HISTORIA 2010

Yli sata kuulijaa keränneellä AlumniForum -luennolla Mitä Kööpenhaminan päätöksistä seuraa Suomelle ja suomalaisille?  puhujina olivat Suomen pääneuvottelija Kööpenhaminassa, ympäristöministeriön Sirkka Haunia ja WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder. Suomen yhteiskunnan tukipilarit -esittelysarja pidettiin kevään aikana kahdesti. Yhdistyksen jäsenet vierailivat Musiikkitalossa johtaja Helena Hiilivirran sekä Santahaminan sotilastukikohdassa toimitusjohtaja Peter Fagernäsin ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin, kenraalimajuri Vesa Tynkkysen vieraina. HENVIN kanssa järjestetylle Kestävä kehitys ja muuttuva maailmamme -kurssille osallistui niin opiskelijoita kuin alumneja. Kurssista sai opintopisteitä. Alumnit osallistuivat Yliopiston avajaiskarnevaaleihin, yliopistoliikunnan kanssa. Kahdeksan vapaaehtoista liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostunutta alumnia jakoi itse leivottuja keksejä ja omenamehua opiskelijoille. Yhdistys järjesti myös olutmaistajaiset olutseura Sällskapet Ölarnen johdolla. Rakentavat kumppanit -ryhmässä joukko alumneja antoi palautetta humanistisen tiedekunnan nykyopetuksesta ja pohti opetuksen kehittämistä työelämän näkökulmasta. Lokakuun Alumnijuhlassa Vuoden Alumniksi valittiin proferrosi Ph. D., FK Bengt Holmström vastaten kysymykseen Voiko tiedeyhteisö ja yliopistot auttaa suurten globaalisten ongelmien kuten talouskriisin ratkaisemisessa?.

HALLITUS TOIMIKAUDELLA 2010

 • Johtaja Susanna Miekk-oja (puheenjohtaja)
 • Toimittaja Anton Eskola
 • Suunnittelija Kaarina Huhtinen
 • Varatuomari Taisto Hujala
 • Suunnittelujohtaja Tommi Juusela
 • Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marianna Kankare-Loikkanen
 • Toimittaja Maarit Kauniskangas
 • Vararehtori Kimmo Kontula
 • Toimittaja Samuli Laita
 • Professori Markku Löytönen
 • Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki
 • Luonnontieteiden kandidaatti Jaakko Suomela
 • Pankinjohtaja Markku Venäläinen

VALTUUSKUNTA TOIMIKAUDELLA 2010

 • Presidentti Pauliine Koskelo (puheenjohtaja)
 • Varatuomari Seppo Riski
 • Päätoimittaja Reetta Meriläinen
 • Toiminnanjohtaja Arto Aniluoto
 • Johtokunnan jäsen Klaus Cawén
 • Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin
 • Johtaja Helena Hiilivirta
 • Professori Bengt Holmström
 • Toimitusjohtaja Mikael Jungner
 • Ylilääkäri Juhani Juntunen
 • Pääsihteeri Mirjam Kalland
 • Johtokunnan puheenjohtaja Erkki Liikanen
 • Hallituksen puheenjohtaja Tomas Lindholm
 • Päätoimittaja Reetta Meriläinen
 • Tiedekirjailija Marjo Nurminen
 • Piispa Simo Peura
 • Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
 • Kolumnisti ja vapa toimija Pekka Seppänen
 • Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes
 • Arkitekt Per-Håkan Slotte
 • Pääjohtaja Petteri Taalas
 • Valtiosihteeri Pertti Torstila
 • Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen

VUOSIKOKOUS 2010

Helsingin yliopiston alumniyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin tiistaina 9.11.2020 yliopiston päärakennuksen auditoriossa VIII (Unioninkatu 34).

Koko vuoden 2010 ohjelma

To 14.1.2010 klo 16.30 Alum­ni­Fo­rum

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

AlumniForum Mitä Kööpenhaminan päätöksistä seuraa Suomelle ja suomalaisille? Suomen pääneuvottelija, ympäristöministeriön Sirkka Haunia ja WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweeder kertovat tuoreita kuulumisia Kööpenhaminan ilmastokokouksesta jossa yli 190 maan on määrä allekirjoittaa kansainvälinen ilmastosopimus.

