HISTORIA 2011

Kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat Yliopiston Juhlasaliin keskustelemaan tärkeimmistä eurooppalaisista kysymyksistä ennen kevään eduskuntavaaleja. AlumniForumissa Vuoden Alumnit 2010 ja 2011 – MIT:n professori Bengt Holmström ja EU:n talous- ja rahakomissaari Olli Rehn keskustelivat aiheesta Mikä on maailmantalouden työnjako vuonna 2015?  Presidenttipaneelissa presidentinvaalien ehdokkaat ottivat mittaa toisistaan. Juuri perustettu ensimmäinen paikallisklubi, Kouvolan alumniklubi, tutustui ARS11-näyttelyyn Poikilossa, Kouvolan kaupungin taidemuseossa. Kerran kuussa järjestetyt alumnien Kulttuuritreffit käynnistyivät tarjoten ajankohtaisia esityksiä ja taiteilijatapaamisia Helsingin eri taidelaitoksissa. Alumnijuhla järjestettiin tuttuun tapaan Vanhalla Ylioppilastalolla 27.10. Vuoden Alumniksi valittiin komissaari, VTM Olli Rehn vastaten kysymykseen Mikä on tieteellisen tiedon ja kritiikin painoarvo EU:n päätöksenteossa talouden alalla ja mitkä ovat tutkijoiden edellytykset arvioida talouspolitiikan sisäpiirien päätöksiä / päätösprosesseja?.

HALLITUS TOIMIKAUDELLA 2011

 • Johtaja Susanna Miekk-oja (puheenjohtaja)
 • Toimittaja Anton Eskola
 • Suunnittelija Kaarina Huhtinen
 • Varatuomari Taisto Hujala
 • Suunnittelujohtaja Tommi Juusela
 • Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marianna Kankare-Loikkanen
 • Toimittaja Maarit Kauniskangas
 • Vararehtori Kimmo Kontula
 • Toimittaja Samuli Laita
 • Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki
 • Luonnontieteiden kandidaatti Jaakko Suomela
 • Pankinjohtaja Markku Venäläinen

VALTUUSKUNTA TOIMIKAUDELLA 2011

 • Presidentti Pauliine Koskelo (puheenjohtaja)
 • Varatuomari Seppo Riski
 • Päätoimittaja Reetta Meriläinen
 • Toiminnanjohtaja Arto Aniluoto
 • Klaus Cawén
 • Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin
 • Johtaja Helena Hiilivirta
 • Professori Bengt Holmström
 • Ylilääkäri Juhani Juntunen
 • Pääsihteeri Mirjam Kalland
 • Johtokunnan puheenjohtaja Erkki Liikanen
 • Hallituksen puheenjohtaja Tomas Lindholm
 • Tiedekirjailija Marjo Nurminen
 • Piispa Simo Peura
 • Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
 • Kolumnisti ja vapa toimija Pekka Seppänen
 • Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes
 • Arkkitehti Per-Håkan Slotte
 • Pääjohtaja Petteri Taalas
 • Valtiosihteeri Pertti Torstila
 • Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen

VUOSIKOKOUS 2011

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 8.11.2011 yliopiston päärakennuksen auditoriossa VII (Unioninkatu 34).

Koko vuoden 2011 ohjelma

Ke- su 12.–16.1.2011 Tie­teen päivät

Hel­sin­gin yli­opis­ton pää­ra­ken­nus

Monitieteellinen ja laaja-alainen tiedetapahtuma, jonka teemana on Arjen arvoitus. Millaista on tieteen tekijän arki, miten arki määritellään? Ohjelmassa muun muassa väittelyitä, luentoja ja näyttelyitä.

Ke 9.2.2011 klo 8.30–11.30 Po­li­tiik­ka yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­ri­na

Yli­opis­ton Leh­ti­sa­lis­sa

Kello 8.30-9.45 keskustelua parlamentarismin tulevaisuudesta ja politiikasta yhteiskunnan tukipilarina. Tarjolla aamukahvia.

