HISTORIA 2013

Yhdistys laati strategian kaudelle 2013–2016 asettaen tavoitteiksi saavuttaa taloudellinen vakavaraisuus voidakseen toimia jäsenten hyväksi ja olla vastuullinen strateginen kumppani yliopistolle sekä kehittää alumnitoimintaa yhdessä opiskelija- ja alumniyhteisöjen kanssa luoden uusia käytäntöjä ja hyödyllisiä yhteistyömalleja. Alkuvuodesta yhdistys järjesti ENTÄ JOS -viikot  Aleksanterinkadulla avatussa Tiedekulmassa käsitellen kysymyksiä kuten Entä jos hyvä veli ja sisko -verkosto toimisi?Entä jos tietäisit mitä työnantaja odottaa sinulta?Entä jos Helsingistä ei ole metropoliksi?Entä jos saisit tietää miten kirjat syntyvät?Entä jos eurooppalaisilla ei ole enää asiaa Afrikkaan?Entä jos menisimme laboratorion kautta salille?Entä jos Nokia yhä tekisi kumisaappaita?  ja Entä jos Facebook otetaan lähidemokratian välineeksi?  Vuoden mittaan järjestetyissä tilaisuuksissa keskusteltiin mm, siitä, onko mielikuvamme Afrikasta väärä, miten maailma muuttuu, kun uudet suurvallat haastavat vallitsevan maailmanjärjestyksen ja millaisia globaalin hallinnan mekanismeja maailma tarvitsee ja miten ne toteutetaan. Yhdistys järjesti matkan Marmaran- ja Egeanmerelle pysähtyen Kreikan Ateenassa ja Delfoissa, Albanian Butrintissä, Montenegron Kotorissa ja Kroatian Dubrovnikissa. Alumnit matkustivat myös muutoksessa elävään Burmaan. Yhdistys järjesti jäsenilleen yhteistyössä UniSportin kanssa tanssiapilatesta ja spinningtunteja. Tietojenkäsittelytieteen alumni ry ryhtyi yhdistyksen itsenäiseksi ryhmäksi. Vuosi päättyi glögeihin juuriavatussa yliopiston Observatoriossa. Vuoden Alumniksi kutsuttiin professori, FT Laura Kolbe.

HALLITUS TOIMIKAUDELLA 2013

 • Seppo Riski (puheenjohtaja), varatuomari
 • Riikka Haikarainen, toimittaja, Sanoma News
 • Tommi Juusela, strategian suunnittelujohtaja, Nokia Oyj, Corporate Development
 • Marianna Kankare-Loikkanen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, HKO
 • Kimmo Kontula, vararehtori, Helsingin yliopisto
 • Reetta Meriläinen, päätoimittaja
 • Marjo Nurminen, tiedekirjailija
 • Petrus Repo, yrittäjä, Enemy & Sons Oy
 • Walter Rydman, myynti- ja projektipäällikkö, Innofactor Oyj
 • Jaakko Suomela, luonnontieteiden kandidaatti
 • Anja Snellman, kirjailija, journalisti ja psykoterapiaopiskelija
 • Pasi Vuorinen, johtaja, Pohjola Varainhoito Oy

VALTUUSKUNTA TOIMIKAUDELLA 2013

 • Jarmo Vaittinen (puheenjohtaja), maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
 • Klaus Cawén, johtaja, KONE Oyj
 • Mirjam Kalland, pääsihteeri
 • Arto Aniluoto, johtaja, eurooppalainen Suomi ry
 • Tuula Haatainen, johtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Ilkka Herlin, hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Oyj
 • Helena Hiilivirta, intendentti, Tampereen filharmonia
 • Mikael Jungner, kansanedustaja
 • Juhani Juntunen, professori emeritus
 • Erkki Liikanen, johtokunnan puheenjohtaja, Suomen Pankki
 • Tomas Lindholm, asianajaja, Lindholm Wallgren Asianajotoimisto Oy
 • Susanna Miekk-oja, johtaja, Sampo Pankin varallisuudenhoidossa
 • Arto Ojala, yrittäjä Avepo Oy
 • Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj
 • Simo Peura, piispa, Lapuan hiippakunta
 • Pekka Sauri, Helsingin apulaiskaupunginjohtaja
 • Pekka Seppänen, vapaa vaikuttaja ja kolumnisti
 • Suvi-Anne Siimes, TELA:n toimitusjohtaja
 • Petteri Taalas, pääjohtaja, Ilmatieteenlaitos
 • Teija Tiilikainen, johtaja, ulkopoliittinen instituutti
 • Penna Urrila, johtava ekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Hannes Wahlroos, apteekkari