Ma 1.2.2010 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Raimo Jussila: Kalevalan uusi sanakirja ja Kirsti Mäkinen: Kalevalan Ainot ja Kullervot. Vanhaa ja uutta Kalevala-taidetta (kuvaesitys).

Ke 10.2.2010 klo 17 Hel­sin­ki In­sight

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Baltic Sea Action Summit on Tasavallan presidentin, pääministerin ja Baltic Sea Action Groupin yhteisaloite päämääränä yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden voimavarat Itämeren hyväksi. Helsinki Insight on Baltic Sea Action summit –tilaisuudessa yliopiston edustajat kertovat kokouksen tuloksista ja Itämeri-asiantuntijat tutkimuksen merkityksestä Itämeren pelastamisessa. Tilaisuudessa julkistetaan yliopiston Itämeri – tieteestä toimintaa -kampanja.

T 11.2.2010 klo 17 Ar­voi­tuk­sel­li­set kir­joi­tus­jär­jes­tel­mät

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Yliopistonlehtori Harri Kettunen esitelmöi aiheesta Mayojen merkillinen kirjoitusjärjestelmä ja professori Jaakko Frösén aiheesta Papyrukset – kirjeitä antiikista osana Studia Humaniora luentosarjaa Kirjoittaminen muuttaa maailmaa.

To 18.2.2010 klo 13 Maa­il­man tila -se­mi­naa­ri

Van­ha yli­op­pi­las­ta­lo, Man­ner­hei­min­tie 3

Worldwatch -instituutin vuosittain julkaisema Maailman tila -raportti julkistetaan suomenkielisenä. Miltä ihmisen toiminta yksilönä ja yhteisönä näyttää kun siirrytään kestävälle pohjalle rakentuvaan elämäntapaan? Keskusteluun osallistuu projektin johtaja Erik Assadourian. Tapahtumassa myynnissä  ympäristöaiheisesta kirjallisuutta.

Ke 24.2.2010 kel­lo 16.30 Olut­mais­ta­jai­set (Ruot­sin­kie­li­nen ti­lai­suus)

Ny­lands Na­tion, Vi­kin­gas­alen, Ka­sar­min­ka­tu 40

Tiesitkö, että olut tosiasiassa on monimutkaisempi juoma kuin viini? Me maistamme seitsemää eri olutlajia olutseura Sällskapet Ölarnen johdolla. Tarjolla makuihin sopivaa purtavaa.

Ma 1.3.2010 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Martti Häikiö kertoo uudesta V. A. Koskenniemen elämäkerrastaan. Runonäytteitä.

La 6.3.2010 klo 11 Näyt­te­ly­vie­rai­lu

Kan­sal­lis­kir­jas­ton gal­le­ria, Unio­nin­ka­tu 36

Professori Tapio Markkanen esitelmöi tähtitaivaan karttojen historiasta Kansalliskirjaston tähtikarttanäyttelyssä Paratiisista katsoen. Näyttely kertoo tähtitaivaan kuvaamisen ja kartoituksen historiaa antiikista nykypäivään.

Ma 8.3.2010 klo 16 Ty­töt ja nuo­ret nai­set

Yli­opis­ton juh­la­sa­li, Alek­san­te­rin­ka­tu 5

Helsingin yliopisto, Kansainvälinen naistenpäivärahasto sekä Alumniyhdistys järjestävät Kansainvälisen Naisten Päivän tilaisuuden aiheesta Tytöt ja nuoret naiset. Lisätietoa tilaisuuden puhujista yhdistyksen kotisivuilla.

La 20.3.2010 kl 10 Tie­de ja käy­tän­tö

Luonnon­tieteellinen museo, Poh­joi­nen Rau­ta­tie­ka­tu 13

Pienten tutkimusmatkailijoiden retkellä (3-9 vuotta) tutustutaan valtavan kokoisiin dinosauruksiin, mutta ei unohdeta niitä pienimpiäkään. Dinosaurusten maailma tulee tutuksi myös pelaamalla, liikkumalla ja piirtämällä –  hovimestareina laaditaan jopa dinosauruksille lounaslistat.