Tämän jälkeen siirrymme Juhlasaliin kello 9.45, jonne eduskuntapuolueiden puheenjohtajat – tähän mennessä vahvistaneet Arhinmäki, Katainen, Kiviniemi, Sinnemäki, Urpilainen ja Wallin – kokoontuvat keskustelemaan tulevien eduskuntavaalien tärkeimmistä eurooppalaisista kysymyksistä.

Juhlasalin tilaisuus on kaikille avoin ja järjestetään yhteistyössä Eurooppalainen Suomi ry:n sekä Suomen Kuvalehden kanssa. Paikkana päärakennuksen Juhlasali (Aleksanterinkatu 5).

Ma 14.2.2011 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Pää­ra­ken­nus, Ru­ne­berg-sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs)

Aiheena Juhani Aho. Tuula Uusi-Hallila kertoo Juhani Ahon juhlavuodesta 2011 sekä teoksesta Juhani Aho, Vastakohtien tasapainoa.

La 5.3.2011 klo 10–12 Lap­si & alumni

Kai­sa­nie­men kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha (Unio­nin­ka­tu 44)

Maapallo tarjoaa rajattomasti erilaisia ympäristöjä ja kasvuolosuhteita. Aavikoiden, savannien ja sademetsien kasvit ovat sopeutuneet ilmaston asettamiin haasteisiin monin  mielikuvituksellisin tavoin – vesihyasintillakin on kellukkeet! Rajattomasti elämää -opastus Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa kestää tunnin, minkä jälkeen voi omatoimisesti tutustua kasvihuoneiden ihmeisiin.

Ma 7.3.2011 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs)

Aiheena kirjallisuuden kuuluisat aloitukset. Kriitikko Kaisa Neimala ja päätoimittaja Jarmo Papinniemi kertovat teoksesta Aloittamisen taito.

Ti 8.3.2011 klo 16.00–19.00 Kan­sain­vä­li­sen nais­ten­päi­vän juh­la

Pää­ra­ken­nus, Juh­la­sa­li (Alek­san­te­rin­ka­tu 5)

1. vararehtori Ulla-Maija Forsberg avaa tilaisuuden Philomela-kuoron esityksen jälkeen. Helsingin yliopiston naistutkimuksen professori Tuija Pulkkinen: Naiset ja valta, professori Helena Ranta esittelee Helvi Sipilä -luennon pitäjän. Tätä puheenvuoroa seuraa ministeri Sirkka- Liisa Anttilan puhe: Naisjärjestöjen Keskusliitto 100-vuotta – tiedolla ja taidolla. Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopisto, Alumniyhdistys, Suomen UN Woman – Finlands UN Woman ry ja Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. Kahvitarjoilua.

Ke 9.3.2011 klo 18-20 VOX Hel­sin­ki

Pää­ra­ken­nus, Juh­la­sa­li (Alek­san­te­rin­ka­tu 5)

VOX Helsinki on Helsingin yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteinen maailmanmuuttoliike. Se on sarja puheenvuoroja hyvästä elämästä – särmikkäästi ja kiinnostavasti.

Ma 14.3.2011 klo 17.00–19.30 Tun­ne ai­vot

Port­ha­nia, sali P 1 (Yli­opis­ton­ka­tu 3)

Tilaisuuden avaa professori Pentti Arajärvi ja puheenjohtajana toimii Pirkko Lahti. Professori Synnöve Carlson: Oppivat aivot – opin ja ymmärrän mitä aivoissa tapahtuu, professori Markku Kaste: Aivoinfarkti – miten estän, miten toimin, miten toivun, jos sen saan?, Neurologian ja kuntoutuksen dosentti Aarne Ylinen: Aivot ja kuntoutuminen– voiko halvaantunut oppia kävelemään? Toipuuko hermosolu? Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen Aivosäätiön kanssa.

