Årets alumn

 • Född i Helsingfors 1958
 • Maka professorn i matkulturJohanna Mäkelä
 • Disputerade för doktorsgraden i nationalekonomi 1992 med rubriken ”Capital Accumulation in a Corporatist Economy”
 • Fortsatta studier vid London School of Economics
 • Forskningsassistent vid Finlands Akademi 1984–88
 • Assistent vid Nationalekonomiska institutionen vid Helsingfors universitet 1989–90
 • Forskare och specialforskare vid Löntagarnas forskningsinstitut 1990–2001
 • Forskare (1994–96, 2001) och chef (2003–05) vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, Stockholm
 • Forskningssekreterare för den av statsministern tillsatta EMU-arbetsgruppen 1997
 • Chef för forskningsavdelningen vid Konjunkturinstitutet 2005–2012
 • Överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral, 2012–
 • Har klassisk musik som hobby, spelar violin