HISTORIA 1992

Yhdistyksen hallitus linjasi, että yhdistyksen yksi tärkeä tehtävä edistää Helsingin yliopiston asemaa yhteiskunnassa. Yhdistys pystyy vaikuttamana parhaiten, jos sillä on paljon jäseniä, pidettiin mahdollisena jopa 10 000 jäsentä. Yhdistyksen 24-jäseninen valtuuskunta aloitti toimintansa. Se piti 2.4.1992 ensimmäisen kokouksensa, jossa yliopiston rehtori Risto Ihamuotila alusti yliopiston tehtävästä ja toiminnasta. Valtuuskunnan syyskokous pidettiin Eduskunnassa teemana Helsingin yliopiston asema ja haasteet. Kokoukseen osallistui kutsuttuna myös 8 kansanedustajaa. Yhdistys antoi kannanoton, jossa se vastusti Opetusministeriön työryhmän esitystä lakkauttaa Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos. Kannanotto lähetettiin opetusministerille sekä saatettiin yliopiston rehtorin tietoon ja julkisuuteen. Yhdistys perusti Helsingin Yliopiston Seniorit ry:n Tukirahaston tilinpäätöksen ylijäämästä 50 000 markan peruspääomalla. Ensimmäisiä stipendejä varten kerättiin yrityksiltä lahjoituksia. Rahaston nimi muutettiin myöhemmin Alumnirahastoksi. Tukirahaston tarkoituksena oli Helsingin yliopistossa harjoitettavan tutkimus-, sivistys-, opetus- ja kasvatustoiminnan tukeminen yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Yhdistys teki yliopiston kanssa sopimuksen, jonka perusteella yhdistys sai oikeuden yliopiston tunnusten käyttöön myyntituotteissaan, joiden tuotolla kartoitettiin tukirahaston pääomaa. Yhdistyksen ehdokas, varatuomari Juha Korppi-Tommola valittiin Helsingin yliopiston säätiön asiamieheksi, mikä vahvisti senioriyhdistyksen ja säätiön/Helsingin yliopiston yhteistyötä. Yliopiston historian harrastuspiiri ja vanhojen tanssien harrastuspiiri aloittivat toimintansa. Professori Matti Klinge piti historian harrastuspiirissä kolme luentoa yliopiston historiasta. Lisäksi harrastuspiiri vieraili Lapinlahden sairaalassa ja Lääketieteen historian museossa. Yhdistys järjesti tutustumiskäynnin hammaslääketieteen laitokseen, eläintieteen laitokseen ja koe-eläinlaboratorioon, teologiseen tiedekuntaan, maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja yliopiston täydennyskoulutuskeskukseen. Käynteihin osallistui 5–40 yhdistyksen jäsentä. Vuorineuvos, MTT Yrjö Pessi valittiin Vuoden Alumniksi seniorijuhlassa, joka pidettiin Vanhalla Ylioppilastalolla 18.9.1992. Juhlassa yhdistys luovutti yliopistolle 10 000 markan avustuksen yliopiston tiedotustoiminnan tukemiseen, mikä osaltaan mahdollistaisi Yliopistolehden lähettämisen yhdistyksen jäsenille. Filosofian lisensiaatti Rainer Knapaksen suunnittelema yhdistyksen standaari ja rintamerkki otettiin käyttöön. Yhdistys päätti järjestää kyselyn, jossa tiedustellaan yhdistyksen jäseniltä ajatuksia yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 1024.

HALLITUS TOIMIKAUDELLA 1992

 • Dosentti Timo Sahi (puheenjohtaja)
 • Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Satu Sasi
 • Varatoimitusjohtaja Kalle Justander
 • Filosofian maisteri Raija Similä
 • Dosentti Martti Häikiö
 • Filosofian maisteri Katriina Bärlund
 • Filosofian tohtori Laura Kolbe
 • Valtiotieteen maisteri Stig-Björn Nyberg
 • Filosofian kandidaatti, logonomi Marsa Bäck
 • Varatuomari Taru Turunen
 • Filosofian maisteri Kyösti Tiainen
 • Oikeustieteen kandidaatti Kimmo Rekola
 • Kirsti Kaskikari

VALTUUSKUNTA TOIMIKAUDELLA 1992

 • Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander (puheenjohtaja)
 • Kirjallinen johtaja Jorma Kaimio, WSOY
 • Kansanedustaja Henrik Lax
 • Ylilääkäri Juhani Aho
 • Toimitusjohtaja Matti L. Aho
 • Dosentti Timo Esko
 • Apulaisprofessori Seikko Eskola
 • Toimitusjohtaja Ari Heiniö, Stockmann
 • Piispa Eero Huovinen
 • Toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi
 • Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi
 • Hallintoneuvos N. Seppo Koskinen
 • Apulaisoikeusasiamies Pirkko K. Koskinen
 • Toimitusjohtaja Timo Laatunen
 • Toimitusjohtaja Matti Liukkonen
 • Kansanedustaja Matti Louekoski
 • Toimitusjohtaja Eero Pilkama
 • Varatuomari Pentti Rissanen
 • Professori Erkki Salonen
 • Vt.professori Päivi Setälä
 • Filosofian maisteri Jyrki Vesikansa
 • Professori Mikko Viitasalo
 • Päätoimittaja Janne Virkkunen, Helsingin Sanomat
 • Filosofian maisteri Marjatta Väänänen