HIS­TO­RIA 2018

AlumniForumisssa Vuoden Alumni 2018 Reetta Kivelä luennoi aiheesta Entä jos uusiutuva ruoka olisi ratkaisu?. AlumniForumin yhteydessä käytiin myös tulevaisuuden eettisten ruokien kilpailu, jossa pohdittiin särjen, sirkkojen ja kaurapohjaisten ruokien hyötyjä. Nobel-palkintojen saajista sekä ympäristöjournalismista keskustelivat Marcus Rosenlund, Tuija Talvitie ja Åge Grutle. Lisäksi tutustuttiin kasviarkeologiaan Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Alumnit pääsivät seuraamaan Nordic Busness Forumia livestriimauksessa Tiedekulmassa sekä Barack Obaman puheenvuoroa Juhlasalissa. Kirjallisuuspiirissä tutustuttiin mm. Juha Hurmeen ja Tellervo Koiviston tuotantoon. Kulttuuritreffeillä mm. seurattiin Mamma Mia! -musikaalia ja vierailtiin Amos Rex -museossa. Alumnit juhlivat Suursitseillä Senaatintorilla. Alumniyhdistys järjesti useita LinkedIn-koulutuksia opiskelijoille ja alumneille.

Hal­li­tus toimikaudella 2018

 • Arja Suo­mi­nen (puheenjohtaja), viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja, Finnair, humanistisen tiedekunnan alumni.
 • Tuu­la Hon­ka­nen-Buzals­ki, eläinlääketieteen tohtori, eläinlääketieteen alumni.
 • Ant­ti Huh­ta­mä­ki, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen MELA:n johtaja, maatalous-metsätieteiden alumni.
 • Kaar­le Hä­me­ri, Helsingin yliopiston kansleri ja aerosolifysiikan professori, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alumni.
 • Tuu­li Kousa, yhteiskuntasuhteiden, mediasuhteiden ja vastuullisuuden johtaja OP-rhymä, oikeustieteiden alumni.
 • Lau­ra Leis­ma, hammaslääketieteen lisensiaatti City-Hammaslääkäre, lääketieteen alumni.
 • Juk­ka Lång, Head of Data Protection, Marketing & Consumers Dittmar&Indrenius, oikeustieteellisen että humanistisen tiedekunnan alumni.
 • Susan­na Miekk-oja, hallitus puheenjohtaja Tracefi Oy, matematiikan alumni.
 • Sole Mo­lan­der, filosofian tohtori, yrittäjä The JuicePLUS+ Company ApS, valtiotieteellisen tiedekunnan alumni.
 • Mar­jo T. Nur­mi­nen, tietokirjailija, tiedetoimittaja ja arkeologi, humanistisen tiedekunnan alumni.
 • Ka­ta­rii­na Styr­man, toiminnanjohtaja Suomen Saunaseura, humanistisen tiedekunnan alumni.
 • Rei­dar Wa­se­nius, toimitusjohtaja Finnish Business Angels Network – FiBAN, valtiotieteiden alumni.

Val­tuus­kun­ta toimikaudella 2018

 • Kati Myl­ly­mä­ki (puheenjohtaja), toiminnanjohtaja Suomen Lääkäriliito, lääketieteen alumni.
 • Chris­ti­na Ge­strin, poliitikko ja entinen kansanedustaja, maatalous-metsätieteiden alumni.
 • Arto Oja­la, konsultti-yrittäjä Avepo Oy, valtiotieteiden alumni.
 • Tai­na Aal­to­nen, Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston apulaisosastopäällikkö, eläinlääketieteen alumni.
 • Hei­di An­ders­son, kirjoittaja ja luonnonsuojelija, oikeustieteiden alumni.
 • Sep­po Hon­ka­poh­ja, ekonomisti professori Aalto yliopisto, valtiotieteiden alumni.
 • Tais­to Hu­ja­la, varatuomari ja asianajaja, oikeustieteen alumni.
 • Juha Jolk­ko­nen, toimialajohtaja Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala, lääketieteen alumni.
 • Car­me­la Kan­tor-Aal­to­nen, johtava asiantuntija Suomen Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry, biotieteiden alumni.
 • Juha Pek­ka Ka­tai­nen, toimitusjohtaja Asianajotoimisto Krogerus Oy, oikeustieteen alumni.
 • Kir­si Komi, juristi ja hallitusammattilainen, oikeustieteen alumni.
 • Ritva-Liisa Luomaranta, työskentelevä asianajaja ja varatuomari asianajotoimisto Borenius, oikeustieteiden alumni.
 • Mika Ma­li­ran­ta, tutkimusjohtaja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, valtiotieteiden alumni.
 • Lee­na Nie­mis­tö, terveysalan sijoittaja ja omistaja sekä hallitusammattilianen, lääketieteen alumni.
 • Mari Pant­sar, johtaja Sitra, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alumni.
 • Jari Pit­kä­lä, myyntijohtaja Barona Group Oy, teologian alumni.
 • Sami Sar­vi­lin­na, kansliapäällikkö Helsingin kaupunki ja johtaa kaupungin oikeuspalveluja, oikeustieteellisen tiedekunnan alumni.
 • Anna-Ma­ria Soi­nin­vaa­ra, johtaja Helsingin Keskuskirjasto, humanistisen tiedekunnan alumni.
 • Pe­ter Sten­lund, valtiosihteeri Ulkoasiainministeriö, valtiotieteiden alumni.
 • Mik­ko Su­rak­ka, asiakkuusjohtaja Oriola Oy, farmasian alumni.
 • Tui­ja Tal­vi­tie, toiminnanjohtaja CMI Crisis Management Initiative, humanistisen tiedekunnan alumni.
 • Tee­mu Tan­ner,  Suomen suurlähetysten suurlähettiläs Pariisissa, valtiotieteen alumni.
 • Timo Tan­ni­nen, ylijohtaja Ympäristöministeriö, maatalous-metsätieteiden alumni.

Vuo­si­ko­kous 2018

Hel­sin­gin yli­opis­ton alum­ni ry:n Vuo­si­ko­kous järjestettiin tors­tai­na 29.11.2018 klo 17–19 Yli­opis­ton pää­ra­ken­nuksessa, Pie­nessä juh­la­sa­lissa, Fa­bia­nin­ka­tu 33, 4. krs

Koko vuo­den 2018 oh­jel­ma

Tors­tai­na 18.1.2018 Tie­tei­den yö
Hel­sin­ki

Tieteiden yö on tieteen oma kaupunkitapahtuma Helsingin Kruununhaassa. Vuosittain tammikuussa järjestettävää tapahtumaa vietetään seuraavan kerran torstaina 18.1.2018.

Tieteiden yönä tiedettä tarjoillaan monessa muodossa. Kirjava ohjelmanjärjestäjien joukko takaa sen, että illan ja yön aikana päästään nauttimaan niin mukaansa tempaavista luennoista kuin oivaltamisesta itse tekemällä. Tieteiden yönä tieteeseen tutustutaan myös näyttelyissä, kirjastoissa ja arkistoissa. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy! Ateneumiin sisäänpääsy museolipulla.

Tieteiden yötä on järjestetty vuodesta 2003 alkaen joka toinen vuosi yhtä aikaa Suomen suurimman tiedetapahtuman Tieteen päivien kanssa.

Alumniyhdistys ja Tieteiden yön työryhmä ovat valinneet yhteistyössä neljä Alumniyhdistyksen jäsenille sopivaa reittiä. Reitit löytyvät alta. Tieteiden yön koko ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.tieteidenyo.fi

18.1. Reit­ti 1 – Tai­det­ta ja Tans­sia

von Wrigh­tin ku­va­tai­te­li­ja­vel­jek­set eri tie­tei­den va­los­sa

Eläintieteilijä Torsten Stjernberg ja konservaattori Seppo Hornytzkyj keskustelevat Veljekset von Wright -näyttelyn kuraattorin, Anne-Maria Pennosen kanssa. Sisäänpääsy museolipulla. Alumniyhdistyksen jäsenille on varattu 50 henkilön kiintiö Ateneum salissa. Pakollinen ilmoittautuminen.

Torstai 18.1.2018 klo 17:00-18:30, Ateneum, Ateneum-sali, Kaivokatu 2

Ateneumista siirryt sutjakkasti Tieteiden talolle, jossa voit aloittaa luenolla “Liekeissä” kello 19.00.

Tie­teel­li­set tans­si-il­ta­mat

Hyppää mukaan opettelemaan uusia ja perinteisiä lavatansseja tanssinopettaja Hanna Tuomisen ja Jarkko Markkasen johdolla. Tule yksin tai porukalla – missä vaiheessa iltaa tahansa! Hengähdystauoilla suomalaistutkijat kertovat mm. suomalaisesta tanssimusiikista ja tanssilavaperinteestä sekä siitä, miltä paritanssi tuntuu ja mitä tanssin liike tekee tanssijan aivoille.

Alumniyhdistys tarjoaa lasin mehua kaikille tanssijoille!

TANSSI-ILLAN OHJELMA

klo 18.00–18.15 Luento:  “Koskaan et muuttua saa”

klo 18.15–19.00 Hanna Tuomisen tanssikoulun opetustuokio: Tango

klo 19.00–19.15 Luento:  “Liekeissä”

klo 19.15–20.00 Hanna Tuomisen tanssikoulun opetustuokio: Fusku

klo  20.00–20.15 Luento: “Tule lähelleni, kun me tanssitaan”

klo 20.15–21.00 Hanna Tuomisen tanssikoulun opetustuokio: Swedish fox

klo 21.00–21.15 Luento: “Mä olen mies, joka koskaan ei tanssi”

Torstai 18.1.2018 klo 18:00-21:15, Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6

18.1. Reit­ti 2 – Vää­rin­kä­si­tyk­siä

Vää­rin­kä­si­tyk­siä Ka­le­va­las­ta
Kalevalasta on monenlaisia käsityksiä, myös vääriä. Tiedämme, että Kalevalassa on yhtä ja toista Lönnrotin omaa, mutta silti uskomme, että Kalevala kertoo todella eläneistä ihmisistä ja sattuneista tapauksista. Tieteiden yössä katsomme totuutta silmiin. Asiantuntijat kertovat, minkälaisista runoista ja miten Elias Lönnrot koosti Kalevalan. Lisäksi avaamme kansanrunoudentutkimuksen nykyisiä näkökulmia.

OHJELMA
FT, toiminnanjohtaja Ulla Piela, Kalevalaseura: Väärinkäsityksiä Kalevalasta
Professori Lotte Tarkka, Helsingin yliopisto: Runoista runokulttuureihin – Mikä kalevalamittaisissa runoissa kiinnostaa?
FT, tutkija Niina Hämäläinen, SKS: Anni tytin metamorfoosi – mitä tutkimus on saanut selville Aino-runosta?
FT, MuM, post doc -tutkija Heidi Haapoja-Mäkelä, Helsingin yliopisto: Ovatko Kalevalan runot suomenkielisiä?  – Lönnrot ja kieli-ideologiat

Torstai 18.1.2018 klo 18:00-19:00, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, Hallituskatu 1

Kun olet Kalevalasta viisastunut voit jatkaa iltaa Helsingin kaupunginmuseossa.

Mik­si sek­sis­tä on edel­leen han­ka­laa pu­hua?
Helsingin kaupunginmuseon Helsexinki-näyttelyyn liittyvissä Tieteiden yön puheenvuoroissa ja keskusteluissa kuullaan asiantuntijanäkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun seksistä. Onko seksi Suomessa yhä tabu ja miksi? Miten puhua luontevasti tarpeiden ja halujen kohtaamattomuudesta parisuhteessa, seksityöstä, pornosta ja erilaisista tavoista toteuttaa seksuaalisuutta?

OHJELMA
19.00–19.15 taiteilija Homepalli esiintyy
19.15–19.30 nuorisolääkäri Miila Halonen, Väestöliitto: Seksuaalikasvatus 2018 – varoittelua vai ilottelua?
19.30–19.45 professori Susanna Paasonen, Turun yliopisto, mediatutkimus: Pornon piilot ja julkisuudet
19.45–20.30 Paneeli: Miksi seksistä on edelleen hankalaa puhua?
Keskustelemassa:
toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, Sexpo
erityistason seksuaaliterapeutti, Marja Kihlström, Sexpo
toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste
seksuaaliterapeutti Kirsi-Maria Örö, Helsingin kaupunki
Keskustelua moderoi vammais- ja seksuaalioikeusaktiivi Jaana Tiiri, joka on osallistunut Helsexinki-näyttelyn tekemiseen.
20.30–20.45 taiteilija Homepalli esiintyy
20.45–21.45 Helsexinki-näyttelyn työryhmä tavattavissa näyttelytilassa

Torstai 18.1.2018 klo 19:00-22:00, Helsingin kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 16

18.1. Reit­ti 3 – Il­mas­ton­muu­tos

Har­ras­ta tie­det­tä Tie­tei­den ta­lol­la!