To 17.3.2011 klo 16–20.30 Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­sen tie­de­kun­na­na­lum­ni-ilta
Kum­pu­lan tie­de­kam­pus (Gus­taf Häll­strö­min katu 2b)

Aiheena ”tiedettä parhaassa seurassa”. Tule tapaamaan vanhoja opiskelutovereitasi, entisiä opettajiasi ja nykyisiä kollegoitasi. Samalla pääset tutustumaan laitosten toimintaan ja nykyisiin tutkimussuuntauksiin.

Ma 21.3.2011 klo 16–17.30 Alum­ni­Fo­rum:Mikä on maa­il­man­ta­lou­den työn­ja­ko vuon­na 2015? Re­pe­ää­kö Eu­roo­pas­sa rai­lo poh­joi­sen ja ete­län ta­louk­sien vä­lil­lä?

Yli­opis­ton Juh­la­sa­li (alek­san­te­rin­ka­tu 5)
Miten vakavia USA:n talousongelmat ovat ja onko Afrikka jo BRIC maita mielenkiintoisempi nousija? Mitä taloudellisia seurauksia on odotettavissa mikäli ydinvoiman vastustus kasvaa maailmanlaajuisesti Japanin tapahtumien seurauksena? Vuoden alumnit 2010 ja 2011– MIT:n professori Bengt Holmström ja EU:n talous- ja rahakomissaari Olli Rehn – kohtaavat 21.3. Yliopiston Juhlasalissa keskustellakseen siitä, mikä on maailmantalouden työnjako vuonna 2015 ja mitä se merkitsee meille eurooppalaisille, Euroopalle ja Suomelle.

To 24.3.2011 klo 16–20 Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan alum­ni­juh­la

Vii­kin kam­pus (Vii­kin­kaa­ri 11)

Tiedekunta järjestää ensimmäisen alumnijuhlansa ja kutsuu kaikki alan alumnit lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan tiedekunnan tiloihin, kuulemaan uutta tieteetä ja tapaamaan tuttuja. Laitokset järjestävät ohjelmaa klo 16 alkaen ja yhteinen cocktail-tilaisuus alkaa klo 17.30 rehtorin tervehdyksellä.

Pe 25.3.2011 klo 8.00–9.30 Hel­sin­ki In­sight -aa­mu­kah­vi­se­mi­naa­ri

Pää­ra­ken­nus, Ru­ne­berg-sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs).

Tieteen kärkinimet ja asiantuntijat alustavat keskustelua ajankohtaista teemoista. Tarjolla aamukahvia.

Ke 6.4.2011 klo 17–20 Hu­ma­nis­ti­sen tie­de­kun­nan alumni- ta­pah­tu­ma

Kes­kus­ta­kam­puk­sel­la

Luvassa mielenkiintoisia luentoja, hyvää seuraa sekä tarjoilua Keskustakampuksella.

To 7.4.2011 klo 18–22 Far­m­asian tie­de­kun­nan Alum­ni­Sa­vu

Tilaisuudessa kuullaan tiedekunnan ajankohtaiskatsaus, tieteellisiä huippuesitelmiä, katsaus Savun historiaan ja opiskelijoiden puheenvuoro. Perinteinen Savu juontaa juurensa tilanteeseen, jossa farmasian laitos oli tuhoutua tulipalossa. Reippaan toiminnan ja hyvän onnen kautta talo ja laitos saatiin pelastettua. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset tuonnempana.

Ma 11.4.2011 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Pää­ra­ken­nus, Kon­sis­to­rin­sa­li (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs)

Vieraina Eero Huovinen ja Jaakko Tapaninen.

