HISTORIA 2009

Yhteiskunnan tukipilarit järjestettiin viisi kertaa muun muassa ulkoministeriössä otsikolla Ulkopolitiikka ja ulkoministeriö suomalaisessa ajattelussa, YLE:n Isossa pajassa Median muutos sekä Korkeimman oikeuden juuri remontoiduissa tiloissa Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelon emännöimänä. Lapset olivat tervetulleita Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n ja  Alumniyhdistyksen järjestämään Miten luen tähtiä? -tilaisuuteen Heurekan Planetaarioon tähtitieteen kansainvälisen vuoden kunniaksi. Graduryhmä antoi taas potkua valmistumiseen.  Vuoden Alumni valinta kohdistui tällä kertaa kirjalija, psykiatri, LL Claes Anderssoniin.

HALLITUS TOIMIKAUDELLA 2009

 • Johtaja Susanna Miekk-oja (puheenjohtaja)
 • Toimittaja Anton Eskola
 • Suunnittelija Kaarina Huhtinen
 • Varatuomari Taisto Hujala
 • Toimittaja Maarit Kauniskangas
 • Yleissihteeri Irina Kupiainen
 • Toimittaja Samuli Laita
 • Professori Markku Löytönen
 • Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki
 • Tutkija Aku Valtakoski
 • Pankinjohtaja Markku Venäläinen

VALTUUSKUNTA TOIMIKAUDELLA 2009

 • Presidentti Pauliine Koskelo (puheenjohtaja), Korkeimman Oikeus
 • Varatuomari Seppo Riski
 • Toimitusjohtaja Sixten Korkman
 • Toimitusjohtaja Peter Fagernäs
 • Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin
 • Johtaja Helena Hiilivirta
 • Professori Bengt Holmström
 • Toimitusjohtaja Mikael Jungner
 • Yilääkäri Juhani Juntunen
 • Johtokunnan puheenjohtaja Erkki Liikanen
 • Hallituksen puheenjohtaja Tomas Lindholm
 • Suurlähettiläs Arto Mansala
 • Tiedekirjailija Marjo Nurminen
 • Varatuomari Eira Palin-Lehtinen
 • Piispa Simo Peura
 • Valtiosihteeri Raimo Sailas
 • Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes
 • Arkkitehti Per-Håkan Slotte
 • Kirjailija Anja Snellman
 • Viestintäjohtaja Arja Suominen
 • Valtiosihteeri Pertti Torstila
 • Päätoimittaja Janne Virkkunen
 • Kansliapäällikkö Erkki Virtanen

VUOSIKOKOUS 2009

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin maanantaina 16.11.2009 pää­ra­ken­nuk­sen au­di­to­rios­sa VIII, Unio­nin­ka­tu 34.

Koko vuoden 2009 ohjelma

Ma 2.2.2009 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, kon­sis­to­rin sali

Dosentti Kai Häggman kertoo suomalaisen kustannustoiminnan vaiheista ja teoksestaan Paras tawara maailmassa.

Pe 6.2.2009 klo 19 RSO

Fin­lan­dia-talo, Man­ner­hei­min­tie 13E

Ylikapellimestari Sakari Oramon johtamana Kaija Saariahon Asteroid 4179 Toutatis, Edward Elgarin 1. sinfonia sekä Benjamin Brittenin viulukonsertto. Solistina huippuviulisti Janine Jansen.

Ti 17.2.2009 klo 17 Gra­du­ryh­mä: ” Gra­dun­teos­sa eteen­päin!?”

Uusi yli­op­pi­las­ta­lo, Man­ner­heim-sali

Opintopsykologi Juha Nieminen.

Ma 2.3.2009 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, kon­sis­to­rin sali

Kaarina Sala esittelee teoksen Isän huone – kulttuurivaikuttajien tyttäret kertovat. Kirjoittajista mukana emeritaprofessorit Auli Hakulinen ja Katarina Eskola.

Ke 11.3.2009 klo 17 sekä 18 Näyt­te­ly

Suo­men kan­sal­lis­museo, Man­ner­hei­min­tie 34

Tutkija Alex Snellmannin opastama vierailu näyttelyssä “1809 ~ Ero ja uusi alku. 200 vuotta Suomen sodasta” joka kertoo Ruotsin ja Suomen valtioyhteyden päättymisestä.

Ti 24.3.2009 klo 17.30 Suo­men yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit

Ul­ko­mi­nis­te­riö, En­gel-sali, Lai­vas­to­ka­tu 22, si­sään­käyn­ti A3, jään­mur­ta­jien puo­lel­la.

Valtiosihteeri Pertti Torstila: Ulkopolitiikka ja ulkoministeriö suomalaisessa ajattelussa.

Ke 25.3.2009 klo 17 Vuo­den alum­nin luen­to

Pää­ra­ken­nus, Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Vuoden alumni Claes Andersson: Onni ja vuorovaikutus.

Ti 31.3.2009 klo 17 Tie­de ja käy­tän­tö

Sil­ta­vuo­ren­pen­ger 10, Au­di­to­rio 2

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka: Ajankohtainen näkökulma saamelaisten oikeuksiin.