VUOSIKOKOUS 2013

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Ti 19.11.2013 Yliopiston päärakennuksen auditorio VIII (Unioninkatu 34)

Koko vuoden 2013 ohjelma

To 24.1.2013 klo 18.15 Kou­vo­lan Klu­bin Kult­tuu­rit­ref­fit

Tervetuloa klubimme Kulttuuritreffeille Kouvolan teatteriin! Aluksi tapaamme vierailevan ohjaajan Satu Linnapuomin ja klo 19.00 teatteriesitys Kuin ensimmäistä päivää.

Ma 4.2.2013 klo 17–19 Entä jos hyvä veli ja sis­ko -ver­kos­to toi­mi­si?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Mitä jos yliopiston aiemmat opiskelijat auttaisivat sen nykyisiä opiskelijoita etenemään urallaan muita paremmin? Entä jos työnantajat saisivat kehittää yliopiston opetusta? Helsingin yliopiston alumniyhdistys esittelee kumppaneineen Rakentava kumppanuus -hankkeen havaintoja ja hahmottelee tulevaa. Mukana mm. matematiikan alumni Susanna Miekk-oja, historian alumni Henrik Meinander sekä oikeustieteen alumni Heikki Lehmusto.

Ti 5.2.2013 klo 17–19 Entä jos tie­täi­sit mitä työ­nan­ta­ja odot­taa si­nul­ta?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Asiasta haastavat Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenistä mm. oikeustieteen alumni Seppo Riski, maa- ja metsätieteen alumni Jarmo Vaittinen sekä maantieteen alumni Samuli Laita. Osallistu – tapaat mahdollisesti tulevan työnantajasi / työntekijäsi.
Tiedekulma, Aleksanterinkatu 7

To 7.2.2013 klo 16.30–18.30 Entä jos Hel­sin­gis­tä ei ole met­ro­po­lik­si?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Keskustelua lämmittelee valtiotieteen alumni Pekka Korpinen, kansantaloustieteen alumni Heikki A. Loikkanen, historian alumni Laura Kolbe sekä kauppatieteen alumni Lasse Männistö.

Pe 8.2.2013 klo 9–11 Entä jos ta­pai­sit oman tie­de­kun­ta­si alum­ni­toi­min­nan suun­nit­te­li­jan?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Helsingin yliopiston alumniyhdistys kutsuu kaikki tiedekuntien alumnitoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet alumnit Tiedekulmaan keskustelemaan siitä, mitä alumnit toivovat tiedekunnat alumnitoiminnalta ja kuulemaan mitä tiedekunnat ovat vuodelle 2013 suunnitelleet. Sinä joka olet pitkään toivonut alumnitominnalta parempaa yhteyttää tiedekuntaan – tule mukaan vaikuttamaan! Paikalla on tiedekuntien alumnityöstä vastaavat henkilöt – suunnitellaan tulevaa yhdessä.

Ma 11.2.2013 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-Sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Miten kirjani ovat syntyneet? Aiheesta kertovat Helena Anhava, Sinikka Nopola ja Tuula-Liina Varis. Jatkamme keskustelua Tiedekulmassa.

Ma 11.2.2013 klo 18.30–19.20 Entä jos sai­sit tie­tää mi­ten kir­jat syn­ty­vät?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Alumniyhdistyksen kirjallisuuspiiri jatkaa Runeberg-salissa klo 17 alkanutta keskustelua Helena Anhavan, Sinikka Nopolan ja Tuula-Liina Variksen johdolla Tiedekulmassa. Tervetuloa nauttimaan kirjoista, keskustelusta, hyvästä seurasta!