Pe 29.4.2011 klo 8.00–9.30 Hel­sin­ki In­sight -aa­mu­kah­vi­se­mi­naa­ri
Pää­ra­ken­nus, Ru­ne­berg-sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs)

Syöpää selättämässä Molekyyli- ja syöpäbiologian professori Akseli Hemminki, Helsingin yliopisto
Lääketieteellinen johtaja Tom Wiklund, Pfizer Suomi Kysymyksiä ja keskustelua, Puheenjohtajana vararehtori, sisätautiopin professori Kimmo Kontula. Tarjolla aamukahvia.

Ti 3.5.2011 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Pää­ra­ken­nus, Ru­ne­berg-sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs).

Kirjailijavieraana Märta Tikkanen.

7.–14.5.2011 Pet­ran kau­pun­kiin, jor­da­nian mat­ka

Alumnimatkan asiantuntijaoppaana toimii Helsingin yliopiston
kreikkalaisen filologian professori Jaakko Frösén. Matkalla tutustutaan muun muassa Frösénin johtamiin arkeologisiin kaivauksiin, Petran kaupunkiin ja Aaronin vuoreen.

Ke 11.5.2011 klo 18–20 VOX Hel­sin­ki

Pää­ra­ken­nus, Juh­la­sa­li (Alek­san­te­rin­ka­tu 5)

VOX Helsinki on Helsingin yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteinen maailmanmuuttoliike. Se on sarja puheenvuoroja hyvästä elämästä– särmikkäästi ja kiinnostavasti.

To 12.5.2011 klo 19 Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin ke­vät­kon­sert­ti

Fin­lan­dia-talo (Man­ner­hei­min­tie 13E)

HKO:n perinteinen kevätkonsertti alumneille Finlandia-talossa. Alumneille liput ennakkoon (kaksi yhden hinnalla) Lippupisteestä.

Pe 13.5.2011 klo 12 Floo­ran päi­vä

Kum­täh­den kent­tä, Tou­ko­la

Alumnit kokoontuvat Kumtähden kentälle kohottamaan maljan promovendeille ja nauttimaan HYY:n järjestämästä ohjelmasta. Piknik-varustus. Tarjolla lasi kuohuvaa ohjelmateltassa.

Ke 18.5.2011 klo 17.30–19.30 Lääk­keet yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­ri­na

Il­ma­ri­sen pää­kont­to­ri (Pork­ka­lan­ka­tu 1, Ruo­ho­lah­ti)

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry: Lääkkeet – terveyttä ja työkykyä vai pelkkiä kustannuksia? sekä Lauri Pelkonen: Onko yhteiskunnalla varaa kaikkeen lääkehoitoon?

Tiis­tai­na 24.5.2011 klo 18.00-19.30 ARS11-näyt­te­ly Kou­vo­las­sa

Poi­ki­los­sa, Kou­vo­la

Kouvolan klubi tutustuu ARS11-näyttelyyn Poikilossa, Kouvolan kaupungin taidemuseossa. Oppaana toimii museonjohtaja Johanna Vuolasto. Ohjelmassa on lyhyt tietoisku klubin toiminnasta, näyttelyyn tutustuminen ja pientä afrikkalaista purtavaa. Alumniyhdistys tarjoaa iltapalan, joten muista ilmoittautua.

Pe 20.5.2011 klo 8.00–9.30 Hel­sin­ki In­sight -aa­mu­kah­vi­se­mi­naa­ri

Pää­ra­ken­nus, Ru­ne­berg-sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs)

Kielten koneellinen kääntäminen – taskutulkki vai dead end? Käännöstieteen professori Lauri Carlson, Helsingin yliopisto, Haliltuksen puheenjohtaja, Ph. D. Harri Arnola, Sunda Oy Kysymyksiä ja keskustelua Puheenjohtajana arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila. Tarjolla aamukahvia.

31.8 klo 17-19 Pro­fes­so­ri Lau­rence Smit­hin luen­to

Port­ha­nia, au­di­to­rio II (Yli­opis­to­ka­tu 3)

Professori Laurence Smith luennoi aiheesta Uusi pohjoinen – maailma vuonna 2050. Neljä voimaa, jotka muovaavat ihmiskunnan pohjoista tulevaisuutta. Tilaisuuden jälkeen on mahdollista ostaa Smithin teoksia edullisempaan hintaan.