17.00–18.00 Miniluentosarja: Mitä ja miten tiedämme Suomen viikinki- ja keskiajasta?
18.00–18.30 Luento: Assyrian muinaiset kuningattaret
18.30–19.00 Luento: Puhtautta ja kauneutta ruokakaupan raaka-aineista?
19.00–19.45 Paneeli: Millaista on ilmastoystävällinen metsien käyttö?
19.45–20.15 Luento: Voiko vitutukseen kuolla?
20.15–21.00 Kysy tutkijalta: Teologiaa viidessä minuutissa
21.00–21.15 Performanssi: Onko tähtitiede tähdellistä?
21.15–21.45 Luento: Turku Pop – Rokin räimettä, maanalaisia rytmejä ja totaalista omituisuutta.
21.45–22.15 Luento: Miksi harrastaa kuoleman tutkimista?
22.15–22.45 Luento: Kuolemansyyt 1700-luvulla

Torstai 18.1.2018 klo 17:00-23:00, Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6

Luennon jälkeen voit siirtyä Kansallisteatterin Lavaklubille kuulemaan puheenvuoroa Ilmastoahdistuksesta.

Il­mas­ton­muu­to­sil­ta Kan­sal­lis­teat­te­rin La­vaklu­bil­la

Vuodenajat peruttu, vai tervetuloa äärisääilmiöt? Allegra Lab Helsingin Ilmastonmuutosillassa pohditaan ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.

OHJELMA
klo 18.30 Illan avaus
klo 18.40 Teema 1: Ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä, ilmastonmuutoksen nykytilanne ja hillintä
Alustus (20 min): Ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteenlaitos
Keskustelijoina mm.: Heikki Tuomenvirta, FT Hanna-Kaisa Lindqvist ja FT Laura Riuttanen
klo 19.50 Teema 2: Ilmastonmuutoksen seuraukset ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen; Ilmastoahdistus
Alustukset (á 20 min): Apulaisprofessori Sirkku Juhola, HY ja tutkijatohtori Panu Pihkala, HY
Keskustelijoina mm.: apul. prof. Sirkku Juhola, TT Panu Pihkala, toimittaja, tietokirjailija Hanna Nikkanen
klo 21.30 Teema 3: Vaikuttava viestiminen ilmastonmuutoksesta
Keskustelijoina mm.: TkT Ossi Ollinaho, toimittaja Jari Tamminen

Torstai 18.1.2018 klo 18:30-22:30, Lavaklubi, Läntinen Teatterikuja 1

18.1. Rutt på svens­ka

Ett le­van­de ve­tens­kaps­bib­lio­tek i Tan­ke­hör­nan

Låna en professor, doktorand eller forskare och fördjupa dig i en konversation om ett intressant ämne. Universitetets bibliotekarier rekommenderar gärna lämpliga lån till dig ur den tvärvetenskapliga samlingen. Det levande vetenskapsbiblioteket fungerar precis som ett vanligt bibliotek, förutom att du här lånar en forskare för diskussion. Som svenskspråkig forskare fungerar professor Mikael Fortelius.

Torsdag 18.1.2018 kl 17:00 – 20:00, Tankehörnan, Universitetsgatan 4

Efter biblioteksstunden kan du förflytta dig till Svenska litteratursällskapets utrymmen på Riddaregatan där du får nya perspektiv på natur och kultur.

Kul­tur mö­ter na­tur

Vad har humanisten och naturvetaren att ge varandra? Under Vetenskapens natt möts humaniora och naturvetenskaper på Svenska litteratursällskapet. Nya perspektiv och forskningsrön lyfts fram i diskussioner om hav, fästingar, odling, djurförflyttningar, fåglar – och människor.

PROGRAM

Professor, marinbiologi Erik Bonsdorff, Åbo Akademi: Havet i människans tidsålder
FD, forskningsledare i allmän historia Laura Hollsten, Åbo Akademi: Pehr Kalms iakttagelser av möten mellan människor och djur i det koloniala Nordamerika
FD, arkeobotanik, kvartärgeolog vid Arkeologerna Jens Heimdahl, Statens historiska museer Stockholm: Växter och växtbruk i de medeltida städerna
FL, etnobiologi Ingvar Svanberg, Uppsala universitet: Fåglar med budskap – om folklig ornitologi
FD, docent i tillämpad zoologi Lena Huldén, Helsingfors universitet: Hundrafyrtio år av fästingar

Intervjuare:  Annika Luther, lektor i biologi, geografi och humanekologi vid Tölö Gymnasium och Fredrik Sonck, kulturchef på Hufvudstadsbladet

Torsdag 18.1.2018 kl 18:00-21:00, Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5

18.1. Tie­tei­den yö disco

Tie­de­disco rak­kau­des­ta

Tutkijoiden yönä, syksyllä 2017 ensimmäistä kertaa järjestetty tiededisco saa jatkoa Tieteiden yössä! Tällä kertaa discon teemana on rakkaus, jota lähestytään sekä analyyttisen puheohjelman, että tanssilattian kautta.

Alumniyhdistys tarjoaa Alumnidrinkin 30:lle ensimmäiselle alumnille! Näytä jäsenkorttia tiskillä saadaksesi juoman.

OHJELMA

klo 20.00-20.30 Paneelikeskustelu rakkaudesta

klo 20.30-21.00 Vaihtoehto Eskolle

klo 21.30-21.45 Lovesprosentit -miniluento

klo 22.30-23.15 Pubivisa

Torstai 18.1.2018 klo 20:00 – 02:00, Dubrovnik, Eerikinkatu 11, Helsinki

Pe 26.1, kl 10-12 Se­mi­naa­ri: Kou­lu­tuk­sen ja sis­vis­tyk­sen mer­ki­tys

SFV-huset G18, juh­la­sa­li (2. krs), Yr­jön­ka­tu 18

Koulutuksen ja sivistyksen merkitys pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle eilen, tänään ja ylihuomenna!

Seminaarissa puhuvat muun muassa, professorit Laura Kolbe ja Henrik Meinander, dosentti Janne Holmén, yliopistonlehtori Johanna Ringarp, kirjastonhoitaja Ylva Larsdotter ja päätoimittaja Janne Wass.

Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Seminaarin moderaattori on projektijohtaja Henrik Huldén. Seminaari on rinnakkaiskielinen (osallistujat voivat vapaasti käyttää sekä suomea että ruotsia kysymysten ja kommenttien esittämiseen).

Ohjelma

Sivistys ja koulutus eilen, koulun aatehistoria ja historia 1950-luvulle

Sivistys ja koulutus tänään, koulu 1950-2020

Sivistys ja koulutus huomenna, tulevaisuuden koulu 2020-2050

Seminaarin järjestävät: Svenska folkskolans vänner, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopiston alumniyhdistys, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Lisätietoja: janne.wikstrom@hanaholmen.fi

Mainitse Alumniyhdistyksen jäsenyys ilmoittaumisen yhteydessä kohdassa “Meddelande”.

Ke 31.1.2018 klo 19 Ke­kä­läi­nen & Com­pa­ny tans­sie­si­tys

Stoa, Tu­run­lin­nan­tie 1

Mitä on hulluus? Vastausta ei ole. Voiko hulluutta representoida, esittää? Ei. Mikä on hulluuden paikka? Ihmisten välissä. Sanna Kekäläisen uusi nykytanssiteos HULLUT saa ensi-iltansa Stoan Teatterisalissa 24.1.2018. Esitysten yhteydessä järjestetään kolmiosainen mielenterveyden teemoja käsittelevä keskustelujen sarja Mieli ja mielen ulkopuolisuus, jossa tärkeään teemaan pureudutaan muun muassa ulkopuolisuuden, sukupuolen, vaientamiseen ja toipumiseen kokemusten kautta.

Käsikirjoitus, koreografia ja konsepti: Sanna Kekäläinen | Esiintyjät: Sanna Kekäläinen ja Janne Marja-aho | Valosuunnittelu: Juuso Joutsio | Ennen ja jälkeen teoksen: Riikka Talvitien musiikkia | Tuotanto: Kekäläinen & Company / Stoa

Ennakko-ohjelma alumneille: kello 18.45 – Kekäläinen & Companyn tervehdyssanat Helsingin yliopiston alumneille. Tiedotusvastaava Inna Schwanck valottaa Sanna Kekäläisen teoshistoriaa ja tanssiteatterin toimintaa.

Esityksen jälkeen keskustelemaan saapuvat Pauliina Pellava (psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä, Kidutettujen kuntoutuskeskus) ja Meri Korniloff (hankekoordinaattori PapeTe-hanke: Global Clinic ja Lääkärin sosiaalinen vastuu). Asiantuntijat avaavat tilaisuuden lyhyillä alustuksilla, minkä jälkeen keskustelu aukeaa myös esiintyjille ja yleisölle. Illan kesto sisältäen jälkikeskustelun on noin 2h 20 min.

Alumneille on varattu 80 lippua. Liput tulee lunastaa omatoimisesti verkosta allla olevalla linkillä. Lipun hinta alumneille: 21,50€ sisältäen 1,50€ Lippupisteen palvelumaksun (norm 28€ + palvelumaksu).

Lipun lunastuksen jälkeen on tärkeää, että ilmoitat osallistumisestasis alla olevalla linkillä, jotta voimme tiedottaa mahdollisista ohjelmamuutoksista.

Ma 12.2.2018 klo 17-19 Suo­men nie­mel­lä

Port­ha­nia, Sali PI, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Kirjailija Juha Hurme kertoo vuoden 2017 Finlandia-palkinnon voittaneesta teoksestaan Niemi.  Juhaa haastattelee kirjallisuuspiiirin vetäjät toimitusjohtaja Mari Koli ja kirjallisuusagentti Urpu Strellman. Ilmoittautuneita on jo lähes 300. Tule sinäkin mukaan tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja hyödynnä mahdollisuus esittää Juhalle kysymyksiä.

Uskonkiihko ja typerä isottelu eivät ole kirjoittajalle suuressa arvossa, sivistys, kulttuuri ja uuden keksiminen ovat. […] Juha Hurmeen Niemi ei ole vielä Suomi, mutta sellaisia piirteitä, juuria ja juonteita siinä on, jotka saattavat vaikuttaa tutuilta. todetaan kustantamo Teoksen verkkosivuilla.

Huomaathan että Tellervo Koivisto on mukana seuraavassa Kirjallisuuspiirissä 12.3.2018.

Må 12.2 kl 18-20 Allt ljus på To­pe­li­us

Svens­ka lit­te­ra­tur­sälls­ka­pets hus, Rid­da­re­ga­tan 5, Hel­sing­fors

År 2018 har det gått 200 år sedan Topelius föddes och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) uppmärksammar jubileet under sina populära föredragskvällar. Under våren bjuder SLS in medlemmar i Alumnföreningen till två kvällar där olika sidor av denna mångsidiga man presenteras.

Pia Forssell, litteraturvetare: Vår första bästsäljare – Topelius populära författarskap
Rainer Knapas, kulturhistoriker: ”Vår enda arfvelott”. Topelius och universitetet

Ingen förhandsanmälan behövs. Mer info finns på www.sls.fi.

To 22.2.2018 klo 17-19 Stu­dia Ge­ne­ra­lia: Ou­toa ja kau­nis­ta

Port­ha­nia, luen­to­sa­li PI Yli­opis­ton­ka­tu 3

Professori Jouko Rikkinen: Maailman kauneimmat metsät
Professori Ville Lukkarinen: Metsän kuva Suomen taiteen historiassa
Puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa

#studiageneralia #metsä

16.–25.2.2018 Sri Lan­ka

STRA­TE­GI­NEN SRI LAN­KA

Satumaisen kaunis Sri Lanka on monikulttuurinen, trooppinen Intian valtameren saari, jonka mausteita ja teetä ovat hyödyntäneet niin siirtomaavallat kuin kauppiaat. Tarunhohtoinen Ceylon oli kaupankäynnin strateginen solmukohta jo silkkitien aikaan 120 eKr. maantieteellisen sijaintinsa ja syvien satamiensa ansiosta. 1600–1800 -luvuilla Sri Lanka oli portugalilaisen, hollantilaisen ja lopulta brittiläisen tee- ja maustekaupan solmukohta.

Sri Lankan kulttuuri on monipuolinen useine kielineen ja uskontoineen, jotka liittyvät maan eri etnisiin ryhmiin: singaleeseihin, intialaisiin tamileihin, eurooppalaisväestön jälkeläisiin, malaijeihin ja vedda-alkuperäiskansaan. Saaren uskonnollinen kulttuuri on maailman monipuolisimpia. Syynä tähän on erityisesti maantieteellinen sijainti Intian eteläkärjessä strategisten merireittien varrella kahden vuosituhannen ajan. Erityisen kiinnostava on maan perinteinen Theravada-buddhalaisuus.

Matkan asiantuntijaluennoitsijana toimii Helsingin yliopiston Etelä-Aasian tutkimuksen apulaisprofessori Xenia Zeiler. Her research focuses on contemporary South Asia, especially on the intersection of digital media, religion, and culture in India. She researches, publishes and teaches on mediatized and digital Hinduism, popular religion (past and present) in India, Ethno-Indology (a combination of Sanskrit textual and contemporary ethnological work), and Tantric and Buddhist traditions in South Asia and beyond.

