HISTORIA 2008

Yhteiskunnan tukipilarit -esittelysarjassa tutustuttiin mediaan päätoimittaja Janne Virkkusen johdolla, Suomen tulevaisuuden haasteisiin valtiosihteeri Raimo Sailaksen kanssa ja Nokiaan viestintäjohtaja Arja Suomisen emännöimänä. Onnellisuus -keskustelusarja käynnistyi. Ensimmäisenä aiheena tarkasteltiin onnellisuutta neurologisena ilmiönä ylilääkäri Juhani Juntusen kanssa ja syksyllä keskusteltiin rahan ja vallan vaikutuksesta onnellisuuteen varatuomari Seppo Riskin johdattamana. Ylioppilaskunnan kanssa järjestettiin niin Alumnijuhla kuin neljättä kertaa suosittu graduseminaari opiskelijoiden tukemiseksi.

HALLITUS TOIMIKAUDELLA 2008

 • Johtaja Susanna Miekk-oja (puheenjohtaja), Sampo Rahastoyhtiö Oy
 • Toimittaja Anton Eskola, Suomen valtiokalenteri
 • Suunnittelija Kaarina Huhtinen, Suomen ympäristökeskus
 • Toimittaja Maarit Kauniskangas
 • Tuomaspappi Piia Klemi, Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry
 • Yleissihteeri Irina Kupiainen, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelulautakunta
 • Asianajaja Eija Metsälä-Halonen, Asianajotoimisto VT Eija Metsälä-Halonen
 • Puheenjohtaja Outi Antila, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäki, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Toimittaja Jukka Niva, Yleisradio
 • Projektipäällikkö Kyllikki Pankakoski, OKO Pankki Oyj
 • Tutkija Aku Valtakoski, Teknillinen korkeakoulu

VALTUUSKUNTA TOIMIKAUDELLA 2008

 • Presidentti Pauliine Koskelo (puheenjohtaja), Korkein oikeus
 • Johtaja Seppo Riski, Elinkeinoelämän Keskusliitto
 • Toimitusjohtaja Sixten Korkman, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
 • Toimitusjohtaja Peter Fagernäs, Hermitage & Co Oy
 • Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, Cargotec Oyj
 • Professori Bengt Holmström, EVA, MIT
 • Ylilääkäri Juhani Juntunen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
 • Konsernijohtaja Jorma Kielenniva, Novo-konserni
 • Toiminnanjohtaja Pirkko Lahti, Suomen Mielenterveysseura ry
 • Viestintäpäällikkö Nora Malin, Iittala Group
 • Valtiosihteeri Arto Mansala, Ulkoasianministeriö
 • Varatuomari Eira Palin-Lehtinen
 • Piispa Simo Peura, Lapuan hiippakunta
 • Päätoimittaja Tapani Ruokanen, Suomen Kuvalehti
 • Valtiosihteeri Raimo Sailas, Valtiovarainministeriö
 • Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry
 • Arkitehti Per-Håkan Slotte
 • Kirjailija Anja Snellman
 • Viestintäjohtaja Arja Suominen, Nokia
 • Johtaja Jussi Suutarinen, Nordean Helsingin yrityspankki
 • Henkilöstöjohtaja Aino Toikka
 • Päätoimittaja Janne Virkkunen, Helsingin Sanomat
 • Kansliapäällikkö Erkki Virtanen, Työ- ja elinkeinoministeriö

VUOSIKOKOUS 2008

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin tiistaina 27.11.2008 Yliopiston päärakennuksen auditoriossa VII.

Koko vuoden 2008 ohjelma

ti 4.2.2008 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Kirjailijavieraana runoilija Rakel Liehu.

ke 5.3.2008 Näyt­te­ly ja se­mi­naa­ri

Opastettu vierailu näyttelyssä Rakas vihattu Ateena! Otteita suomalaisen tutkijan Wilhelm Laguksen (1821-1909) elämästä joka kertoo hänen matkasta Odessaan ja Ateenaan 1850-54. Kello 17 seminaarin avasi rehtori Ilkka Niiniluoto. Puhujina prof. Björn Forsen, prof. Tapani Harviainen, prof. Matti Klinge ja tutkija Pia Österman.

ma 10.3.2008 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Kan­sal­lis­teat­te­rin Pie­ni näyt­tä­mö