Ma 11.2.2013 klo 16–17.30 Entä jos eu­roop­pa­lai­sil­la ei ole enää asi­aa Afrik­kaan?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Entä jos kiinalainen kehitysapu syrjäyttää eurooppalaisen? Alumniyhdistyksen Kenian Taitan tutkimusasemalle tekemän alumnimatkan innoittamana asiantuntijat eri aloilta, kuten maantieteen alumnit Katariina Kosonen ja professori Petri Pellikka, Niras Oy:n Hanna-Riitta Kurittu, Omnitelen Markku Virtanen sekä itäisen ja läntisen Afrikan yksikön päällikkö Helena Airaksinen (UM) keskustelevat siitä, miten monin tavoin Kiina on Afrikan koko mantereelle jo asettunut. Tilaisuuden moderaattorina toimii päätoimittaja Reetta Meriläinen.

Ti 12.2.2013 klo 16–17.30 Entä jos me­ni­sim­me la­bo­ra­to­rion kaut­ta sa­lil­le?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Entä jos kunto-ohjelmamme perustuisikin geeneihimme? Miten geenitutkimuksen avulla personoitu lääketiede vaikuttaa terveysliikuntaan ja huippu-urheiluun? Aiheesta keskustelevat lääketieteellisen genetiikan professori Irma Järvelä ja UKK-instituutin johtaja, LT Tommi Vasankari. Tervetuloa kuulemaan, milloin henkilökohtainen liikuntareseptisi on noudettavissa!

Ti 12.2.2013 klo 18–20 Entä jos osal­lis­tui­sit VOO:n alum­ni­toi­min­taan?

Tie­de­kul­man ala­ker­ras­sa.

Valtio-opin seniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous.

Kes­ki­viik­ko 13.2.2013 klo 16–17.30 En­täs jos No­kia yhä te­ki­si ku­mi­saap­pai­ta?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Alumniyhdistys järjestää yhdessä Savolaisen Osakunnan Seniorit ry:n kanssa keskustelutilaisuuden jossa päästään kunnolla jossittelemaan Suomen historiasta valtiotieteen alumni Martti Häikiön alustamana. Keskustelun jälkeen klo 18.00 järjestetään Savolaisen Osakunnan Seniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous.

To 14.2.2013 klo 16.30–18.30 Hur skul­le det vara om all in­for­ma­tion var fri?

Tän­ke­hör­nan, Alek­san­ders­ga­tan 7

Experter, journalister och auktoriteter i det nya informationslandskapet diskuterar öppna data och öppen kunskap och hur experternas roll förändras som skapare och förmedlare av information och kunskap. I dag är det inte längre självklart att forskare, professorer eller journalister har tolkningsföreträde eller alltid ens den bästa kunskapen eller informationen om saker och ting. I diskussionen deltar bland annat alumn i juridik, universitetets rektor Thomas Wilhelmsson, alumnerna i historia, professor Henrik Meinander och Jessica Parland-von Essen samt konceptutvecklare på Svenska Yle, mediespecialist alumn i litteratur Micke Hindsberg, och alumn i journalistik Carl-Gustav Lindén. Tillställningen arrangeras tillsammans med Soc&koms vänner samt Brages Pressarkiv. Innan programmet presenteras fonden Pro Soc&kom samt Soc&kom 70 år, jubileumsprogram.

Pe 15.2.2013 klo 15.30-17.30 Entä jos Face­book ote­taan lä­hi­de­mo­kra­tian vä­li­neek­si?

Tie­de­kul­ma, Alek­san­te­rin­ka­tu 7

Sosiaalisesta mediasta demokratian välineenä ajatuksia herättää psykologian alumni Pekka Sauri, sosiologian alumni Johanna Sumuvuori, diplomi-insinööri Petteri Järvinen sekä ryhmä muita asiasta mielipiteen muodostaneita. Tule mukaan keskustelemaan uusista demokratian toteuttamisen keinoista.