Lectures:

The Multi-Cultural, Multi-Religious and Multi-Ethnic Fabric of Sri Lanka: Dialogue and Conflict

The Tamil Hindu Culture in Sri Lanka: Deities, Beliefs and Practices

Sinhala Therāda Buddhist Culture, Past and Present: Festivals and Cultural Heritage

Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle; alumni@axtours.fi tai puhelimitse 040 483 4950.

Ke 28.2.2018 klo 19 Kult­tuu­rit­ref­fit: Ryh­mä­teat­te­ri

Ryh­mä­teat­te­ri, Hel­sin­gin­ka­tu 25

Teat­te­rie­si­tys Muo­don­muu­tos. Tämä selkärangaton komedia perustuu Franz Kafkan novelliin Muodonmuutos, jota pidetään yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä kaunokirjallista kertomuksista. Tunnollinen merkonomi keijo yrjänä saastamoinen huomaa eräänä päivänä muuttuneensa suunnattomaksi syöpäläiseksi, niin työtoverit kuin omat perheen jäsenet alkavat vieroksua keijoa, eikä aikaakaan, kun hän ajautuu ulos entisestä elämästään ja matkaa yhteiskunnan ja ihmisyyden äärilaidoille, maailmaan, jossa kaikki tuttu ja turvallinen kaikkoaa eikä mikään tunnu olevan sitä miltä näyttää. Näytelmä kestää väliaikoineen 2,5 tuntia. Pääosassa teatterin ”grand man” Vesa Vierikko.

Ennen esitystä näyttelijät Minna Suuronen ja Robin Svartström kertovat meille tuotannon synnystä kello 17.30. Alumneille on varattuja lippuja on vielä kymmenkunta jäljellä (7.2.2018) hintaan 29€ (normaalihinta 33€). Lunasta lippusi Ryhmäteatterin lipunmyynnistä (klo 11–18, puh. 09 718 622) tai postitse laskulla  (lippukassa@ryhmateatteri.fi) 13.2.2018 mennessä. Varaus on nimellä ”Alumniyhdistys”. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista alla olevalla linkillä.

(Kuva: Mitro Härkönen / Ryhmäteatteri)

Ke 28.2. klo 17-18 Kir­jal­li­set vää­ren­nök­set -teok­sen jul­kai­su­ti­lai­suus

Tie­de­kul­man Loun­ge, 2. krs., Yli­opis­ton­ka­tu 4

Kirjailijat ovat kautta aikojen lainanneet sanoja, juonenkäänteitä ja identiteettejä. Teksteissä kuuluu aina ääniä aiemmista teksteistä, mutta toisinaan lainaaminen ylittää sopivan ja sallitun rajat. Luvattomat lainaukset, plagiointi ja identiteettihuijaukset kertovat inhimillisistä heikkouksista ja pyrkimyksistä: kirjailijan halusta koskettaa, kostaa tai täyttää kirjallisen maailman suuret odotukset.

Kirjalliset väärennökset -teoksessa sukelletaan kirjallisuushistorian nurjalle puolelle. Erikoisissa tapauskertomuksissa tarkastellaan erilaisia väärennösten muotoja, huijauksiin johtaneita syitä ja niiden seurauksia.

FT Päivi Koivisto haastattelee tilaisuudessa teoksen kirjoittajia tutkijatohtori Sanna Nyqvistiä ja yliopistonlehtori Outi Ojaa. Tilaisuuden järjestää Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -projekti yhdessä kirjan kustantajan Gaudeamuksen kanssa.

Kirja on saatavilla kovakantisena kirjana ja e-kirjana helmikuussa 2018. Kirjaa voi ostaa tapahtumassa tarjoushintaan. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Kirjoita kohtaan “Taustaorganisaatio” Alumniyhdistys.

To 1.3.2018 klo 17-19 Stu­dia Ge­ne­ra­lia: Met­sä hen­git­tää ja ys­kii

Port­ha­nia, luen­to­sa­li PI Yli­opis­ton­ka­tu 3

Professori Timo Vesala: Hiilen kierto ja ilmasto
Professori Markku Ollikainen: Hakata vai ei? Metsät ja ilmastopolitiikka
Puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen

#studiageneralia #metsä

To 8.3.2018 klo 17-19 Stu­dia Ge­ne­ra­lia: Mo­ni­muo­toi­set met­sät

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, Pie­ni juh­la­sa­li Fa­bia­nin­ka­tu 33, 4. ker­ros

Yliopistonlehtori Timo Kuuluvainen: Millaisia metsämme olisivat luonnontilaisina?
Dosentti Sari Timonen: Metsien kätketyt energiaverkostot

#studiageneralia #metsä

Ma 12.3.2018 klo 17-19 Kir­jal­li­suus­pii­ri – Tel­ler­vo Koi­vis­to

Port­ha­nia, Sali PII, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Elä­mäs­tä ja kir­joit­ta­mi­ses­ta. Tellervo Koivisto kertoo elämästään ja elämäkertakirjastaan Tellervo Koivisto (kirj. Anne Mattsson, Siltala 2017). Haastattelijana Päivi Istala. Ilmoittaudu mukaan alla olevalla linkillä tai toimistolle.

To 15.3.2018 klo 17-19 Stu­dia Ge­ne­ra­lia: Met­sä hoi­taa

Port­ha­nia, luen­to­sa­li PI Yli­opis­ton­ka­tu 3

Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus: Metsä tekee hyvää
Professori Raimo Tuominen: Metsä lääkitsee
Puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola

#studiageneralia #metsä

To 22.3.2018 klo 16.30­-18 Alum­ni­Fo­rum: Reet­ta Ki­ve­lä

Yli­opis­ton juh­la­sa­li, Alek­san­te­rin­ka­tu 5

Vuoden Alumni 2018 Reetta Kivelän luento Entä jos uusiu­tu­va ruo­ka oli­si rat­kai­su? Ruoan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suuri. Kun lihankulutus jatkaa maapallolla kasvuaan, maanviljelyn tehostamiselle on yhä suurempia paineita. Tehostamisen seurauksena kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät, viljelysmaita kulutetaan loppuun ja peltoalaa on raivattava yhä enemmän hiilinieluista. Ruoka ei ole enää uusiutuvaa. Ruoalla on väliä.

Ennustetaan, että tärkeimmät nykyiset viljavainiot tuottavat vain puolet nykyisistä sadoistaan muutaman kymmenen vuoden päästä ilmaston lämmetessä. Toisaalta ennustetaan, että pohjoisen pelloilla sadot paranevat ja viljely monipuolistuu. Suomi voisi olla uusiutuvan ruoan edelläkävijä.

Entä jos me loisimme todellisia ratkaisuja, tavoitteenamme saada lihankulutuksen kasvu laskuun tutkimus- ja designlähtöisillä malleilla ja mahdollistaa terveet monimuotoiset ekosysteemit tulevaisuuden menetelmillä. Suomella on työkalut haastamaan totutun tekemisen tavat ja näyttämään vaihtoehtoinen tulevaisuus jo tänään.

 

To 22.3.2018 klo 18-21 Sär­ki, sirk­ka vai kau­ra?

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 4

Tu­le­vai­suu­den eet­tis­ten ruo­kien kil­pai­lu al­kaa #tu­le­vai­suu­den­ruo­ka

Tule arvioimaan kanssamme tulevaisuuden eettisiä ja ekologisia raaka-aineita asiantuntijoiden seurassa. Minkä sinä valitset? Mikä on ekologisin vaihtoehto?

Tiedekulman lavalle nousee puolustamaan särkeä johtaja Marjukka Porvari John Nurmisen Säätiöstä. Sirkkoja edustaa EntoCuben perustaja ja toimitusjohtaja Perttu Karjalainen. Kauran puolesta puhuu Nyhtökaura™-tuotteiden keksijä, Vuoden Alumni Reetta Kivelä Gold&Green Foods-yhtiöstä.

Tilaisuuden juontaa Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.

Leikkimielisen kisan erotuomarina toimii erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta ja virallisena valvojana Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola. Tilaisuus alkaa klo 18 ja keskustelu klo 18:30.

Asianmukaista tarjoilua ja tanssimusiikkia legendaarisen DJ Borzinin tahdissa klo 21 asti. Vain 250 paikkaa, joten varmista omasi nopeasti, jos haluat mukaan!

Tilaisuutta edeltää AlumniForum jossa Vuoden Alumni Reetta Kivelä pitää luennon klo 17-18 yliopiston juhlasalissa otsikolla Entä jos uusiutuva ruoka on ratkaisu? Ennen luentoa kello 16.30-17 nyhtökaura-burgeri ja juomatarjoilu ilmoittautuneille.

Linkki tallenteeseen:

https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/5afc71bd-a1cd-42b1-8ea1-2f053c7701a6

Ti 27.3.2018 klo 16 ja klo 17 Kult­tuu­rit­ref­fit: Si­nebryc­hof­fin tai­de­museo

Si­nebryc­hof­fin tai­de­museo, Bu­le­var­di 40F

Italialainen Ippolito Caffi (Belluno 1809–1866 lissa) oli kaupunkinäkymiin ja maisemiin erikoistunut taiteilija, seikkailija, isänmaanystävä ja tutkimusmatkailija. Häntä pidetään veduta- maalausperinteen jatkajana ja uudistajana. Caffi ihaili Canaletton taidetta, mikä ilmenee hänen varhaisissa meri- ja arkkitehtuurinäkymissään kirkkaana ja kuulaana esitystapana. Myöhemmin Caffi saavutti mainetta maalaamalla sumuisia maisemia, jossa keskeistä eivät ole enää rakennukset, vaan unenomaisen valon salaperäinen hohde. Näyttelyn teokset ovat osa Caffin lesken Virginia Missanan testamenttilahjoitusta ja kuuluvat Fondazione Musei Civici di Venezian kokoelmiin. Ippoliton Caffin tuotannosta järjestettiin laaja näyttely Museo Correrissa Venetsiassa 2016.

Alumneille on varattu neljä opastusta (25 henkilöä/ryhmä). Lipun hinta on 10€, museokortilla ilmainen sisäänpääsy. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista alla olevalla linkillä.

(Kuva: Ippolito Caffi (1809–1866):Venetsia: Vanha satama (Molo) auringonlaskun aikaan. 1864. Fondazione Musei Civici di Venezia. Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro 2017 © Photo Archive – Fondazione Musei Civici di Venezia.)

5.–8.4.2018 Samp­pan­ja­mat­ka Reims ja Éper­nay

Cham­pag­ne Rans­ka

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenistä koostuva max 35:n hengen seurue tekee 5.–8.4.2018 matkan Champagneen. Matkalla koetaan herkullisia elämyksellisiä kevätpäiviä, joiden aikana nautitaan upeista juomista hyvässä seurassa. Matkalle osallistuu suomenkielinen viiniasiantuntija, joka opastaa maistatuksessa. Tämä matka täyttyy nopeasti, joten toimi siis ripesti jos haluat mukaan!

I drink it when I’m happy and when I’m sad. Sometimes I drink it when I’m alone. When I have company I consider it obligatory. I trifle with it if I’m not hungry and drink it when I am. Otherwise, I never touch it – unless I’m thirsty.

Lily Bolinger

Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle; alumni@axtours.fi tai puhelimitse 040 483 4950.

Må 9.4 kl 18-20 Allt ljus på To­pe­li­us

Svens­ka lit­te­ra­tur­sälls­ka­pets hus, Rid­da­re­ga­tan 5, Hel­sing­fors

År 2018 har det gått 200 år sedan Topelius föddes och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) uppmärksammar jubileet under sina populära föredragskvällar. Under våren bjuder SLS in medlemmar i Alumnföreningen till två kvällar där olika sidor av denna mångsidiga man presenteras.

Derek Fewster, historiker: Topelius och det utlovade landet
Päivi Lappalainen, litteraturvetare: Synen på barnen – Topelius och barnlitteraturen

Ingen förhandsanmälan behövs. Mer info finns på www.sls.fi.

Ma 9.4.2018 klo 17-19 Kir­jal­li­suus­pii­ri – kus­tan­ta­mo­vie­rai­lu: Art House

Art House, Bu­le­var­di 19

Art House -kustantamo on runoilija Paavo Haavikon perustama kustantamo, joka julkaisee tietokirjallisuutta ja käännettyä kaunokirjallisuutta. Sen kanssa samoissa tiloissa toimivat Jalava – fantasiaan, scifiin, sarjakuvaan ja populaarikulttuuriin erikoistunut kustantamo – ja ammattikirjallisuutta julkaiseva Tietosanoma.

Vierailulla kustantamoa esittelevät kustantaja Heikki Haavikko ja kustannuspäällikkö, kääntäjä Nana Sironen. Kirjailijavieraana on Ville Hänninen, jonka tuorein teos Kirjan kasvot (SKS) sai Suomen taideyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon. Hänninen on kirjoittanut useita muitakin kirjoja kuvasta ja sanasta: Keskipäivän miehiä (Art House) kertoo Suomen historian kuvina, Sarjatulta! (Jalava) kokoaa ennennäkemättömiä pilapiirroksia ja sarjakuvia sotavuosilta.

