Historia

Aumnernas historia är lika gammal som universitetet – 378 år. Bland alumnerna finns nobelister, statsöverhuvud, uppfinnare, forskare, musiker, konstnärer, idrottsmän och företagare. Den största delen av alumnerna har arbetat utanför universitetet. För att friska upp minnet har vi samlat några historiska exempel från de senaste åren.

Alum­nföreningen – 30 år av gemenskap

Alumnföreningen grundades under Helsingfors universitets 350-årsjubileum år 1990. År 2015 firade föreningen igen jämna år tillsammans med sin Alma Mater då föreningen fyllde 25 år. År 2020 fyller Alumnföreningen 30 år!

Allt fler

joukkomme_kasvaa_fi_1920x1080

Denna tabell beskriver utvecklingen av medlemsa medlemsavgiften för ifrågavarande årntalet i Alumnföreningen. För perioden 1991-2007 är årsberättelserna källan för informationen. Från och med 2008 har endast personer som avlagt medlemsavgiften för ifrågavarande år räknats som medlem.

Könsfördelning 1.1.2020

  • 33% män
  • 66 % kvinnor
  • 1 % annat

Åldersfördelning 1.1.2020

  • ≤ 29 år: 7 %
  • 30–45 år: 31 %
  • 46–65 år: 33 %
  • ≥ 65 år: 29 %