Ti 23.03.2010 klo 16.30 Olut­mais­ta­jai­set (Ruot­sin­kie­li­nen ti­lai­suus)

Ny­lands Na­tion, Vi­kin­gas­alen, Ka­sar­min­ka­tu 40

Jäikö  tilaisuus 24.2. käyttämättä? Ethän kainostellut kielen suhteen? Nyt sinulla on mahdollisuus korjata virhe osallistumalla olutmaistajaisiin olutseura Sällskapet Ölarnen johdolla.

To 8.4.2010 klo 17 Suo­ma­lai­set kir­joit­ta­jat en­nen ja nyt

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Professori Lea Laitinen esitelmöi aiheesta 1800-luvun itseoppineet kirjoittajat ja tutkija Lari Kotilainen aiheesta Modernit blogit osana Studia Humaniora luentosarjaa Kirjoittaminen muuttaa maailmaa.

To 8.4.2010 klo 14 Kes­tä­vyys-ajat­te­lun juu­ret ja ny­ky­päi­vä – muut­tu­vat­ko toi­min­ta­mal­lit ja mi­ten?

Ar­pea­nu­min au­di­to­rio, Snell­ma­nin­ka­tu 3

Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma: Metsäteollisuuden kestävyys ajattelun juurilla;, etiikan ja yhteiskuntafilosofian professori Olli Loukola: Mitä tarkoitetaan ympäristövastuullisuudella; Metso Oyj: Onko kestävyysajattelu muuttanut yrityksen toimintaa ja perustaa; johtaja Jussi Kivikoski, TEKES: Tapausesimerkkejä: Energia- ja ympäristöteknologia sekä strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK). Moderaattorina akatemiantutkija Ilmo Massa.

Pe 9.4.2010 klo 19 RSO:n kon­sert­ti

Jo­han­nek­sen­kirk­ko, Kor­kea­vuo­ren­ka­tu 12

Konsertin johtaa kapellimestari Jakub Hrusa ja Dvořákin Raamatulliset laulut kuullaan baritoni Ales Jenisin tulkitsemina. Konsertissa saa lisäksi kantaesityksensä Ville Matvejeffin ad Astra.

Ma 12.4.2010 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjailijavieraana Sirpa Kähkönen.

To 15.4.2010 klo 14 Il­mas­ton­muu­tos ja ener­gia-ky­sy­myk­set – vai­ku­tuk­set lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin

Arp­pea­nu­min au­di­to­rio, Snell­ma­nin­ka­tu 3

Ympäristö- ja energiaoikeuden professori Ari Ekroos: Ilmastonmuutoksen hillinnän sääntely ja sääntelymenettelyt; Helsingin yliopiston meteorologian dosentti Jouni Räisänen: Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu; Kemira Oyj:n T&K- ja teknologiajohtaja Johan Grön; Fortumin kestävän kehityksen johtaja Anne Brunila: Yrityksen sopeutuminen ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimuksiin. Moderaattorina professori Marko Lindroos.

To 22.4.2010 klo 9.00 HEN­VI Science Day

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33.

Ympäristön vierasaineet: Monitieteistä tutkimusta riskeistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista (englanniksi). Kymmenen kansainvälistä ja kotimaista alan huippututkijaa esittelee tutkimustuloksiaan. Esittelyssä myös REACH. Mukana mm. Barbara Karn, joka on johtavia amerikkalaisia nanoteknologian ympäristöasiantuntijoita.

To 29.4.2010 klo 14 Glo­ba­li­saa­tio ja tuo­tan­to­pai­kan va­lin­ta maa­il­mal­la

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Esimerkkinä metsätalous ja tuotannonmuutoksien vaikutukset talouteen. Professori Liisa Laakso: Monikulttuurinen toimintaympäristö – suomalaisten haasteet; puumarkkinatieteen professori Anne Toppinen: Metsäteollisuus muutoksen edessä; johtaja Heikki Rissanen, Stora Enso; Toimitusjohtaja Pasi Laine, Metso Oyj Energia- ja ympäristöteknologia. Moderaattorina professori Pekka Kauppi.