Vierailulle mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu mukaan alla olevalla linkillä tai toimistolle.

To 12.4.2018 klo 17-19 Seik­kai­lu elä­män­tyy­li­nä

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33, 4. krs

Seikkailu voi käsittää kaiken dramatiikasta ja jännityksestä arkipäivään, joka näyttäytyy hieman erilaisena kuin mihin olemme tottuneet. Tässä luentosarjassa, joka keskittyy akateemisiin seikkailijoihin, olemme kiinnittäneet huomiota seikkailuun näistä näkökannoista, mutta myös matkustamisen tulokseen kahtalaisessa merkityksessä.

Toimittaja ja kirjailija Stefan Lundbergin luento: Seikkailu elämäntyylinä
Kun siirrymme nyky-yhteiskuntaan huomaamme, että toimittaja-kirjailija Stefan Lundbergin seikkailut jäsentyvät samalla tavalla kuin Göran Schildtin. Lundberg, joka on ensimmäinen puhuja luentosarjassa, kertoo mikä häntä ajaa seikkailuihin ja kirjoittamaan seikkailuistaan. Lundbergillä on vahva kytkös Göran Schildtiin muun muassa sen jälkeen, kun Lundberg 2014 matkusti Schildtin vanavedessä. Luentokieli ruotsi.

Luentosarja tehdään yhteistyössä Christine ja Göran Schildtin säätiön kanssa.

Ti 17.4.2018 klo 17-19 Seik­kai­lu II

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, sali 10, Fa­bia­nin­ka­tu 33, 3. krs

Pi­dän mi­nus­ta tääl­lä. Hil­ma Gran­qvist – et­no­lo­gi­nen ura­nuur­ta­ja Pa­les­tii­nas­sa.

Seikkailu voi käsittää kaiken dramatiikasta ja jännityksestä arkipäivään, joka näyttäytyy hieman erilaise-na kuin mihin olemme tottuneet. Tässä luentosarjassa, joka keskittyy akateemisiin seikkailijoihin, olemme kiinnittäneet huomiota seikkailuun näistä näkökannoista, mutta myös matkustamisen tulok-seen kahtalaisessa merkityksessä.

FT Sofia Häggmanin luento: Pidän minusta täällä. Hilma Granqvist – etnologinen uranuurtaja Palestiinassa. Hilma Granqvist teki uraauurtavaa kulttuuriantropologista kenttätyötä Palestiinassa vuosina 1925-1931, jossa häntä nykyään juhlitaan sankarina, koska hänen dokumentointinsa pelasti tuholta ja unohdukselta olennaisia osia palestiinalaisesta kulttuurihistoriasta. Hän tuskin näki omat edesottamuksensa suurena seikkailuna, vaikka häntä nykyään pidetään Suomen ensimmäisenä antropologina. FT Sofia Häggman on kirjoittanut hänestä elämänkerran. Luentokieli ruotsi.

Luentosarja tehdään yhteistyössä Christine ja Göran Schildtin säätiön kanssa.

Ti 17.4.2018 klo 8.30-10 Lin­ke­dIn aloit­te­li­joil­le

Minerva-tori, Sil­ta­vuo­ren­pen­ger 5 A

Kou­lu­tus aloit­te­li­joil­le

LinkedIn on yhä tärkeämpi työkalu uran rakentamisessa. Vahvalla LinkedIn-profiililla tuot esiin osaamistasi tehokkaasti. Kouluttajana Merli Juustila.

Katso live striimaus koulutuksesta tästä: https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l5

Aloittelijoiden LinkedIn koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet LinkedIn’iä tai jotka ovat käyttäneet LinkedIn’iä vain satunnaisesti. Tarvitset koulutukseen saapuessa vain valmiiksi luodun LinkedIn-profiilin sekä laitteen, jolla käytät LinkedIn’iä.

Kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen, koulutus alkaa klo 9. Saavu ajoissa ennen koulutuksen alkua paikalle. Osallistujamäärä on rajallinen. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pääse paikalle voit seurata tapahtuman livestriimausta, joka julkaistaan koulutuksen alkaessa Alumniyhdistyksen verkkosivuilla.

Alumni Ambassador -ohjelma on Alumniyhdistyksen uusi keino auttaa opiskelijoita paikasta ja ajasta riippumatta. Toimintaympäristönä on työelämään keskittynyt sosiaalisen median palvelu LinkedIn. Se tarjoaa valmiin ja toimivan alustan, jolla alumnit ja opiskelijat voivat kohdata helposti ja omilla ehdoillaan. Osallistu LinkedIn-koulutukseen ja varmista, että LinkedIn profiilisi on ajan tasalla.

18.- 22.4.2018 Ox­ford ja Cam­brid­ge

Englan­ti

Alumniyhdistys tekee ainutlaatuisen pitkän viikonloppumatkan yliopistokaupunkeihin Oxford ja Cambridge 18.-22.4 ja 9.-13.5.2018. Lähdemme työpäivän päätyttyä keskiviikkona ja vietämme päivän molemmissa yliopistokaupungeissa. Tutustumme yliopistoihin, ylioppilaselämään ja kaupunkiin. Matka on suunniteltu yhteistyössä kyseisten yliopistojen alumnitoiminnan kanssa ja paikalliset alumnit toimivat oppainamme. Perusteellisen yliopistoihin ja niiden collegeihin tutustumisen lisäksi teemme kaupunkikävelyjä ja tapaamme sekä alumneja että opiskelijoita. Matkaan kuuluu myös päivän retkin Cotswoldsin luonnonkauniiseen kreivikuntaan.

Cambridgen ja Oxfordin yhteinen valta-asema brittiläisten yliopistojen joukossa on antanut niille liikanimen Oxbridge. Kirjailija Virginia Woolf käytti nimeä pitkässä esseessään ”Oma huone”. Yliopistojen keskinäinen kilpailu ilmenee esimerkiksi ”Varsity matches” -urheilukilpailuissa, joihin kuuluu kuuluisa soutukilpailu Thamesjoella. Soutukilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1829, jolloin kaksi opiskelijaa ja vanhaa ystävää haastoi toisensa kisaan. Soutu oli jo pitkään ollut suosittu laji englantilaisyliopistojen opiskelijoiden keskuudessa. Oxford voitti kirkkaasti ensimmäisen soutukilpailun. Seitsemän vuotta myöhemmin joukkueet kohtasivat jälleen ja vuodesta 1839 lähtien ”The Boat Race” on ollut jokavuotinen tapahtuma. BBC on televisioinut kilpailua vuodesta 1938 ja kilpailua pidetään yhä Britannian suurimpiin kuuluvana urheilutapahtumana.

Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle; alumni@axtours.fi tai puhelimitse 040 483 4950.

Maa­nan­tai 30.4.2018 klo 17 Ha­vis Aman­dan pesu ja la­ki­tus

Ha­vis Aman­da, Kaup­pa­to­ri

Tänä Vappuna on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuoro lakittaa Havis Amandan patsas. Ylioppilaskunta on pyytänyt Alumniyhdistystä osallistumaan Mantan pesuun ennen lakitusta. Mantan lakituksesta vastaa HYY:n vapaaehtoisista koostuva Manta Crew ja patsaan pesemisestä huolehtivat ylioppilaskunnan valiokuntien jäsenet. Alumnit valitsevat ja toimittavat pesuun tarvittavan pesuaineen.

Onko sinulla ehdotusta pesuaineeksi 2018? Kaikki käy kunhan patsas ei vaurioidu. Tänä vuonna alumnit ovat ehdottaneet pesuaineeksi muun muassa mäntysuopaa, TOLUa, merihiekkaa, koivun mahlaa, Lux-saippua, Marseille-saippua, merilevää, kiljua ja ruokasoodaa. Otamme vielä ehdotuksia vastaan alla olevalla lomakkeella jos haluat vaikuttaa!

Monista hyvistä vaihtoehdoista valittiin pesuaineeksi pH-arvoltaan neutraali Erittäin Hieno Suomalainen Shampoo. Kiitos kaikista ehdotuksista!

Yli 50 vuotta vanhaa perinnettä jatketaan tänäkin vappuna. Sitä kannattaa tietenkin tulla paikan päälle katsomaan. Pesutilaisuus on ma 30.4. klo 17-18, minkä jälkeen patsas lakitetaan. Valmistaudu ostamalla Alumniyhdistyksen haalarimerkki (2€) alumnikaupasta.

To 3.5.2018 klo 17-19 Seik­kai­lu III

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33, 4. krs

Seik­kai­lul­li­nen py­hiin­vael­lus Me­di­naan ja Mek­kaan. Georg Au­gust Wal­li­nin mat­kat Ara­bian nie­mi­maal­la 1840-lu­vul­la.

Seikkailu voi käsittää kaiken dramatiikasta ja jännityksestä arkipäivään, joka näyttäytyy hieman erilaise-na kuin mihin olemme tottuneet. Tässä luentosarjassa, joka keskittyy akateemisiin seikkailijoihin, olemme kiinnittäneet huomiota seikkailuun näistä näkökannoista, mutta myös matkustamisen tulok-seen kahtalaisessa merkityksessä.

FT Patricia Bergin luento: Seikkailullinen pyhiinvaellus Medinaan ja Mekkaan. Georg August Wallinin matkat Arabian niemimaalla 1840-luvulla.
Georg August Wallinin matka on näistä ehkäpä kaikkein vaarallisin seikkailu. Opiskeltuaan itämaisia kieliä hän matkusti 1843 Egyptiin, jossa hän otti muslimihenkilöllisyyden Abd al-Wali. Hän piti Kairoa tukikohtanaan, josta hän matkusteli Egyptissä, Siinain niemimaalla, Syro-Palestiinassa ja Persiassa. Ensisijainen matkakohde oli kuitenkin Arabian niemimaa, jossa hän salahenkilöllisyytensä turvin pystyi elämään kuten paikalliset beduiinit, ja vierailla Mekan ja Medinan pyhissä kaupungeissa. FT Patricia Berg on yksi julkaisijoista SLS:n painokselle Georg August Wallinin teoksesta Skrifter. Luentokieli ruotsi.

Luentosarja tehdään yhteistyössä Christine ja Göran Schildtin säätiön kanssa.

Pe 4.5.2018 klo 19 Kult­tuu­rit­ref­fit: MAM­MA MIA! musi­kaa­li

Mes­su­kes­kus Amfi ­teat­te­ri, Mes­suau­kio 1

Kaikkien aikojen menestyksekkäin musikaali MAMMA MIA! esitetään vihdoin myös suomeksi. Sen ensi-iltaan on Alumniyhdistyksen jäsenille varattu 150 VIP Super Trouper -pakettia. Pakettiin sisältyy A-lippu, ohjelma, buffet-ruokailu sekä väliajalla mAmmA miA! -kakkua ja kahvia tai teetä.  MAMMA MIA! on suomen massiivisimpia musikaaleja kautta aikojen. Se esitetään upouudessa Messukeskus Amfi -teatterissa. Esityksiä on luvassa rajoitettu määrä 4.–27.5.2018. Päärooleissa nähdään muun muassa Laura Voutilainen, Nina Tapio, Johanna Kokko ja nuori lupaus Petra Pääkkönen. Musikaalin 22 ABBA-hittiä on kääntänyt loistavista sanoituksistaan tunnettu Paula Vesala. Suomenkielisiä versioita ei tulla julkaisemaan erikseen, joten kappaleet voi kuulla ainoastaan paikan päällä. Musikaalin kansainvälinen tuotantoryhmä on tuonut musikaalin jo kymmeniin maihin, ja se on nähty jo muun muassa Lontoon legendaarisessa West Endissä.

Ennen esitystä tuottaja Johan Storgård ja ensi-iltaan saapuvatyllätysvieraat kertovat alumneille tuotannon synnystä. Tämä on ainutlaatuinen ohjelmaosuus. Lipun hinta on 175€. Lippujen lunastus omatoimisesti sähköpostitse: myynti@starsquad.fi. Varauskoodi ”Alumni”. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista alla olevalla linkillä.

Ke 9.5.2018 klo 8.30-10 Lin­ke­dIn kou­lu­tus edis­ty­neil­le

Minerva-tori Sil­ta­vuo­ren­pen­ger 5 A

LinkedIn on yhä tärkeämpi työkalu uran rakentamisessa. Vahvalla LinkedIn-profiililla tuot esiin osaamistasi tehokkaasti. Kouluttajana Merli Juustila.

Edistyneiden LinkedIn-aamiainen on tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat jo itsenäisesti päivittää profiiliaan ja tuntevat LinkedIn’in perustoiminnot. Tarvitset mukaasi laitteen, jolla käytät LinkedIn’iä.

Kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen, koulutus alkaa klo 9. Saavu ajoissa ennen koulutuksen alkua paikalle. Osallistujamäärä on rajallinen. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pääse paikalle voit seurata tapahtuman livestriimausta, joka julkaistaan koulutuksen alkaessa Alumniyhdistyksen verkkosivuilla.

Alumni Ambassador -ohjelma on Alumniyhdistyksen uusi keino auttaa opiskelijoita paikasta ja ajasta riippumatta. Toimintaympäristönä on työelämään keskittynyt sosiaalisen median palvelu LinkedIn. Se tarjoaa valmiin ja toimivan alustan, jolla alumnit ja opiskelijat voivat kohdata helposti ja omilla ehdoillaan. Osallistu LinkedIn-koulutukseen ja varmista, että LinkedIn profiilisi on ajan tasalla.

Ke 9.5.2018 klo 10.15-11.15 Lin­ke­dIn’in sy­ven­tä­vä käyt­tö kou­lu­tus

Minerva-tori Sil­ta­vuo­ren­pen­ger 5 A

LinkedIn on yhä tärkeämpi työkalu uran rakentamisessa. Vahvalla LinkedIn-profiililla tuot esiin osaamistasi tehokkaasti. Kouluttajana Merli Juustila.

Syventävä toiminta Linkedin’issä sisältää mm. suositukset ja taitojen kannattamisen. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat LinkedIn-alustan hyvin ja osaavat toimia itsenäisesti LinkedIn-ympäristössä. Tarvitset mukaasi laitteen, jolla käytät LinkedIn’iä.

Kahvitarjoilu klo 10 alkaen, koulutus alkaa klo 10.15. Saavu ajoissa ennen koulutuksen alkua paikalle. Osallistujamäärä on rajallinen. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pääse paikalle voit seurata tapahtuman livestriimausta, joka julkaistaan koulutuksen alkaessa Alumniyhdistyksen verkkosivuilla.

Alumni Ambassador -ohjelma on Alumniyhdistyksen uusi keino auttaa opiskelijoita paikasta ja ajasta riippumatta. Toimintaympäristönä on työelämään keskittynyt sosiaalisen median palvelu LinkedIn. Se tarjoaa valmiin ja toimivan alustan, jolla alumnit ja opiskelijat voivat kohdata helposti ja omilla ehdoillaan. Osallistu LinkedIn-koulutukseen ja varmista, että LinkedIn profiilisi on ajan tasalla.

9.-13.5.2018 Alum­ni­mat­kat Ox­ford ja Cam­brid­ge

Englan­ti

Alumniyhdistys tekee ainutlaatuisen pitkän viikonloppumatkan yliopistokaupunkeihin Oxford ja Cambridge 18.-22.4 ja 9.-13.5.2018. Lähdemme työpäivän päätyttyä keskiviikkona ja vietämme päivän molemmissa yliopistokaupungeissa. Tutustumme yliopistoihin, ylioppilaselämään ja kaupunkiin. Matka on suunniteltu yhteistyössä kyseisten yliopistojen alumnitoiminnan kanssa ja paikalliset alumnit toimivat oppainamme. Perusteellisen yliopistoihin ja niiden collegeihin tutustumisen lisäksi teemme kaupunkikävelyjä ja tapaamme sekä alumneja että opiskelijoita. Matkaan kuuluu myös päivän retkin Cotswoldsin luonnonkauniiseen kreivikuntaan.

Cambridgen ja Oxfordin yhteinen valta-asema brittiläisten yliopistojen joukossa on antanut niille liikanimen Oxbridge. Kirjailija Virginia Woolf käytti nimeä pitkässä esseessään ”Oma huone”. Yliopistojen keskinäinen kilpailu ilmenee esimerkiksi ”Varsity matches” -urheilukilpailuissa, joihin kuuluu kuuluisa soutukilpailu Thamesjoella. Soutukilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1829, jolloin kaksi opiskelijaa ja vanhaa ystävää haastoi toisensa kisaan. Soutu oli jo pitkään ollut suosittu laji englantilaisyliopistojen opiskelijoiden keskuudessa. Oxford voitti kirkkaasti ensimmäisen soutukilpailun. Seitsemän vuotta myöhemmin joukkueet kohtasivat jälleen ja vuodesta 1839 lähtien ”The Boat Race” on ollut jokavuotinen tapahtuma. BBC on televisioinut kilpailua vuodesta 1938 ja kilpailua pidetään yhä Britannian suurimpiin kuuluvana urheilutapahtumana.

Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle; alumni@axtours.fi tai puhelimitse 040 483 4950.

Ma 14.5.2018 klo 17-19 Kir­jal­li­suus­pii­ri – Samu Ny­ström: Si­säl­lis­so­ta Hel­sin­gis­sä

Pää­ra­ken­nus, Sali 13, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Millaista oli tavallisten ihmisten elämä sisällissodan Helsingissä? Historiantutkija Samu Nyström kertoo Jörn Donnerin kanssa kirjoittamastaan kirjasta Märklig är nu världens gång – Merkillinen on nyt maailman meno: Helsingin päiväkirja sekasorron ajalta 1917–1918 (Schildts & Söderströms – Otava, 2017). Nyströmin kanssa keskustelemassa toinen sisällissodasta kirjan kirjoittanut tutkija. Ilmoittaudu mukaan alla olevalla linkillä tai toimistolle.

Ti 15.5.2018 klo 19 Kult­tuu­rit­ref­fit: Kan­sal­lis­ba­let­ti Les Nuits tans­sie­si­tys

Suo­men Kan­sal­li­soop­pe­ra, Hel­sin­gin­ka­tu 58

Baletin ja nykytanssin liikekieltä yhdistelevä – Les Nuits – Yölliset tunnit – on sensuelli sinfonia kahdeksalletoista tanssijalle. se koostuu useista kuvaelmista ja on kertomus aikuisille katsojille. Ranskalaisen koreografin Angelin Preljocajin teos syntyi juhlistamaan marseillen kaupungin euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2013, ja sen on tuottanut Berliinin valtion baletti. Preljocajin oma tanssiryhmä Ballet Preljocaj on esittänyt teosta ympäri Eurooppaa, Etelä-Afrikassa ja yhdysvalloissa. Balettia suositellaan yli 12-vuotiaille katsojille.

Ennen illan esitystä Kansallisbaletin taiteellinen suunnittelupäällikkö Sampo Kivelä esittelee meille illan esityksen ja kertoo Kansallisbaletin tanssijoiden työskentelystä ja päivärutiineista. Ohjelma alkaa kello 18  Kulmalämpiössä. Alumneille on varattu 90 lippua. Liput lunastetaan omatoimisesti Oopperan-lipunmyynnistä koodilla ALUMNI 15.3.2018 mennessä. Lippujen hinnat; permanto 69€ tai 1. parvi 89€. Voit myös varata lippuja soittamalla ryhmämyyntiin klo. 9-16, puh. (09) 40302210. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista alla olevalla linkillä.

To 17.5.2018 klo 17-19 Seik­kai­lu IV – Et in Arca­dia ego! Suo­ma­lai­set ku­va­tai­tei­li­jat Roo­mas­sa 1800-lu­vul­la

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33, 4. krs

Seikkailu voi käsittää kaiken dramatiikasta ja jännityksestä arkipäivään, joka näyttäytyy hieman erilaise-na kuin mihin olemme tottuneet. Tässä luentosarjassa, joka keskittyy akateemisiin seikkailijoihin, olemme kiinnittäneet huomiota seikkailuun näistä näkökannoista, mutta myös matkustamisen tulokseen kahtalaisessa merkityksessä.

FT Liisa Suvikummun luento: Et in Arcadia ego! Suomalaiset kuvataiteilijat Roomassa 1800-luvulla
1800-luvulla Rooma oli taiteen kotimaa, jonne kaikki taiteilijat halusivat matkustaa. Matkustamisen nähtiin kehittävän mieltä ja antavan tarvittavia kokemuksia ja inspiraatiota. FT Liisa Suvikumpu on väitellyt aiheesta otsikolla: Kulttuurisia kohtaamisia – Suomalaiset kuvataiteilijat ja Rooma 1800-luvulla. Luentokieli suomi.

Luentosarja tehdään yhteistyössä Christine ja Göran Schildtin säätiön kanssa.

To 24.5.2018 klo 17-21 Suur­sit­sit Se­naa­tin­to­ril­la

Se­naa­tin­to­ri

Torilla sitsataan taas!

On toukokuu 2018. Olemme Helsingin tuomiokirkon edessä aukeavalla Senaatintorilla. Pitkissä pöydissä karkeloi 2000 (kyllä, kaksituhatta!) ihmistä ylioppilaslakit päässään. Tänä vuonna malja nostetaan 150-vuotiaalle HYYlle sekä 375-vuotiaalle osakuntalaitokselle.

Suursitsit kokoavat pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijat syömään, juomaan, laulamaan ja nauttimaan akateemisesta juhlahumusta. Pukukoodi: Keväinen smart casual / halutessaan voi pukea ylioppilaslakin.

Alumniyhdistykselle on varattu 36 paikkaa. Lipun hinta 35 euroa. Tämä sisältää alku, pää- ja jälkiruoan. Juomat jokainen tuo itse mukanaan. Varmista paikkasi ostamalla lippu alumnikaupasta, muista myös ilmoittaa ruokatoivomuksistasi erillisellä ilmoittatumislomakkeella. Linkit alumnikauppaan ja ilmoittautumislomakeeseen alla.

Ke 30.5.2018 klo 16.30–18 ja To 31.5.2018 klo 16.30–18 Kas­viar­keo­lo­gi­aa ja puu­tar­ha­his­to­ri­aa Kai­sa­nie­mes­sä

Kas­vi­museon Ny­lan­der-sali, Kai­sa­nie­men kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha, Kai­sa­nie­men­ran­ta 2

Suomessa on viljelty oopiumia apteekkarien yrttitarhoissa, kasvatettu riisiä ja kerätty satoa Helsingin tupakkaplantaaseilta. Kasviarkeologi, FT Teija Alanko kertoo, mitä kasviarkeologia paljastaa suomalaisten puutarhojen historiasta. Alangon upeasti kuvitettu uutuuskirja Malva ja mulperi – Poimintoja entisaikojen puutarhoista ilmestyi tänä keväänä. Alumniyhdistyksen jäsenille järjestetään yksityistilaisuus Kasvimuseon Nylander-salissa. Tähän tilaan ei yleensä päästetä ulkopuolisia vieraita. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä SKS:n kanssa.

ILLAN OHJELMA

16.30–17.00 Teija Alanko kertoo suomalaisten puutarhojen historiasta, Kasvimuseon Nylander-sali

17.00–17.10 Mahdollisuus ostaa signeerattu Teija Alangon teos Malva ja mulperi alumnihintaan

17.10–18.00 Opastus Kaisaniemen ulkopuutarhassa

Järjestämme kaksi tilaisuutta 30.5 ja 31.5. Valitse itsellesi sopiva ajankohta ja ilmoittaudu mukaan. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä. Molempiin tilaisuuksiin mahtuu 50 osallistujaa. Huom! Tila on esteellinen. Nylander-sali sijaitsee 2. kerroksessa. Rakennuksessa ei ole hissiä.

To 31.5.2018 Alum­ni­Golf V

Hir­sa­la Golf, Hir­sa­lan­tie 215, 02420 Kirk­ko­num­mi

Perinteikäs AlumniGolf pelataan Hirsalan kentällä. Syömme yhteisen lounaan  pelin jälkeen. Ilmoittaudu mukaan ja osta pelipaikka alla olevilla linkeillä.

Ensimmäinen AlumniGolf pelattiin vuonna 2013 Tapiolan kentällä hellesäässä kevyin vaattein. AlumniGolf IV pelattiin 31.5.2017 Hirsalan kentällä Kirkkonummella 100-vuotiaan Suomen merkeissä. Ikuisesti kiertävään kiertopalkintoon sai kolmantena nimensä Mika Suikki pelaten 34 pistettä. Kisa oli kyllä tosi tiukka. Reino Hjerppe pelasi samat pisteet ja näin viimeisen yhdeksän reiän pisteet ratkaisivat mestarin. Muut palkintosijat menivät järjestyksessä Jari Sokka ja Heikki Hervonen 30 pistettä. Kolmas sija oli myös tosi tiukka ja ratkesi vasta kuuden viimeisen reiän tuloksella. Myös viides sija ratkesi viimeisen yhdeksän reiän tuloksella Kai Korttilan eduksi 29 pisteellä. Eeva Cleve-Riski palkittiin samalla 29 pisteellä parhaana naispelaajana. Erikoiskilpailuissa lähimmäksi lippua löi Erja Saraste 1,76 metrin etäisyydelle. Pisimmälle sai pallonsa Ritva Halila väylällä 4. Joukkue best ball -kisan voittivat pari Heikki Hervonen ja Kai Korttila 41 pisteellä. Suomi 100 kisan voitti Pekka Vähätalo 99 lyönnillä. Ilman tasoitusta eli scratch-tulos oli 80 lyöntiä ja sen pelasi Mika Suikki.