5.9. 2011 klo 14-18 Yli­opis­ton ava­jais­kar­ne­vaa­lit

Alumnit ovat mukana akateemisen vuoden avauksessa maanantaina 5.9. Tule mukaan kannustamaan opiskelijoita liikkumaan Yliopistoliikunnan kanssa!

Ke 14.9.2011 klo 18-20 Stu­dia Me­dici­na

Bio­me­dicum luen­to­sa­li 1, Haart­ma­nin­ka­tu 4

Aiheena suun ja hampaiden terveys. Puheenjohtajana Arkkiatri Risto pelkonen.
-klo 18.00-18.30 Professori Irma Thesleff, HY: Hampaiden kehittyminen ja uudisrakentaminen
-klo 18.30-19.00 Professori Pekka Laine, HYKS: Suu ja hampaat terveyden peilinä
-klo 19.00-19.30 Leukakirurgian erikoislääkäri Risto Kontio, HYKS: Hammas- ja leukakirurgian uudet saavutukset
-klo 19.30-20.00 Yleisökysymykset ja keskustelu

Ma 26.9.2011 klo 19 Alum­nien kult­tuu­rit­ref­fit: Kan­sal­lis­teat­te­ri, Mus­ta Pur­je Val­kea Pur­je

Kan­sal­lis­teat­te­ri, Län­ti­nen Teat­te­ri­ku­ja 1

Runoilija Anna Ahmatovan traaginen elämäntarina Neuvostoliiton kulttuurielämää 1950-luvulla elähdyttäneen “suojasääkauden” nosteessa.
Ennen esitystä alumnitilaisuus Willensaunan lämpiössä klo 17.30. Vieraana esityksen dramaturgiryhmän edustaja, tervetuloa!
Kansallisteatterin Willensauna.

Ti 27.9.2011 klo: 8-9 Kris­tii­nan ys­tä­vät aa­miai­nen

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen alumnien ryhmä Kristiinan ystävät kokoontuvat syksyllä 2011 joka kuukauden viimeisenä tiistaina yhteiselle aamupalalle. Aamupala tarjoaa tilaisuuden laajentaa omia verkostoja yli totuttujen, näkyvien ja näkymättömien rajojen sekä keskustella mielenkiintoisista, ärsyttävistä, ajankohtaisista tai muuten vaan inspiroivista aiheista.

Pe 7.10.2011 klo 8-9.30 Hel­sin­ki In­sight –aa­mu­kah­vi­se­mi­naa­ri

Pää­ra­ken­nus, Ru­ne­berg-Sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs)

Tieteen kärkinimet ja asiantuntijat alustavat keskustelua ajankohtaisista aiheista. Tarjolla aamukahvia.

Ke 12.10.2011 Sa­vo­lai­sen osa­kun­nan se­nio­rien pe­rin­tei­nen syys­kei­laus Ruusu­lan kei­la­hal­lil­la

Ruusu­lan kei­la­hal­li (Ruusu­lan­ka­tu 3-5, Hel­sin­ki)

Savon sennut toivottavat Alumniyhdistyksen jäsenet tervetulleiksi tutustumaan senioriyhdistyksen toimintaan keilailun merkeissä! Keilaus omakustannehintaan. Lisätietoja Savon sennujen ja yhdistyksen yhteistyöstä.

Ke 19.10.2011 Bio­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan alum­ni­päi­vä

Vi­kin kam­pus

Luvassa mielenkiintoisia luentoja, hyvää seuraa sekä tarjoilua Viikin kampuksella.

to 20.10.2011 klo 18-23 Alum­ni­juh­la

Van­ha Yli­op­pi­las­ta­lo, Man­ner­hei­min­tie 3

Helsingin yliopiston alumniutta juhlittiin Vanhalla ylioppilastalolla puheiden, musiikin ja tanssin merkeissä.