Ti 19.2.2013 klo 17.30 Alum­nien kult­tuu­rit­ref­fit: KAVA: elä­vän ku­van museo

Tai­tei­li­ja­ta­lo, Van­ha tal­vi­tie 9

Museon kokoelmat kuvaavat työtä elokuva-alan eri sektoreilla ja ensisijaisesti Suomen elokuvataiteessa. Hiljattain avattuun Elävän kuvan museoon voi toistaiseksi tutustua vain sopimuksesta. Vierailulle mahtuu 40 jäsentä.

14.-24.2.2013 Alum­ni­mat­ka Bur­maan

Alumnit matkustavat 14.-24.2.2013 erittäin ajankohtaiseen Myanmariin. Matkan ohjelma on ruotsinkielinen.

Ti 26.2.2013 klo 8.30 Kris­tii­nan Ys­tä­vät aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13

Aamupala tarjoaa tilaisuuden laajentaa omia verkostoja yli totuttujen, näkyvien ja näkymättömien rajojen sekä keskustella mielenkiintoisista, ärsyttävistä, ajankohtaisista tai muuten vaan inspiroivista aiheista.

Ma 4.3.2013 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kuin linnun kirkaisu. FT Helena Ruuska kertoo Marja-Liisa Vartio –elämäkerrastaan.

Ma 8.3.2013 Kan­sain­vä­li­nen nais­ten­päi­vän­juh­la

Yli­opis­ton juh­la­sa­li, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Naistenpäivän juhlan teemana on naisiin kohdistuva väkivalta. Juhlassa kuullaan perinteinen Helvi Sipilä –luento, tarkempi ohjelma tarkentuu helmikuussa. Kahvitarjoilu.

Ti 12.3.2013 klo 17.00 Afrik­ka uusin sil­min

Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan, fest­sal, Snell­ma­nin­ka­tu 12

Onko mielikuvamme Afrikasta väärä? Pitäisikö Afrikka nähdä tulevaisuuden maanosana? Millaista on liiketoiminta Afrikassa? Kysymyksiin vastaavat kirjailija ja antropologi Esa Salminen, asiantuntija Mahdi Abdile Kirkon ulkomaanavusta, Vice President Jukka Seppälä Metso Oy:sta, ja Senior Vice President, Head of Global Fund Products Robert Mikkelstrup, Danske Invest Managementista.

Ke 13.3.2013 ja 20.3.2013 klo 17.30 Alum­nien kult­tuu­rit­ref­fit: Lau­ri ja Las­se Reitzin sää­tiön museo

Lau­ri ja Las­se Reitzin sää­tiön museo, Apol­lon­ka­tu 23 B 64

Viime syksynä avattu Reitz-museo esittelee taidetta ja antiikkia 1920-luvulta alkaen keränneen Lauri Reitzin kokoelman. Vierailulle mahtuu mukaan 15 jäsentä.

Ti 26.3.2013 klo 8.30 Kris­tii­nan Ys­tä­vät aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13

Aamupala tarjoaa tilaisuuden laajentaa omia verkostoja yli totuttujen, näkyvien ja näkymättömien rajojen sekä keskustella mielenkiintoisista, ärsyttävistä, ajankohtaisista tai muuten vaan inspiroivista aiheista.

Ma 2.4.2013 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Pitääkö fiktion olla aina totta? Aiheesta keskustelevat kirjailijat Heidi Köngäs ja Lasse Lehtinen. Mukana myös Tuula-Liina Varis ja Kirsti Mäkinen.

To 18.4.2013 klo 19 Alum­nien kult­tuu­rit­ref­fit: Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­ri: Kaik­kial­la koti

Musiik­ki­ta­lo, Man­ner­hei­min­tie 13

HKO:n kevätkauden TAPAUS on Eero Hämeenniemeltä tilatun Kaikkialla koti -orkesteriteoksen kantaesitys. Säveltäjä on jo usean vuoden ajan perehtynyt intialaiseen musiikkikulttuurin, ja jälleen hän yhdistää teoksessaan idän ja lännen.
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13

Ti 30.4.2013 klo 8.30 Kris­tii­nan Ys­tä­vät aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13

Aamupala tarjoaa tilaisuuden laajentaa omia verkostoja yli totuttujen, näkyvien ja näkymättömien rajojen sekä keskustella mielenkiintoisista, ärsyttävistä, ajankohtaisista tai muuten vaan inspiroivista aiheista.

