Historia

Alumniemme historia on yhtä vanha kuin yliopiston – 380 vuotta. Mukaan mahtuu nobelisteja, valtiopäämiehiä, keksijöitä, tutkijoita, muusikkoja, taiteilijoita, urheilijoita ja liikemiehiä.

Alum­niyh­dis­tys – yli 30 vuot­ta kump­pa­nuut­ta

Helsingin yliopiston alumniyhdistys ry – alun perin Helsingin Yliopiston Seniorit ry – perustettiin yliopiston 350-vuotisjuhlavuonna 1990. Allaolevista linkeistä löytyy tietoa Alumniyhdistyksen kaikilta toimintavuosilta yhdistyksen perustamisesta lähtien.

Jou­kkom­me kas­vaa

joukkomme_kasvaa_fi_1920x1080

Tämä taulukko kuvaa Alumniyhdistyksen jäsenmäärän kasvua. Vuosien 1991–2007 osalta taulukossa on käytetty vuosikertomuksissa annettuja lukuja. Vuodesta 2008 alkaen jäseniksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka ovat maksaneet kyseisen vuoden jäsenmaksun.

Sukupuolijakauma 1.1.2020

  • 34 % miehiä
  • 66 % naisia
  • 1 % muu

Ikäjakauma 1.1.2020

  • ≤ 29 vuotta: 7 %
  • 30–45 vuotta: 31 %
  • 46–65 vuotta: 33 %
  • ≥ 65 vuotta: 29 %