Ti 25.10.2011 klo 8-9 Kris­tii­nan ys­tä­vät aa­miai­nen

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen alumnien ryhmä Kristiinan ystävät kokoontuvat syksyllä 2011 joka kuukauden viimeisenä tiistaina yhteiselle aamupalalle kahvila.

La 29.10.2011 Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan alum­ni­päi­vä

Mei­lah­den kam­pus

Luvassa mielenkiintoisia luentoja, hyvää seuraa sekä tarjoilua Meilahden kampuksella.

Ti 1.11.2011 klo 19 Alu­mien kult­tuu­rit­ref­fit: Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­ri, Si­be­lius-lau­lu­kil­pai­lun gaa­la­kon­sert­ti: Yli­ka­pel­li­mes­ta­ri John Storgårds & lau­lu­kil­pai­lun voit­ta­jat

Musiik­ki­ta­lo (Man­ner­hei­min­tie 13A)

Ohjelma:
Uljas Pulkkis: Trial
Einojuhani Rautavaara: Adagio celeste
Jean Sibelius: Lauluja & Pelléas et Mélisande -konserttisarja

Ennen konserttia alumnitilaisuus Terassilämpiössä klo 18.00, vieraana Musiikkitalon arkkitehti Marko Kivistö, tervetuloa!

Ke 2.11.2011 klo 17–19 Tie­de ja käy­tän­tö: tai­teen vai­ku­tus ter­vey­teen

Bio­me­dicum, se­mi­naa­ri­huo­ne 3 (Haart­ma­nin­ka­tu 8)

Miten musiikki vaikuttaa sikiöön tai aivohalvauspotilaaseen? Miten taideterapia toimii? Mikä on kulttuurin ja taiteen vaikutus ihmisen terveyteen ja tervehtymiseen? Aiheesta puhuvat dosentit Minna Huotilainen, Katinka Tuisku sekä kirjailija Claes Andersson.

Ti 8.11.2011 klo 15 Alum­niyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous

yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­sen au­di­to­rios­sa VII (Unio­nin­ka­tu 34)

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään yliopiston päärakennuksen auditoriossa VII (Unioninkatu 34).

Ti 8.11.2011 klo 17 Tie­de ja käy­tän­tö: Met­ro­po­lia­lue, kaik­ki yh­des­sä vai yk­sin yh­teis­työs­sä?

Pää­ra­ken­nus 8 sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33)

Pääkaupunkiseudun kasvaessa ja yhtenäistyessä on tultu tilanteeseen, jossa paikallistason toimijoiden edut törmäävät ja rakenteista tulee yksilön arkea kuormittavia. Mikä ratkaisuksi? Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja kaupunkitaloustieteen professori Heikki A. Loikkanen keskustelevat metropolialueen tulevaisuudesta.

Ke 9.11.3.2011 klo 18-20 VOX Hel­sin­ki

Pää­ra­ken­nus, Juh­la­sa­li (Alek­san­te­rin­ka­tu 5)

VOX Helsinki on Helsingin yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteinen maailmanmuuttoliike. Se on sarja puheenvuoroja hyvästä elämästä – särmikkäästi ja kiinnostavasti.

Ti 15.11.2011 klo 15-17 Pre­si­dent­ti­pa­nee­li

Yli­opis­ton juh­la­sa­li (Unio­nin­ka­tu 34)

Alumniyhdistys järjestää yhteistyössä Suomen Kuvalehden ja Paasikivi-Seuran kanssa presidentinvaalipaneelin.

Pe 18.11.2011 klo 8-9.30 Hel­sin­ki In­sight –aa­mu­kah­vi­se­mi­naa­ri

Pää­ra­ken­nus, Ru­ne­berg-Sali (Fa­bia­nin­ka­tu 33, 2. krs)

Parantaako lääketiede hermoston rappeumasairaudet? Tarjolla aamukahvia.