Ma 3.5.2010 kel­lo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjailijavieraana Matti Rönkä.

To 6.5.2010 kel­lo 17-19 Aja­tuk­ses­ta kir­jak­si

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Yliopistonlehtori Vesa Haapala: Kirjoittamisesta kirjaksi – teoksen synty tekijän näkökulmasta ja WSOY:n toimitusjohtaja Anna Baijars: kustantajan näkökulma. Esitelmät ovat osa Studia Humaniora luentosarjaa Kirjoittaminen muuttaa maailmaa.

To 6.5.2010 klo 14 Ku­lut­ta­jat ja si­joit­ta­jat mur­rok­sen tulk­kei­na?

Arp­pea­nu­min au­di­to­rio, Snell­ma­nin­ka­tu 3

Yliopistonlehtori Minna Autio:  Ekologisen kuluttamisen haasteet – vihreästä siniseen kuluttajaan; tutkija Joni Valkila: Kahvin Reilu kauppa – reilua kenelle; Sampo Pankki Oyj: Kestävä sijoittaminen – tapa ostaa hyvä omatunto vai saada tuottoa. Moderaattorina professori Jari Niemelä.

Ti 11.5.2010 klo 14 Maa­il­man­po­li­tiik­ka ja tu­le­vai­suu­den ke­hi­tys­lin­jat

Arp­pea­nu­min au­di­to­rio, Snell­ma­nin­ka­tu 3

Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen:  Sosio-kognitiiviset murrokset ja kestävä kehitys; Suomen Akatemian varttunut tutkija Jussi Pakkasvirta:  Suomalaiset yritykset maailmalla: onko tulevaisuus tehokkuutta vai kestävyyttä; ympäristöministeri Paula Lehtomäki: Kuinka Suomi kohtaa talouden ja ympäristön murrokset; Nokia Oyj:n kestävän kehityksen johtaja Kirsi Sormunen: Kestävän kehityksen haasteet – tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Moderaattorina Susanna Miekk-oja.

To 13.5.2010 klo 12 Flo­ran päi­vä

Kum­täh­den­kent­tä, Tou­ko­la.

Tänä keväänä järjestetään yliopiston oikeustieteellisen, lääketieteellisen sekä filosofisen tiedekunnan promootiot. Sen kunniaksi alumnit kokoontuvat Kumtähden kentälle kohottamaan maljan promovendeille ja nauttimaan HYY:n järjestämästä ohjelmasta. Piknik varustus. Tarjolla lasi kuohuvaa ohjelmateltassa.

To 20.5.2010 klo 17.30 Yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit
Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lu, San­ta­ha­mi­na.

Toimitusjohtaja Peter Fagernäs, Hermitage Oy ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen: Puolustusvoimien asema yhteiskunnassa.

Ma 24.5.2010 klo 17.30 Yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit

Musiik­ki­ta­lon työ­maan in­fo­pis­te, Eero Er­kon katu 1

Musiikkitalon johtaja Helena Hiilivirta: Musiikkitalon rooli suomalaisessa musiikkikentässä.

To 27.5.2010 klo 19 HKO:n kon­sert­ti

Fin­lan­dia-talo, Man­ner­hei­min­tie 13E

HKO:n kevätkonsertissa kohtaavat suvisessa sovussa vanhan ja uuden mantereen musiikit.

Ke 22.9.2010 klo 17 Stu­dia Hu­ma­nio­ra

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Keskellä kotia – connecting cultures. Professori ja Suomen johtava islam-tutkija Jaakko Hämeen-Anttila puhuu aiheesta kulttuurien vuorovaikutus.