La 1.9.2018 klo 19 Kult­tuu­rit­ref­fit: Ama­dou&Ma­riam Hu­vi­la­tel­tas­sa

Hu­vi­la-telt­ta, To­koin­ran­ta, Eläin­tar­han­tie 8

“The Magic couple” Amadou&Mariam ovat Helsingin juhlaviikkojen parasta tarjontaa ja Alumniyhdistys on varannut konserttiin 100 lippua erikoishintaan. Alumnilipun hinta 40,80 € (norm. 45,50€). Hinta sisältää Ticketmasterin käsittelykulut. Alumnihinta voimassa 15.5.2018 saakka.

Ennen konserttia järjestämme alumneille ennakko-ohjelmaa noin kello 18.

Alkuaikoinaan Malilainen duo tunnettiin vähäeleisestä bluesista, mutta vuosikymmenten saatossa he ovat lisänneet instrumentaatioonsa milloin elektrobiittejä, milloin länsiafrikkalaisia ngoni-harppuja. Manu Chaon tuottama, vuonna 2006 ilmestynyt Dimanche à Bamako -levy teki paluuta intiimiin ilmaisuun, kun taas kokoonpanon tuorein albumi, viime vuonna julkaistu La Confusion sulauttaa kasarisyntikat ja -soundit osaksi duon vastustamatonta svengiä. Sanoituksissa voi kuulla paitsi malilaisen tarinankerrontaperinteen myös maata viime vuosina koetelleen poliittisen sekasorron kaikuja. Kuuntele musiikkinäyte tästä.

Ma 3.9.2018 klo. 12.15 Hel­sin­gin yli­opis­ton lu­ku­vuo­den 2018–2019 ava­jai­set

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­sen juh­la­sa­li, Alek­san­te­rin­ka­tu 5

Lukuvuoden avajaisten ohjelmaan kuuluu uuden rehtorin, kaupunkiekologian professori Jari Niemelän avajaispuhe sekä henkilökunnan ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tervehdykset. Avajaisten jälkeen järjestetään ekumeeninen jumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa ja tunnustukseton tilaisuus Kansalliskirjastossa. Lopuksi kahvitarjoilu päärakennuksen Café Fredrikassa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tumma puku tai arkipuku. Sisäänkäynti Aleksanterinkatu 5.

Ilmoittaudu lukuvuoden avajaisiin alla, jotta osaamme varautua riittävään määrän paikkoja. Alumniyhdistyksen jäsenet istuvat tänä vuonna juhlasalin  vasemmanpuoleisen sisäänkäynnin vasemmalla puolella olevissa sektoreissa.

Ava­jais­kar­ne­vaa­li täyt­tää kes­kus­tan ka­dut

Perinteinen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja yliopiston yhteinen Avajaiskarnevaali valloittaa jälleen Helsingin keskustan avajaispäivänä klo 14–18. Ohjelmaa on niin Päärakennuksessa, Porthaniassa ja sen edustalla, Fabianinkadulla ja Yliopistonkadulla.

(päällysvaatteet ja laukut jätetään eteispalveluun)

Ma 3.9.2018 klo 16.45-18 Kum­mi­tus­ra­tik­ka: kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen ret­ki hen­kien Hel­sin­kiin

Kaup­pa­to­rin py­säk­ki, Ha­vis Aman­da

Kaikille tuttu Helsinki on myös aaveiden pääkaupunki. Historiallinen keskusta on täynnä kummitustarinoita ja aavemaisia vanhoja rakennuksia, jotka kertovat paljon kaupungin historiasta. Lähde mukaan ratikka-ajelulle henkien Helsinkiin!

Kierroksella tutustumme menneiden aikojen helsinkiläisiin, joiden kerrotaan yhä kummittelevan keskuudessamme. Kuulemme muun muassa Kansallisteatterin kirvesmiehestä, kaupungintalon harmaasta rouvasta, Kappelin kummittelevasta ravintoloitsijasta ja Bobrikovin murhasta. Oppainamme ovat uutuuskirjan Helsingin henget – Opas aaveiden pääkaupunkiin kirjoittajat Vanessa Kairulahti ja Karolina Kouvola.

Ilmoittaudu mukaan ja varmista paikkasi ostamalla lippu alumnikaupasta. Lipun hinta 25 € sisältää kummitusratikkakierroksen sekä signeeratun Helsingin henget -uutuuskirjan. Ratikassa on vain 65 paikkaa. Ilmoittautuminen on sitova sillä paikkoja on rajallinen määrä. Voit tietenkin antaa lippusi eteenpäin mikäli olet estynyt osallistumasta. Toimistolla on todennäköisesti jonolista halukkaista osallistujista.

Kokoonnumme kello 16.45 Kauppatorin pysäkillä, Havis Amandan luona. Ratikka lähtee tasan kello 17. Ajelulle voi ottaa mukaan omia eväitä.

To 6.9.2018 klo. 18 Kult­tuu­rit­ref­fit: Nor­ma-oop­pe­ra Sel­lo­sa­lis­sa

Sel­lo­sa­li, Soit­to­nie­ka­nau­kio 1 A, 02600 Es­poo

Vincenzo Bellinin Norma-ooppera edustaa italialaista bel canto-oopperaa puhtaimmillaan, mutta Suomessa teos on harvoin esitetty. Syksyllä 2018 Norma saa ensi-iltansa International Opera Company Finlandin tuotantona Espoon Sellosalissa. International Opera Company Finland on Teatro Productions Oy:n käynnistämä kansainvälistymishanke, joka tähtää toiminnassaan mm. oopperan ammattituotantoihin, joissa yhdistyvät kansainvälisyys ja mestari-kisälli-ajattelu: Norman solistit koostuvat paitsi kansanvälistä läpimurtoa tavoittelevista nuorista laulajista, myös kokeneista ammattilaisista.

Nimiroolin teoksessa laulaa Sibelius-Akatemiasta valmistunut Helsingin yliopiston alumni Laura Leisma. Teoksen kapellimestarina toimii ranskalaislähtöinen Chloé Dufresne ja Pollionen roolissa italialainen tenori Giuseppe Varano. Adalgisan roolissa vuorottelevat amerikkalainen sopraano Natasha Belle Czajka ja suomalainen mezzosopraano Kaisa Näreranta. Kokemusta edustavat Suomen kansallisoopperassa pitkän solistiuran tehnyt bassobaritoni Hannu Forsberg (Oroverso) sekä teoksen ohjaaja, jo yli 130 oopperaa ohjannut Ville Saukkonen, joka tunnetaan paitsi kantaaottavista, myös visuaalisesti näyttävistä ohjauksista. Puvustuksesta vastaa Riia Lampinen.

Saukkosen Norma-ohjauksessa tapahtumat tulevat sijoittumaan tämän päivän Lähi-itään, maahan, jossa valloituksen jälkeen kytee kapina, ja jossa kahden eri kulttuurin välinen rakkaus on rikoksista suurin. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus ovat ajassamme läsnä ja teos peilaa ajankohtaisesti myös näitä teemoja. Illan aikana on luvassa paitsi riipaisevan kauniita melodioita, myös tunteita nostattavaa draamaa.

Ennen esitystä

Tilaisuuteen osallistuville alumniyhdistyksen jäsenille järjestetään ennakko-ohjelmana ohjaajan Ville Saukkosen teosesittely ennen esityksen alkua Sellosalissa, klo 18.00. Ilmoittaudu mukaan alla olevalla linkillä.

Liput

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenille on varattu 80 lippua teoksen ensi-iltaan torstaina 6.9.2018 klo 19.00. Alumnilipun hinta on 34 euroa (norm. 39 euroa). Alumnilipun voi lunastaa alla olevan linkin kautta 15.8.2018 asti. Valitse kampanja: V. Bellini: NORMA: Alennuskampanja ja kirjoita kenttään Kampanjakoodi: ALUMNI.

Esitys alkaa kello 19, Sellosali, Soittoniekanaukio 1 A, 02600 Espoo

Ma 10.9. klo 17-18.30 Kir­jal­li­suus­pii­ri I

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Vieraana Marjo Niemi joka on proosa- ja näytelmäkirjailija, jonka romaani Kaikkien menetysten äiti voitti Runeberg palkinnon 2018. Hän on Mahdollisen kirjallisuuden seuran jäsen ja tehnyt lukuisia proosaesityksiä, joissa yhdistyvät kirjallisuus, musiikki ja draama.

Kirjallisuuspiirin uudet vetäjät ja syksyn ohjelman suunnittelijat ovat päätoimittajat Aleksis Salusjärvi ja Maaria Ylikangas. Salusjärvi päätoimittaa Kiiltomato-lehteä, toimii televisio- ja radiotoimittajana Ylessä ja sanataideohjaajana kouluissa. Ylikangas päätoimittaa Nuori Voima -lehteä, kirjoittaa kirjallisuuskritiikkejä ja -artikkeleita lukuisiin julkaisuihin ja opettaa kulttuurijournalismia eri oppilaitoksissa.

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ke 19.9 klo 13 ja klo 13.30 ja Pe 28.9.2018 klo 16 ja 16.30 Kult­tuu­rit­ref­fit: Amos Rexin tai­de­museo

Amos Rex, Man­ner­hei­min­tie 22-24

Alumnit olivat yhdessä hyvästelemässä vanhan museon ja nyt on mahdollisuus nähdä uusi Amos Rex. Tule mukaan tutustumaan uuteen uniikkiin maanalaiseen arkitektuuriin ja avajaisnäyttelyyn. Alumniyhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus nähdä Amos REX jonottamatta. Mahdollisuus on tarjolla vain jäsenille.

Amos Rexin ensimmäisestä näyttelystä vastaa taiteilijaryhmä teamLab. Taiteilijoista, koodareista, tietokoneanimaattoreista, matemaatikoista, arkkitehdeistä, graafisista suunnittelijoista sekä kirjailijoista koostuvan noin 500:ta jäsenestä muodostuvan monialaisen taiteilijaryhmän yhteisenä tavoitteena on ”uudelleenmääritellä todellisuus”. Tokiossa toimiva teamLab tunnetaan immersiivisistä digitaalisista installaatioistaan, joihin katsoja astuu sisään. teamLab vaalii vuorovaikutusta ja yhdessä luomista, haastaen samalla tavanomaisia käsityksiä taiteesta ja tekijyydestä. Ponnistaen esimodernista japanilaisesta taiteesta, teamLabin digitaaliset työt yhdistävät lännen ja idän tilakäsityksiä.

Alumneille on varattu kuusi opastusta kahtena eri ajankohtana. Osallistumismaksu 7 euroa maksetaan Alumnikauppaan. Alumnikaupasta ostettu lippu on vahvistus osallistumiselle. Lisäksi sinun tulee ilmoittatua alla olevilla linkeillä valitsemallesi opastukselle. Museon sisäänpääsymaksu maksetaan omatoimisesti paikan päällä. Hinnat vaihtelevat: alumniryhmälippu 12 euroa, alle 30 v. 5 euroa ja museokortilla veloituksetta.

La 22.9.2018 klo 10-15 Wal­ta­rin 110-juh­la­vuo­si

Kie­li­kes­kuk­sen juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 26

Kirjailija Mika Waltarin syntymästä tulee 19.9.18 kuluneeksi 110 vuotta. Sen kunniaksi Waltari-seura järjestää yhteistyössä Alumniyhdistyksen kanssa seminaarin jossa puhujina muun muassa Egyptin suurlähettiläs Mr Sherif Yehia Refaat, Panu Rajala ja Kirsti Manninen.

Waltari aloitti teologian opinnot Helsingin yliopistossa mutta siirtyi elämänkatsomuksellisen kriisin jälkeen pian filosofisen tiedekunnan historiallis-kielitieteelliseen osastoon. Filosofian kandidaatiksi hän valmistui 1929. Waltarin käytännöllisen filosofian pro gradu -tutkielmansa Taivaallinen ja maallinen rakkaus käsitteli uskonnon ja erotiikan välistä suhdetta.

10.00 – 10.10      Tervetulotoivotukset  – Mika Waltari 110 vuotta,    pj. Päivi Istala
10.10 – 10.30      Suurlähettiläs Sherif Refaat: Egypti, Sinuhe ja Waltari
10.30 – 10.45      Keskustelua, kysymyksiä
10.45 – 11.15      Näyttelijä, ohjaaja Vesa Vierikko: Gabriel  –  joka tulee takaisin Kansallisteatteriin
11.15 –11.30      Keskustelua, kysymyksiä
11.30 – 11.45     Tanssiesitys – Pääkaupunkiseudun Karjalaisten Nuorten Soppa-ryhmä
11.45 – 12.45      Lounastauko (syödään omatoimisesti, ei tarjoilua)
12.45 –  13.30      Kirjailija Kirsti Manninen: Todellisen henkilön rooli fiktiivisessä romaanissa
13.30 – 13.45      Keskustelua, kysymyksiä
13.45 –  14.30      Kirjailija Panu Rajala: Kamera käy! Mika Waltari elokuvakäsikirjoittajana
14.30 –  14.45      Keskustelua, kysymyksiä
14.45 –  15.15      Loppusanat  pj. Päivi Istala

Paikkoja on rajallinen määrä ja siksi osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

To 27.9.2018 klo 10-14.40 Nor­dic Busi­ness Fo­rum ja Oba­ma alum­neil­le: Stra­te­gy, Peak Per­for­mance and Ar­ti­ficial In­tel­li­gence

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 4

Itsenäisesti järjestetty suoralähetys. Tänä vuonna Alumniyhdistyksen jäsenet voivat seurata Nordic Business Forumin striimausta muiden alumnien ja opiskelijoiden seurassa Tiedekulmassa. Suoran lähetyksen lomassa järjestetään valinnainen maksullinen lounas sekä mahdollisuus Speednetworkingiin. Lounaan hinnasta (40 euroa) menee puolet lyhentämättömänä Alumniyhdistyksen menestyksekkään ja kunnianhimoisen Alumni Ambassador -palvelun tukemiseen. Palvelu tukee Helsingin yliopiston opiskelijoiden työllistymistä.