Ma 6.4.2009 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, kon­sis­to­rin sali

Kirjailijavieraana europarlamentaarikko FT Lasse Lehtinen.

To 9.4.2009 klo 17.30 Suo­men yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit -esit­te­ly­sar­ja

Pää­ra­ken­nus, Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Toimittaja Marjo Nurminen: Varhaiset tiedon tyttäret yhteiskunnan tukipilarina.

Ti 21.4.2009 klo 17.30 Suo­men yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit -esit­te­ly­sar­ja

Yleis­ra­dion Ison Pa­jan au­di­to­rio, Ra­dio­ka­tu 5A

Toimitusjohtaja Mikael Jungner: Median muutos.

Ti 28.4.2009 klo 16

Eco­no­micu­min luen­to­sa­li, Ar­ka­dian­ka­tu 7

AlumniForumissa valtuuskunnan jäsen, professori Bengt Holmström problematisoi talouskriisin syitä.

Ti 5.5.2009 klo 17

Sam­po Pank­ki Oyj, Unio­nin­ka­tu 22

Valtuuskunta kokoontui pohtimaan opetuksen kehittämistä Helsingin yliopistossa.

Ti 12.5.2009 klo 17.30

pää­ra­ken­nus, Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Aleksanteri-instituutin johtaja, professori Markku Kivinen, Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija, dosentti Alpo Juntunen sekä vice president Jorma Kervinen, Nurminen Logistics Oyj keskustelivat siitä, mihin Venäjä on menossa.

To 28.5.2009 klo 19

Fin­lan­dia-talo, Man­ner­hei­min­tie 13E

Noita tuuli tuuitteli, meren läikkä läikytteli – HKO:n perinteinen kevätkonsertti alumneille.

Ti 22.9.2009 kel­lo 17.00 Ajan­koh­tais­ta

Ru­ne­berg sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimitusjohtaja Jukka Männistö: Hyvä elämä – ylioppilaiden terveys nyt ja huomenna sekä YTHS:n tulevaisuus.

To 1.10.2009 kel­lo 19.00 HKO:n kon­sert­ti

Fin­lan­dia-talo, Man­ner­hei­min­tie 13E

Kapellimestari John Storgårdsin johtamana Luonnotar syysillan hämyssä – HKO:n syyskonsertti alumneille. Sopraano Camilla Nylund.

Ma 5.10.2009 kel­lo 17.00 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjailijavieraana Helsingin yliopiston vararehtori Markku Löytönen, aiheena Näistä kirjoista en luovu. Löytönen kertoo myös lastenkirjatuotannostaan.

Ti 13.10.2009 kel­lo 18.00 Alum­ni­juh­la

Van­ha Yli­op­pi­las­ta­lo, Man­ner­hei­min­tie 3

Juhlapuheen pitää kosmologian professori Kari Enqvist otsikolla Hyvästi kvartaaliajattelu – mitä oli ennen alkuräjähdystä?! Juhlan ohjelmaan kuuluu mm. Alumniyhdistyksen hallituksen, valtuuskunnan ja yliopiston rehtorin tervehdys sekä vuoden alumnin julkistaminen.

Ke 21.10.2009 kel­lo 17.30 Yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit

Kor­kein oi­keus, He­le­nan­ka­tu 3

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo: Korkein oikeus Suomen yhteiskunnan tukipilarina.

Ma 2.11.2009 kel­lo 17.00 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjailija, ohjaaja Heidi Köngäs: Tieni kirjailijaksi.

Ma 16.11.2009 kel­lo 17.30 Vuo­si­ko­kous

pää­ra­ken­nuk­sen au­di­to­rios­sa VIII, Unio­nin­ka­tu 34

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous.

Ke 18.11.2009 kel­lo 17.00 Tie­de ja käy­tän­tö

Heu­re­kan Pla­ne­taa­rio, Tie­de­puis­to 1, Tik­ku­ri­la, Van­taa

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ja Alumniyhdistys järjestävät Miten luen tähtiä? -tilaisuuden Heurekan Planetaariossa tähtitieteen kansainvälisen vuoden 2009 kunniaksi. Aluksi Ursan tiedottaja Walter Rydman esittelee juhlavuotta minkä jälkeen tutkija Tuukka Perhoniemi opastaa tähtien lukemisessa. Myös lapset ovat tervetulleita mukaan tähän tilaisuuteen!

Ti 24.11.2009 kel­lo 17.300 Yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit

Eu­roo­pan ko­mis­sion Suo­men-edus­tus­to, Poh­joi­sespla­na­di 31

Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen: EU Suomen yhteiskunnan tukipilarina.

Ke 2.12.2009 kel­lo 17.00 On­nel­li­suus ja tai­de

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

FT, taidehistorioitsija ja kirjailija Anna Kortelainen kertoo onnen etsinnästä ja taiteesta kotilääkärikirjan hengessä.

Ma 7.12.2009 kel­lo 17.00 Kir­jal­li­suus­pii­ri
Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ran juh­la­sa­li, Hal­li­tus­ka­tu 1 (2. krs)

Järnefelt-ilta.