Ke 29.9.2010 klo 18 Stu­dia Me­dici­na

Bio­me­dicum luen­to­sa­li 1, Haart­ma­nin­ka­tu 4

Aiheena sairauksien yksilöllinen hoito. Vanhempi tutkija Samuli Ripatti kertoo mistä me suomalaiset tuemme ja miksi olemme erilaisia, professori Mikko Niemi kertoo miksi potilaat reagoivat lääkkeisiin eri tavoilla professori Kimmo Porkka luennoi syövän räätälöidystä hoidosta. Puheenjohtajana toimii arkkiatri Risto Pelkonen. Arkkiatri Pelkonen on myös vuoden alumni 2001.

Su 19.9.2010 klo 10 Päi­vä maal­la

Vii­kin koe­ti­la, Koe­ti­lan­tie 5

Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry:n järjestämä koko perheen ulkoilutapahtuma. Tapahtumassa on monenmoista mukavaa ohjelmaa sekä maatilan eläimiä ja maatalouskoneita. Tilaisuutta ovat mukana järjestämässä Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Viikin opetus- ja tutkimustila, Viikin Gardenia, Malmin seurakunta ja Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

Ke 22.9.2010 klo 13 Ku­lut­ta­ja-ak­ti­vis­ti Ralph Na­der

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Poliitikko ja kuluttaja-aktiivi Ralph Nader vierailee Helsingin yliopistolla Autottomana päivänä 22.9. ja pitää yleisöluennon otsikolla The hand that carries the shopping bag rules the world: consumer influence as a factor in global markets and environmental policies.Time ja Life lehdet ovat molemmat nimenneet Ralph Naderin 100 vaikutusvaltaisimman amerikkalaisen joukkoon ja hän on erityisen tunnettu kritikistään autoteollisuuttaa kohtaan. Luentoa kommentoivat alan asiantuntijat eri organisaatiosta, Helsingin yliopistolta Minna Autio taloustieteen laitokselta.

To 23.9.2010 klo 18 VOX-HEL­SIN­KI

Hel­sin­gin yli­opis­ton juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Helsingin yliopisto ja Helsingin Sanomat järjestävät syksyllä uuden tapahtumasarjan nimeltä VOXHELSINKI. Syksyllä fokuksessa on ihmisarvoinen elämä yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Tausta-ajatuksena on löytää vastauksia kysymykseen miten muutan maailmaa. Sarja käynnistyy kolmella teemalla: minä ja maailmankaikkeus, työelämä vai työ ja elämä, hyvä elämä ja oppiminen. Kustakin teemasta on kaksi toisiaan täydentävää tai haastavaa näkökulmaa. Aikaa on vartti. Aikaa on myös yleisön kommentteihin ja keskusteluun. Puhujina mm. kosmologi Kari Engvist, luovuustutkija Kari Uusikylä, toimituspäällikkö Reetta Räty sekä professori Kirsti Lonka.

Ma 4.10.2010 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjailijavieraana Panu Rajala, aiheena Aila Meriluoto. Runonäytteitä.

På tis­dag 5.10.2010 kl. 17 Svensksprå­kig Stu­dia Ge­ne­ra­lia

Port­ha­nia, fö­re­läs­nings­sal III, Uni­ver­si­tets­ga­tan 3

Gener och folksjukdomar. Ordförande: professor Anna-Elina Lehesjoki. Professor Juha Kere: Generna bakom folksjukdomar. Professor Hannes Lohi: Hunden – människans bästa hjälp i genforskningen.

Ke 6.10.2010 klo 18 RSO:n kon­sert­ti

Kapellimestari Sakari Oramo tulkitsee Jean Sibeliuksen sinfoniat nro 6 ja 7. Konsertissa saa lisäksi kantaesityksensä Sebastian Fagerlundin Ignite. Ennen konsertin alkua mahdollista tavata säveltäjä Fagerlund ja toimittaja Outi Paananen orkesterilämpiössä.

På tis­dag 12.10.2010 kl. 17 Svensksprå­kig Stu­dia Ge­ne­ra­lia

Port­ha­nia, fö­re­läs­nings­sal III, Uni­ver­si­tets­ga­tan 3

Klimat och miljö. Ordförande: professor Bo Dahlin. FD Theo Kurtén: Hur påverkar människan atmosfärens kemiska kretslopp? Professor Pekka Kauppi: Jordens lungor – skogarnas betydelse.