Ti 22.11.2011 klo 17-19 Yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rit: Riit­tää­kö ruo­ka? – glo­baa­li nä­kö­kul­ma

Sää­ty­ta­lo (Snell­ma­nin­ka­tu 9-11)

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen puhuu ruoan riittävyydestä maailmassa ja ylijohtaja Matti Aho käsittelee globaalia ruoan turvallisuutta.

Ti 22.11.2011 klo 17 – 20 Skyl­la ja Kha­ryb­dis – tasa-ar­von ka­ri­kot

Met­sä­ta­lo, sali 6 (Unio­nin­ka­tu 40)

Tasa-arvo tulevaisuudessa, alustajana tasa-arvokonsultti Malin Gustavsson Ekvalita Ab, kommentoija Chris Kylander, juontaja Arto Salmela. Tilaisuus järjestetään yhdessä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin ryhmän kanssa. Kahvitarjoilu.

La 26.11.2011 klo 10-12 Lap­si & alumni

Sea Life (Ti­vo­li­tie 10)

Taianomainen retki Sea Lifeen aaltojen alle. Opastettu kierros meren saloihin kestää tunnin, minkä jälkeen voi omatoimisesti tutustua meren maailman ihmeisiin. Tapahtumaan on perinteisesti osallistunut alumni/alumnit lapsineen tai lapsenlapsineen.

Ti 29.11.2011 Kris­tii­nan ys­tä­vät aa­miai­nen

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen alumnien ryhmä Kristiinan ystävät kokoontuvat syksyllä 2011 joka kuukauden viimeisenä tiistaina yhteiselle aamupalalle.

Ma 12.12.2011 klo 19.00 Kult­tuu­rit­ref­fit: Kan­sal­lis­teat­te­ri, Go­do­ta odot­taes­sa

Kan­sal­lis­teat­te­ri (Län­ti­nen teat­te­ri­ku­ja 1)

Näytelmä on Samuel Beckettin (1906-1989) tunnetuin teos. Toisen maailmansodan jättämää henkistä tyhjiötä ja kaikkien auktoriteettien romahtamisen jälkeistä nollatilaa heijasteleva näytelmä on ajaton mestariteos ihmisen osasta järkensä menettäneessä maailmassa.

Ke 30.11.2011 ja To 1.12.2011 Kan­sal­lis­teat­te­ri: Pik­ku­jät­ti­läi­nen

Kan­sal­lis­teat­te­ri (Lan­ti­nen teat­te­ri­ku­ja 1)

Kansallisteatteri tarjoaa Alumniyhdistyksen jäsenille liput erikoishintaan 7€/kpl Katja Krohnin uuteen ja odotettuun draamaan Pikkujättiläinen.
Pikkujättiläinen on yllättävä ja moralisoimaton draama pienistä ihmisistä suurten moraalisten kysymysten äärellä. Kuinka suurta vastuuta voi yksi ihminen kantaa? Voiko tiede ratkaista maailman ongelmat? Pikkujättiläinen kuvaa länsimaisen ihmisen paradoksaalia tilannetta ennennäkemättömässä aineellisessa hyvinvoinnissa kauheiden tulevaisuudennäkymien edessä. Samalla se on syvä inhimillinen draama perheestä, kunnianhimon seurauksista, kyvystä nähdä tarkasti kauas mutta sokeudesta sille, mitä lähellä tapahtuu.

Tervetuloa Kansallisteatteriin!
Huom! Esitykset eivät kuulu Alumnien Kulttuuritreffit-sarjaan, joten esityksissä ei ole oheisohjelmaa.
Tarjous koskee Pikkujättiläisen ennakkoesityksiä Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä keskiviikkona 30.11. ja torstaina 1.12. kello 19.00.