Historia

Alumniemme historia on yhtä vanha kuin yliopiston – 380 vuotta. Mukaan mahtuu nobelisteja, valtiopäämiehiä, keksijöitä, tutkijoita, muusikkoja, taiteilijoita, urheilijoita ja liikemiehiä. Suurin osa alumneista on tehnyt elämäntyönsä yliopiston ulkopuolella. Siksi olemme keränneet joitain esimerkkejä vuosisatojen varrelta muistin virkistämiseksi. 

Alum­niyh­dis­tys – 30 vuot­ta kump­pa­nuut­ta

Alumniyhdistys on perustettu Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlavuonna 1990. Vuonna 2015 yhdistys vietti jälleen samanaikaista juhlavuotta Alma Materinsa kanssa täyttäen 25 vuotta. Vuonna 2020 Alumniyhdistys täyttää 30 vuotta!

Jou­kom­me kas­vaa

joukkomme_kasvaa_fi_1920x1080

Tämä taulukko kuvaa Alumniyhdistyksen jäsenmäärän kasvua. Vuosien 1991–2007 osalta taulukossa on käytetty vuosikertomuksissa annettuja lukuja. Vuodesta 2008 alkaen jäseniksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka ovat maksaneet kyseisen vuoden jäsenmaksun.

Sukupuolijakauma 1.1.2020

  • 34 % miehiä
  • 66 % naisia
  • 1 % muu

Ikäjakauma 1.1.2020

  • ≤ 29 vuotta: 7 %
  • 30–45 vuotta: 31 %
  • 46–65 vuotta: 33 %
  • ≥ 65 vuotta: 29 %