Ke 13.10.2010 klo 17 Stu­dia Hu­ma­nio­ra

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Keskellä kotia – connecting cultures. Professori Riho Grünthalin luento kielellinen monimuotoisuus.

På tis­dag 19.10.2010 kl. 17 Svensksprå­kig Stu­dia ge­ne­ra­lia

Port­ha­nia, fö­re­läs­nings­sal III, Uni­ver­si­tets­ga­tan 3

Välfärdssamhället i Norden. Ordförande: Professor Pauli Kettunen. FD Johan Strang: Vem skapade den nordiska välfärdsmodellen? Professor Helena Blomberg-Kroll: Vem älskar den nordiska välfärdsmodellen?

På tis­dag 26.10.2010 kl. 17 Svensksprå­kig Stu­dia ge­ne­ra­lia

Port­ha­nia, fö­re­läs­nings­sal III, Uni­ver­si­tets­ga­tan 3

Språk och dialekter. Ordförande: professor emerita Mirja Saari. FD Åsa Mickwitz och professor Jan-Ola Östman: Den glokaliserade svenskan: lån, regionalisering och standardspråken.

Ke 27.10.2010 klo 18 Alum­ni­juh­la

Van­ha yli­op­pi­las­ta­lo, Man­ner­hei­min­tie 3

Ryhmä alumneja keskustelee aiheesta opiskeluelämä, työelämä – hyvä elämä. Juhlan ohjelmaan kuuluu myös yliopiston kanslerin puheenvuoro sekä vuoden alumnin julkistaminen. Illalliskortin hinta 70 e/hlö. Tumma puku.

Ma 1.11.2010 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjailijavieraana Elina Hirvonen.

T 9.11.2010 klo 15 Vuo­si­ko­kous

yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­sen au­di­to­rio VIII (Unio­nin­ka­tu 34)

Helsingin yliopiston alumniyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous.

Ke 18.11.2010 klo 17 Stu­dia Hu­ma­nio­ra

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Keskellä kotia – connecting cultures. Professori Arto Mustajoki luennoi aiheesta kuinka erilaisia venäläiset ovat kuin suomalaiset? Kansanedustaja Erkki Tuomioja kertoo aiheesta Venäjä-politiikka yhdentyvässä Euroopassa.

Ke 24.11.2010 klo 17 Stu­dia Me­dici­na

Raskaus ja syntymä. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

Ti 7.12.2010 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Kus­tan­nus­osa­keyh­tiö Sil­ta­las­sa, Su­vi­lah­den­ka­tu 7, 2. ker­ros

Vierailu kustannusyhtiö Siltalassa. Ohjelmassa kirjailijavieraan haastattelu, kustannusyhtiön esittelyä ja tarjoilua. Mukaan mahtuu 40 henkeä. Paikalle pääsee raitiovaunuilla numero 6, 7 ja 8, useilla busseilla sekä metrolla Kalasataman pysäkiltä. Autoille on parkkipaikkoja.

To 9.12.2010 klo 17 Stu­dia Hu­ma­nio­ra

Pie­ni juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Keskellä kotia – Connecting cultures. Yhdysvaltain tutkimuksen professori Markku Henriksson luennoi Yhdysvaltain ulkopolitiikan varhaisista perusteista. Suurlähettiläs Jukka Valtasaari: ”…ja miten se toimii tänään.”

To 2.9.-28.10.2010 klo 18. Stu­dia Hu­ma­nio­ra Specia­lia

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, 2. krs, au­di­to­rio XII

Ranska, Suomi ja Eurooppa. Aihe perehdyttää kuulijat suomalaisen ja ranskalaisen kulttuurin kohtaamiseen kautta aikojen. Useita puhujia.

Ma 6.9.–13.12.2010 klo 18. Stu­dia Hu­ma­nio­ra Specia­lia

Met­sä­ta­lo sali 1, Unio­nin­ka­tu 40B

Venäläinen klassikkoni. Venäläisistä kirjallisuusklassikoista kertoo monipuolinen joukko kirjallisuuden ystäviä. Useita puhujia.