HISTORIA 1993

Yhdistys järjesti kaksi yleisölle vapaata esitelmätilaisuutta. Keväällä aiheena oli Onko Suomella omaa markkaa vuonna 2000?  esitelmöitsijöinä professori Seppo Honkapohja, professori Kirsti Rissanen ja rahoitusjohtaja Kirsi Sormunen. Syksyllä aihe oli Karjala: menneisyyden myytti – tulevaisuuden uhka vai toivo? esitelmöitsijöinä professori Hannes Sihvo, valt.tri Pekka Visuri ja ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen. Tilaisuuksissa oli 50–60 kuulijaa. Taloustutkimus Oy toteutti yhdistyksen jäsentutkimuksen. Tutkimus osoitti, että yhdistyksen jäsenkunta on melko iäkästä pääkaupunkiseudulta: 41 % eläkeläisiä ja 54 % helsinkiläisiä. Kiinnostavimpina toiminnan muotoina pidettiin luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, tutustumiskäyntejä ja teemapäiviä. Vastaajista 61 % katsoi, että Helsingin yliopistoa on tuettava että sen taso säilyy. 53 % vastaajista katsoi, että yhdistyksen toiminta oli vastannut odotuksia tai ylittänyt ne. Yhdistys osallistui yliopiston rehtorin käynnistämiin lamatalkoisiin kannustamalla yhdistyksen jäseniä ja heidän yrityksiään ilmoittamaan opiskelijoille tarkoitetuista avoimista työpaikoista ilmaiseksi Yliopisto-lehdessä. Yhdistys osallistui Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan käynnistämään kummiperhetoimintaan ulkomaisille opiskelijoille. Yhdistys osallistui osakuntien 350-vuotisjuhlakeräykseen Helsingin yliopiston kurssikirjalainaamolle. Yhdistys järjesti jäsenhankintakilpailun, jonka voitti Marsa Bäck. Seniorijuhla järjestettiin 17.9.1993 yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa, joka täytti samana vuonna 125 vuotta. Vuoden Alumniksi kutsuttiin kasvatustieteiden tohtori Liisa Joronen. Vuoden lopulla allekirjoitettiin sopimus Oy Gaudeamus Ab:n kanssa yhdistyksen myyntituotteiden myynnistä Gaudeamuksen kaupoissa.

HALLITUS TOIMIKAUDELLA 1993

 • Dosentti Timo Sahi (puheenjohtaja)
 • Filosofian maisteri Kyösti Tiainen
 • Filosofian maisteri Marsa Bäck
 • Valtiotieteen maisteri Katriina Bärlund
 • Oikeustieteen kandidaatti Esbjörn af Hällström
 • Filosofian maisteri Kalle Justander
 • Valtiotieteen maisteri Marju Paaso
 • Oikeustieteen kandidaatti Kimmo Rekola
 • Pastori Yrjö Tolvanen
 • Varatuomari Taru Turunen

VALTUUSKUNTA TOIMIKAUDELLA 1993

 • Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander (puheenjohtaja)
 • Kirjallinen johtaja Jorma Kaimio, WSOY
 • Kansanedustaja Henrik Lax
 • Ylilääkäri Juhani Aho
 • Toimitusjohtaja Matti L. Aho
 • Dosentti Timo Esko
 • Apulaisprofessori Seikko Eskola
 • Toimitusjohtaja Ari Heiniö, Stockmann
 • Piispa Eero Huovinen
 • Toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi
 • Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi
 • Hallintoneuvos N. Seppo Koskinen
 • Apulaisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen
 • Toimitusjohtaja Timo Laatunen
 • Toimitusjohtaja Matti Liukkonen
 • Kansanedustaja Matti Louekoski
 • Toimitusjohtaja Eero Pilkama
 • Varatuomari Pentti Rissanen
 • Professori Erkki Salonen
 • Vt.professori Päivi Setälä
 • Filosofian maisteri Jyrki Vesikansa
 • Professori Mikko Viitasalo
 • Päätoimittaja Janne Virkkunen, Helsingin Sanomat
 • Filosofian maisteri Marjatta Väänänen