Historik 2018

STYRELSEN 2018

Direktör för kommunikation och samhällsansvar Arja Suominen, Finnair (ordförande)

Veterinärmedicine doktor, VMD Tuula Honkanen-Buzalski Ny

Direktör Antti Huhtamäki, lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

Kansler, professor Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet Ny

Direktör Tuuli Kousa, OP

Odontologie lic.,BMus, operasångerska Laura Leisma, City­tandläkarna/Oral

Advokat, JM, FM Jukka Lång, Dittmar&Indrenius Ny •

Styrelseordförande Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy

FD Sole Molander, the juicePlus+ Company Aps

Facklitterär författare och journalist Marjo T. Nurminen Ny

Verksamhetsledare Katariina Styrman, Suomen saunaseura ry

Verkställande direktör Reidar Wasenius, Finnish Business Angels network (FibAn)

STYRELSEN 2018

 • Direktör för kommunikation och samhällsansvar Arja Suominen, Finnair (ordförande)
 • Veterinärmedicine doktor, VMD Tuula Honkanen-Buzalski Ny
 • Direktör Antti Huhtamäki, lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (lPA)
 • Kansler, professor Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet Ny
 • Direktör Tuuli Kousa, OP
 • Odontologie lic.,BMus, operasångerska Laura Leisma, City­tandläkarna/Oral
 • Advokat, JM, FM Jukka Lång, Dittmar&Indrenius Ny
 • Styrelseordförande Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy
 • FD Sole Molander, the juicePlus+ Company Aps
 • Facklitterär författare och journalist Marjo T. Nurminen Ny
 • Verksamhetsledare Katariina Styrman, Suomen saunaseura ry
 • Verkställande direktör Reidar Wasenius, Finnish Business Angels network (FibAn)