OHJELMA

10.00-11.00 Don Tapscott – Principles For Business Success in the Digital Age

11.00-12.00 Andrew McAfee – How AI Changes the Way Companies Perform

12.00-13.30 Lounastauko ja Speed networking

13.30-14.10 Steven Kotler – Climbing Mount Bold: How Companies Can Level-Up Their Game Like Never Before with Accelerating Technology and the Power of the Crowd

14.10-14.40 Lindsey Vonn – Moderated discussion on Peak Performance, Winning, and Coming Back

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Voit osallistua haluamiisi osiohin. Ohjelma on englanninkielinen. Tilaisuus on maksuton lukuunottamatta lounasta joka maksaa 40 euroa.

To 27.9.2018 klo 16 Nor­dic Busi­ness Fo­rum ja Oba­ma alum­neil­le: Kes­kus­te­lu pre­si­dent­ti Ba­rack Oba­man kans­sa

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­sen juh­la­sa­li, Alek­san­te­rin­ka­tu 5

Tiedekulman striimauksen jälkeen katsomme presidentti Barack Obaman puheenvuoron strategiasta Nordic Business Foorumin livestriimissä yliopiston juhlasalissa. Puheenvuoron jälkeen keskustelua kommentoi asiantuntija Charly Salonius-Pasternak, Vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti.

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tilaisuus on englanninkielinen. Alumniyhdistyksen jäsenille tilaisuus on maksuton, muille vieraille osallistumismaksu on 10 euroa. Maksu suoritetaan paikan päällä käteisellä. Ota mukaan tasaraha.

Pe 28.9.2018 klo 16-20 Fuk­si­seik­kai­lu

Met­sä­ta­lo sali 12, Unio­nin­ka­tu 40

Fuksit seikkailevat ympäri Helsinkiä jälleen perjantaina 28.9.2018 kun Helsingin yliopiston ylioppilaskunta järjestää Fuksiseikkailun Helsingin yliopiston uusille opiskelijoille. Mukaan odotetaan yli 4000 osallistujaa ja tapahtuma on Suomen suurin uusien opiskelijoiden tapahtuma. Tulisitko sinä mukaan tänä vuonna?

YHDISTYKSEN RASTI: LINKEDIN SUPERHEROES? Jokaisen LinkedIn persoona poikkeaa edukseen todellisuudesta. Miten opiskelijan kannattaisi esittää itsensä LinkedIn profiilissa? Missä menee uskottavuuden raja? Fuksiseikkailuun osallistuvat ryhmät valitsevat joukostaan yhden, jolle luovat ryhmän kesken yhdessä mahdollisimman houkuttelevan profiilin. Tälle LinkedInin supersankarille täytetään paperinen LinkedIn-profiili ja ryhmä pääsee ottamaan tuotoksestaan profiilikuvan. Lähimarketin kassasta tehdään mahtava myyntitykki, sijaisopettajasta kasvatustieteiden nouseva tähti, sekä järjestyksenvalvojasta kansallisen turvallisuuden moniottelija! Kaikki on oikeasti mahdollista ja nyt saa irrotella oikein kunnolla profiilin luonnissa!

Alumniyhdistys etsii omalle Fuksiseikkailurastilleen rastinpitäjiksi 12-16 säihkyvää alumnia, jotka sparraavat ja auttavat fuksiryhmiä LinkedIn profiilin luonnissa. Vaikka Superheroja saatetaan luoda hieman kieli poskella, voivat ryhmät samalla reflektoida omaa osaamistaan ja sen tiivistämistä LinkedIn-profiiliin sopivaan muotoon.

MITEN: Rastin pitäminen tehdään ryhmässä. Rastilla on kaksi suorituspistettä siten, että kaksi opiskelijajoukkuetta voivat suorittaa rastia samanaikaisesti. Toinen rasteista on suunnattu suomenkielisille ja toinen englanninkielisille opiskelijoille. Pidämme rasteja auki 4 tuntia joten tarvitsemme kahdeksi tunniksi yhteensä 8 alumnia. Täytä alla oleva lomake niin olemme sinuun yhteydessä.

Pe 5.10.2018 klo 13.30-16.15 Vesi, il­mas­to ja konflik­tit – No­bel pal­kin­not 2018 sekä ym­pä­ris­tö­jour­na­lis­mi

Ha­na­saa­ri, Ha­na­saa­ren­ran­ta 5

OSA 1: NOBELINPALKINNOT 2018
klo 13.30 – 14.15

Kuka saa Nobelin rauhanpalkinnon ja miksi? Rauhanpalkintoa sekä muita palkinnonsaajia kommentoi YLE:n tiedetoimittaja Marcus Rosenlund, Alumniyhdistyksen valtuuskunnan jäsen ja Crisis Management Initiative (CMI):n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie sekä Norjan suurlähettiläs Åge Grutle.

OSA 2: VESI, ILMASTO JA KONFLIKTIT
klo 14.15 – 15.05

Tiedetoimittaja Marcus Rosenlund: Miten ympäristöjournalismia voi harjoittaa huomiota herättäen ja rakentavassa hengessä?

Ruotsin Meri- ja vesiviraston pääjohtaja (Nobelisti Ragnar Granitin pojanpoika) Jakob Granit: Paikallista ja globaalia – miten vesi ja konfliktit liittyvät yhteen?

OSA 3: SEIKKAILUA JA TUTKIMUSTA ANTARKTIKSELLA
klo 15.05 – 15.30 sekä toisinto klo 15.45-16.15

Koe huikea seikkailu jäätiköllä VR-laseja käyttäen yhdessä seikkailija Pata Degermanin kanssa Helsingin yliopiston tutkimusmatkalla. Helsingin yliopiston tutkimusryhmää Etelänavalla johti kokenut meribiologian tutkija, professori Alf Norkko (HY). Hän kertoo tutkimusmatkan tieteellisistä tavoitteista ja tuloksista.

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Seminaari on maksuton Alumniyhdistyksen jäsenille. Tapahtuma on kaksikielinen (suomi ja ruotsi), kaikki puheenvuorot tulkataan.

Ennen seminaarin alkua
Lähetämme kaikille ilmoittautuneille linkin, josta voit seurata vuoden 2018 rauhanpalkinnon tiedoksiantoa suorana lähetyksenä Oslosta (klo 13.00).

Seminaarin jälkeen
Voit osallistua Pohjolan Yöt -festivaaliin Hanasaaressa. Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenet saavat festivaalilipuja 10 euron hintaan (norm.18 euroa). Pohjolan Yöt – Nordiska Nätter on syksyn viihtyisin kulttuuri- ja tiedefestivaali, joka järjestetään 5.–6.10.2018 Hanasaaressa. Festivaalin aikana saat kokea kaikkea runoudesta musiikkiin ja kiinnostaviin luentoihin. Lisätietoja festivaalin ohjelmasta.

Yhteistyökumppanit: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Kansalaisfoorumi, Svenska folkskolans vänner, HY:n ruotsinkielisten asioiden yksikkö – Svenska ärenden, YLE

Ti 9.10. klo 17-18.30 Kir­jal­li­suus­pii­ri II

Pää­ra­ken­nus, sali 13, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjallisuuspiirin vieraana runoilija Juha Kulmala.

Kirjallisuus muuttuu, ja muutoksen keskellä on runous

Koko runoutta ei pysty kukaan enää hahmottamaan, mutta sen keskellä seisoo Juha Kulmala.

Kun kieli muuttuu, runous on muutoksen hermolla. Runoutta seuraa journalismi, ja selittää muutosta. Essee kultivoi journalismia, ja viimeisenä tulee fiktiivinen proosa – siis romaani.

Kaikki murrokset koskettavat runoutta: itse kielen muutos. Painotuotteiden muutos, kustannusalan muutos.

Runoudessa tehdään historiaa. Juha Kulmala seisoo muutoksen keskellä. Kulmalan tuotanto tarjoaa hyvän ikkunan runouteen. Hänen tuotantonsa on sanatasolla klassista runoutta. Runous on kirjallisuuden sulatusuuni – paitsi kirjallisuuden, myös muiden taiteenlajien.

Kulmala edustaa sekä perinteistä että modernia runoutta, ja nykyinen murtuma näkyy hänen työssään.

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Pe 12.10.2018 klo. 18–24 Alum­ni­juh­la – Back to the 80’s

Bot­tan juh­la­sa­li, Museo­ka­tu 10

Tule pi­tä­mään haus­kaa  – juh­li alum­ni­po­ru­kal­la ka­sa­ri­hen­ges­sä!

Luvassa tanssia, sopivasti ohjelmaa ja tervehdyksiä,  hyvää tunnelmaa sekä Vuoden Alumnin julkistaminen.  Tumma puku tai halutessaan voi pukeutua 80-luvun  muodin mukaan. Plaseerattu illallinen.

Tiesitkö, että 80-luvun kestosuosikit – kivipestyt farkut – tulivat ensimmäistä kertaa maailmalle Marokon käsityöläisten kautta: American Garment Finishers ja Levi Strauss kehittivät Potassium Permanganate -metodin ja tuottivat laadukkaat kankaat Marokossa. Näin syntyi Leviksen malliston kestosuosikki joka valloitti maailman 80-luvun lopulla.

Ilmoittaudu mukaan ja osta lippu alumnikaupasta. Liput myydään yleensä loppuun toukokuussa!

 14.–21.10.2018, 21.-28.10.2018, 28.10-4.11.2018 Jor­da­nia ja Pet­ra

Jor­da­nia

Alumniyhdistys järjestää kolme peräkkäistä matkaa Jordaniaan ja Petraan 14.–21.10.2018 (täynnä), 21.-28.10.2018 (täynnä) ja 28.10-4.11.2018 (täynnä). Asiantuntijaoppaana toimii Helsingin yliopiston kreikkalaisen filologian professori Jaakko Frösén, joka on Suomalaiset Aaronin vuoren kaivaukset -projektin johtaja ja erikoistunut klassiseen arkeologiaan itäisellä Välimerellä. Matkalla tutustutaan muun muassa Frösénin johtamiin arkeologisiin kaivauksiin sekä Petran kaupunkiin ja Aaronin vuoreen paikallisten beduiinien opastamina. Kahdeksaan päivään sisältyy myös sukeltamista ja hauskoja illallisia hyvässä seurassa.

Tiedustelue mahdollisia peruutuspaikkoja sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle, alumni@axtours.fi. Lisätietoa puhelimitse numerosta 040 483 4950.

Ma 12.11. klo 17-18.30 Kir­jal­li­suus­pii­ri III

Pää­ra­ken­nus, sali 13, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Vieraana Sirpa Kähkönen, Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja ja sitä ennen Suomen Penin puheenjohtaja. Hän on realistisen proosan kärkinimi Suomessa ja edustaa tuotannossaan vahvinta kansallista kirjallista kulttuuria. Minkälaisen tehtävän hän näkee omalla tuotannollaan olevan? Käymme läpi paitsi kirjallisuuden merkitystä suomalaisuuteen yleensä, myös sitä, mikä on sananvapauden tilanne. Maailmassa se murenee, mutta käykö niin Suomessa? Mikä on kirjailijan rooli yhteiskunnassa, joka polarisoituu nopeasti? Miten Unkarin kaltainen tilanne on ikinä voinut syntyä sananvapaaseen länsimaahan? Kirjailijan perinteinen paikka on olla intellektuelli, sanan alkuperäinen merkitys on vailla oppiarvoa tai asemaa oleva riippumaton ajattelija.

Suomalaisen kirjallisuuden keskushahmona Kähkönen on oikea henkilö pohtimaan kirjallisuuden asemaa nyky-Suomessa sekä sivistyksen merkitystä. Kun kirjallisuuden vastaanotto ei enää kata koko maan väestöä, voidaanko puhua suoraan sivistyksen kriisistä? Mikä on silloin kirjallisuuden instituutioiden paikka ja merkitys yhteiskunnassa?