Osallistuttiin Minna Canth –seminaariin. Puhujina ja esiintyjinä mm. Ritva Holmberg, Mervi Kantokorpi, Sirkku Peltola, Mikko Roiha, Laura Ruohonen ja Seela Sella. Järjestäjänä Minna Canthin Seura.

to 27.3.2008 Suo­men yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit-esit­te­ly­sar­ja

Päätoimittaja Janne Virkkunen: Media muuttuu – miten?

ma 7.4.2008 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Kirjailijavieraana professori Seppo Zetterberg. Haastattelijana kirjailija, kääntäjä Juhani Salokannel. Aiheena Seppo Zetterbergin teos Viron historia.

ma 21.4.2008 Suo­men yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit-esit­te­ly­sar­ja

Valtiosihteeri Raimo Sailas: Suomen tulevaisuuden haasteet.

ma 5.5.2008 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Kirjailijavieraana Mika Waltarin elämäkerran kirjoittaja, professori Panu Rajala: Mika Waltari akateemisena kirjailijana.

ma 19.5.2008 Suo­men yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit-esit­te­ly­sar­ja

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen: Työ- ja elinkeinoministeriö – mistä on kysymys?

to 29.5.2008 klo 19.00 HKO:n kon­sert­ti

Fin­lan­dia-ta­los­sa, Man­ner­hei­min­tie 13E

Helsingin kaupunginorkesteri on kuluneella konserttikaudella juhlinut 125 toimintavuottaan konsertein,
kiertuein, elokuvin ja näyttelyin. Yhtä komeaa juhlavuotta ovat samanaikaisesti viettäneet Berliinin ja
Pietarin filharmonikot kuin myös Bostonin sinfoniaorkesteri.

Juha Kangas, johtaja & Kalle Randalu, piano
Lars-Erik Larsson: Pastoraalisarja
W.A. Mozart: Pianokonsertto nro 22 K482
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 8

To 25.9.2008 klo 17 Op­pi­nei­den yh­tei­sö.

Hel­sin­gin yli­opis­to­museo Arp­pea­num, Snell­ma­nin­ka­tu 3

Suomalainen Tiedeakatemia 100 vuotta sekä Geotieteellisiä tutkimusmatkoja 100 vuoden ajalta. Dosentti Jyrki Paaskoski ja Professori Ilmari Haapala.

Ma 29.9.2008 klo 18 Suo­men yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit –esit­te­ly­sar­ja

No­kian pää­kont­to­ri, Kei­la­lah­den­tie 2, Es­poo

Viestintäjohtaja Arja Suominen: Nokia.

Ti 30.9.2008 klo 17.30 On­nel­li­suus-sar­ja

Ru­ne­berg-Sali, Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus

Ylilääkäri Juhani Juntunen: Onnellisuus ja aivot. Tarjottavaa ja iloista keskustelua.

Ma 6.10.2008 klo 17-18.30 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-Sali, Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus

Kääntäjä, kirjailija Juhani Salokanteleen aiheena on virolainen kirjailija Jaan Kross.

Ti 14.10.2008 klo 17 Gra­du­ryh­mä: ”Olet­ko aloit­ta­mas­sa gra­duA?”

Uusi yli­op­pi­las­ta­lo, Man­ner­heim-sali

Opintopsykologi Juha Nieminen.

Ke 15.10.2008 klo 17.30 On­nel­li­suus-sar­ja

Ru­ne­berg-Sali, Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus

Rahoitusneuvos, kauppatieteiden tri Kari Nars: Onnellisuus ja raha. Tarjottavaa ja iloista keskustelua.

Ti 21.10.2008 klo 18 Alum­ni­juh­la

Alumnijuhlia vietettin hyvässä seurassa kuten niin monesti jo tätä ennekin.

Ma 3.11.2008 klo 17-18.30 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-Sali, Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus

Psykologi, kirjailija Jussi Valtonen.

Ma 17.11.2008 klo 19 Suo­men yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit

Car­go­tec OyJ:n pää­kont­to­ri, Sör­näis­ten ran­ta­tie 23

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin: Cargotec.

To 27.11.2008 klo 17.30 Alum­niyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous

Au­di­to­rio VII, Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous.

Ma 1.12.2008 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri WSOY:n vie­raa­na

Tapaaminen Bulevardi 11

To 4.12.2008 klo 17.30 On­nel­li­suus-sar­ja

Ru­ne­berg-sali, Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus

Varatuomari Seppo Riski: Onnellisuus ja valta. Tarjottavaa ja iloista keskustelua.