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

14.11.2018 Eu­ro­pe on Test: Nar­ra­ti­ves of Union and Di­su­nion – The Nor­dic Pers­pec­ti­ve

Sää­ty­ta­lo, Snell­ma­nin­ka­tu 9-11

Alumniyhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita Suomen Tiedeakatemiain tapahtumaan

Europe on Test: Narratives of Union and Disunion – The Nordic Perspective

At the heart of this dialectic of “European Union and Disunion” are deeply rooted narratives shaping the way we conceive Europe. All sectors, including the public, policy-makers, the media, scientists and scholars, are deeply influenced by such narratives, which determine how we think, act and feel. While narratives are entrenched in long standing cultural, social and economic customs, traditions and institutions, they are not static. They move, overlap and transform over time and space, competing and often contradicting each other. They are the prism through which emotions about Europe are refracted.

Europe on Test: Narratives of Union and Disunion is a series of seminars coordinated by ALLEA and hosted by selected Academies of Sciences and Humanities in various European cities. The seminars will address these and other aspects of relevance for the future of Europe as a community. Renowned scholars will debate and illuminate the significance of such narratives from a variety of different angles and within their national contexts. The Nordic perspective on Europe will be explored at the conference organized by the Council of Finnish Academies at The House of the Estates Helsinki on 14 November 2018.

Tapahtuma on englanninkielinen. Paikkoja on rajallinen määrä. Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan 9.11.2018 mennessä. Kirjoita ilmoittautumislomakkeessa kenttään ”affiliation” Helsingin yliopiston alumniyhdistys.

15.11.2018 Vuo­si 1918 ja oi­keu­den­käyt­tö, klo 17-18.30

Port­ha­nia Sali PIII, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Suomesta tuli traagisen sisällissodan jälkeen nopeasti oikeusvaltio. Kuinka tämä oli mahdollista? Sisällissota  jätti kuitenkin jälkensä Suomen oikeuskulttuuriin. Professori Jukka Kekkonen ja OTT Ilari Hannula pohtivat 1918 sodan ilmiöitä ja seurauksia erityisesti oikeusvaltiollisten periaatteiden näkökulmasta.

Professori Jukka Kekkonen: Oikeusvaltion synty 1918-1922

 • riippumattomien tuomioistuinten synty 1918-1921
 • oikeudenkäyttö valtiorikostuomioistuimissa vuonna 1918

Oikeustieteen tohtori Ilari Hannula: Vuoden 1918 vaikutukset rikosoikeudenkäyttöön ja vankilukuun

 • vuoden 1918 vaikutukset varkausrikostuomioihinvalti
 • orikostuomioiden vaikutus rikosoikeudenkäyttöön ja vankilukuun

17.–28.11.2018 New Or­leans ja Mis­sis­sip­pi

Yh­dys­val­lat

Kiitospäivän risteily (Thanksgiving) vie Mississippiin ja New Orleansiin 17.–28.11.2018 (4 paikkaa jäljellä) yhdistäen Amerikan etelän historian sekä jazz- ja bluesmusiikin. Matka alkaa New Orleansin Bourbon Streetiltä ja jatkuu risteilynä Memphisiin siipirataslaiva American Queenilla. Hyvin varustetuissa hyteissä ja sisustuksessa näkyy viktoriaanisen ajan loisto. Jokiristeily tarjoaa näkymiä pitkin Mississipin rantoja Mark Twainin Amerikasta. Pysähdykset tarjoavat etelävaltioiden historiaa, cajun ja creole -keittiön herkkuja ja huippuluokan viihdettä. Iltaisin paikallinen musiikki soi Grand Salongissa. Päätämme risteilyn gospel ja rythm and blues-musiikin keskukseen Memphisiin jonka Beales Streatin klubeilla uransa aloittivat mm. BB King ja Elvis Presley.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle, alumni@axtours.fi. Lisätietoa puhelimitse numerosta 040 483 4950.

25.11.2018 HYY150 vuo­si­juh­la sil­lis alum­neil­le, klo 12-18

Phy­sicum kum­pu­lan kam­pus, Gus­tav Häll­strö­min­tie 2

Ylioppilaskunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta ja Alumniyhdistys on päättänyt juhlistaa sisaryhdistystään järjestämällä yhdessä sen kanssa ikimuistoisen Silliksen sunnuntaina 25.11.2018 kl 12-18. Näin HYY150-juhlaviikonloppu voi jatkua lauantain pöytäjuhlan, jatkojen ja ja-jatkojenkin jälkeen aina sunnuntai-iltaan saakka. Haluatko sinä olla osa tätä ikimuistoista tapahtumaa?

Kumpulan kampuksella Physicumissa järjestettävässä Silliksessä aiemmat opiskelijat ja nykyopiskelijat kohtaavat rennossa ja hauskassa tunnelmassa. Juhlaan on varattu 150 alumnilippua ja 150 opiskelijalippua. Silliksen hinta on alumneille 45 euroa ja opiskelijoille 15 euroa. Alumnilipulla subventoidaan puolet opiskelijan sillislipusta. Tapahtumassa alumnilla on mahdollisuus kohdata se opiskelija, jota hän on puolikkaan silliskortin verran avustanut. Kohtaaminen ei ole pakollinen vaan edellyttää kummankin halukkuutta verkostoitua keskenään. Ilmoittaudu mukaan ja osta lippu alumnikaupasta.

Haluatko tukea HYY150 vuosijuhlaa laajemmin?
Haluatko sinä tai taustayhteisösi olla mukana toteuttamassa vuosisadan juhlaviikonloppua? Nyt juuri sinulla on mahdollisuus päästä osaksi ainutlaatuista HYY150-juhlavuotta lähtemällä mukaan juhlavuoden yhteistyökumppaniksi. Kyseinen viikonloppu on loistava paikka näkyä opiskelijoiden, alumnien, päättäjien, yritysmaailman vaikuttajien ja HYYn 27 000 jäsenen keskuudessa. Silliksen yhteydessä yritykset voivat saada näkyvyyttä erilaisilla kumppanuuspaketeilla, jotka räätälöidään yrityksen toiveiden mukaisesti. Kiinnostuitko? Lue lisää yhteistyökumppanuudesta täältä.

To 29.11.2018 klo 17–19 Vuo­si­ko­kous

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33, 4. krs

Hel­sin­gin yli­opis­ton alum­ni ry:n Vuo­si­ko­kous

Vuosikokousmateriaali on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja toimistolla. Ilmoittaudu mukaan ja vaikuta. Kokouksen jälkeen tarjoilua.

8.12.2018 Lucia lau­laa Alum­neil­le

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 4

Haluatko nähdä Lucia neidon ennen hänen kruunajaisiaan? Suomen Lucia-neito on valon lähettiläs loppusyksyn pimeydessä. Lucia levittää ilon sanomaa laulun voimalla kaiken ikäisille. Suomen Lucia-neito 2019 ja Lucia-kuoro esiintyvät Alumniyhdistyksen jäsenille.

Sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla ja nähdä Lucia-neito vailla tuulta ja tuisketta sekä laulaa yhteislauluja ja ostaa lasi glögiä ja juoda se hyvässä seurassa. Ennen tapahtumaa Lucia osallistuu Lucia-markkinoille Keskuskadulla ja esiintymisaika Tiedekulmassa on noin kello 14 .

Alumniyhdistys tekee ennen joulua yhteistyötä eri kuorojen ja yhdistysten kanssa. Tänä vuonna teemme yhteistyötä Folkhälsanin kanssa.

Lucia-keräyksen tuotolla tuetaan lapsiperheitä, joilla on vaikeuksia selviytyä arjestaan. Lisätietoa Suomen Lucia-neidosta ja niistä konkreettisista toimista joita Folkhälsan tekee Lucia-keräyksen varoilla on osoitteessa: www.folkhalsan.fi/lucia

Suomen Lucia-neidon valinta on käynnissä. Voit äänestää suosikkiasi alla olevalla linkillä.

Ilmoittautuminen on pakollinen. Mukaan mahtuu maksimissaan 200 henkilöä. Lapset ovat tervetulleita, mutta myös heidät on ilmoitettava.

Ma 10.12. klo 17-18.30 Kir­jal­li­suus­pii­ri IV

Lönn­ro­tin­ka­tu 18 A, 2 ker­ros. Soi­ta sum­me­ria jos­sa lu­kee Bon­nier books

Joulukuussa Anna-Riikka Carlson ottaa meidät vastaan Bonnierin tiloissa. WSOY on Suomen suurin kustantamo, jonka vaikutusvalta kirjalliseen kulttuuriin on perustava. Onko kustantamolla tietoista roolia pitää yllä sivistystä? Voiko kaupalliselle toiminnalle asettaa odotuksia sivistyksen suhteen ylipäätään? Miten kustantaja vastaa kysymykseen laskelmoidusta kirjallisuudesta – yleensähän kirjataloja on tapana moittia liiallisesta kaupallisuudesta. Eikö se ole täysi paradoksi, jos toiminta perustuu liiketalouteen? Entä mikä kustantamoiden ja akateemisen kirjallisuuden suhde? Vuotavatko ne toisiinsa, vai toimivatko ne itsenäisesti. Mikä on kirjallisuuden tulevaisuus Suomen suurimman kustantamon näkökulmasta – ja mikä on sen rooli yhteiskunnassa? Voimmeko kirjallisuuden lukijoina luottaa aina siihen, että WSOY julkaisee riittävän kattavasti nimikkeitä pitääkseen meidät ajan tasalla siitä, mitä kirjallinen kulttuuri pitää sisällään.

Käydään siis läpi sitä, miten kirjoja valitaan kustannettavaksi ja kuinka paljon kustantamo on sen varassa, minkälaisia kirjoituksia tarjotaan kustannettavaksi. Onko kirjallisuus kumuloituva taiteenlaji, joka paranee vuosi vuodelta – vai onko kirjallisuudessa lamakausia, jolloin julkaistavien tekstien taso laskee?

Rajallinen määrä paikkoja. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ti 11.12.2018 Ajan­koh­tais­ta Pet­ras­ta

Hel­sin­gin yliopisto, Port­ha­nia II, Yli­opis­ton­ka­tu 3

25 vuotta hiiltyneitä papyruksia: Yleisötilaisuus ja Petran hiiltyneiden papyrusten viidennen eli viimeisen osan julkistaminen.

 • Jaakko Frösén, 25 vuotta Petran hiiltyneitä papyruksia
 • Antti Arjava, Petran asukkaat
 • Jorma Kaimio, Kolmen veljeksen perinnönjako
 • Maarit Kaimio, Naapurusriita
 • Matias Buchholz, Petran laki ja lakikieli
 • Marja Vierros, Mitä kieliä Petrassa käytettiin 500-luvulla?

Ke 12.12.2018 Rin­nak­kain – Lääk­keet, ter­veys ja ym­pä­ris­tö

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 4

Farmasian tiedekunnan päivä Tiedekulmassa. Aamupäivän seminaarissa keskustellaan lääkkeistä ja niiden ympäristövaikutuksista. Iltapäivällä tarjoillaan ajankohtaiskatsauksia soten vaikutuksista lääkehoitoon, lääkealan kestävästä kehityksestä ja lääkekehitysmenetelmistä sydän- ja aivosairauksien hoidossa. Tapahtuman päättää Alumniyhdistyksen afterwork-tilaisuus jäsenilleen.

28.12.2018 – 1.1.2019 Uusi­vuo­si Wie­nis­sä

Wien Itä­val­ta

Alumniyhdistys järjestää unohtumattoman matkan Wieniin 28.12.2018 – 1.1.2019 viettämään uutta vuotta. Uudenvuoden aattona menemme perinteiseen Wienin filharmonikkojen uudenvuoden konserttiin Musikvereinin konserttitalolle ja tanssimme wienervalssia Hofburgin satulinnassa.

Elegantti Wien houkuttelee ensiluokkaisella kulttuurillaan ja musiikillaan. Täällä Mozart, Beethoven ja Strauss loivat kuuluisimmat teoksensa. Matkalla kohtaamme maailmanluokan arkkitehtuuria, näemme palatseja ja historiallisia rakennuksia upeine julkisivuineen Ringstrassen varrella, joka muodostaa kaupungin sydämen. Wien on kuuluisa kahvilakulttuuristaan (Kaffeehauskultur) ja kahviloiden nimet kuten Bräunerhof, Central, Demel, Hawelka ja Kleine tunnetaan maan rajojen ulkopuolellakin.

Matkan aikana nautimme mm. Wienin filharmonikkojen konsertista Musikvereinissa, Grand Balista Hofburgin linnassa sekä musikaalista My Fair Lady Wienin kansanoopperassa. Juhlaillallinen nautitaan Wienin vanhimmassa ravintolassa (Griechenbeisl) ja vierailemme myyttisessä Schönbrunnin linnassa. Heurigen-illan aikana nautitaan perinteisestä ruoasta ja Schrammel-musiikista. Jouluisella Kärtnerstrassen kadulla voi tehdä hienoja löytöjä. Ne, jotka haluavat, voivat tutustua Lipizzan hevosiin espanjalaisessa ratsastuskoulussa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle, alumni@axtours.fi. Lisätietoa puhelimitse numerosta 040 483 4950.