Ma 6.5.2013 klo 19 Alum­nien kult­tuu­rit­ref­fit: Nel­jäs tie

Suo­men kan­sal­lis­teat­te­ri, Län­ti­nen Teat­te­ri­ku­ja 1

Komedia suomalaisesta demokratiasta: Neljäs tie on kuvia kumartelematon komedia vakavista aiheista. Räiskyvässä dokumenttiteatterin ja draaman yhdistelmässä kummittelevat sulassa sovussa niin nykypäivän aatteet, tulevaisuuden haasteet kuin menneisyyden haamutkin.

Ma 13.5.2013 Flo­ran päi­vä

Tervetuloa juhlimaan kevättä Floran päivään 2013 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa!

Maanantaina 13.5. Flora valtaa Kaivopihan, joka muuttuu iltapäiväksi opiskelijoiden olohuoneeksi keskellä Helsinkiä! HYY:n järjestämä virallinen ohjelma alkaa klo 16.30, jossa mukana Akademiska sångföreningen ja puheet keväälle.

Ma 2.9.2013 klo 13 al­kaen Yli­opis­ton ava­jais­kar­ne­vaa­lit

Yliopiston avajaispäivänä Porthania ja yliopiston päärakennus täyttyvät musiikista, tanssista, laulusta, performansseista sekä sadoista opiskelijoista ja alumneista. Myös me olemme mukana avaamassa yliopiston lukuvuoden jakamalla opiskelijoille UniSportin ilmaislippuja ja kannustamalla opiskelijoita liikkumaan. Samalla esittelemme heille, mitä alumnius on. Tule mukaan toimimaan hyvän asian puolesta ja tapaamaan opiskelijoita!

Ti 17.9.2013 klo 16-18 Mi­hin maa­il­ma on me­nos­sa?

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Miten maailma muuttuu, kun uudet suurvallat haastavat vallitsevan maailmanjärjestyksen? Muuttuuko taloudellinen valta myös poliittiseksi vallaksi? Vai pitäisikö yksittäisten valtioiden ja vanhojen rakenteiden sijasta tarkastella kokonaisuutta ja kyseenalaistaa taloudellinen näkökulma? Paneelikeskusteluun osallistuvat professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta, suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö Antti Kaski (UM) ja professori Hiski Haukkala Tampereen yliopistosta.

Ke 18.9.2013 klo 16-18 Glo­baa­lin hal­lin­nan tu­le­vai­suus – kuka tai mikä käyt­tää val­taa?

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Millaisia globaalin hallinnan mekanismeja maailma tarvitsee ja miten ne toteutetaan? Miten edesautetaan maailmanlaajuista konsensusta ympäristö- ja ihmisoikeusasioissa – tarvitaanko mullistava katastrofi? Onko nyt etelän maiden vuoro rikastua ja saastuttaa? Siirtyykö valta yhä enemmän globaaleille yrityksille ja sijoittajille vai pystytäänkö näitä hallitsemaan yhdessä? Professori Jukka Kekkosen johdolla aiheesta keskustelemassa professorit Teivo Teivainen ja Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta, presidentti Tarja Halonen ja tutkija Marikki Stocchetti Ulkopoliittisesta instituutista.

Ti 24.9.2013 kel­lo 8.30 Kris­tii­nan ys­tä­vät -aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13B

Aamupala tarjoaa mahdollisuuden keskustella tulevista tapahtumista, ärsyttävistä ja inspiroivista verkkokeskusteluista,
projekteista ja tutkimuksesta sekä tarjota toisillemme vinkkejä avoinna olevista työpaikoista, kiinnostavista luennoista ja keskustelutilaisuuksista.

Pe 27.9.2013 kel­lo 18 Lap­si & alumni: Svens­ka Tea­tern: Djun­gel­bo­ken

Svens­ka Tea­tern, Poh­joi­sespla­na­di 2

Tule mukaan mielikuvitusta kutkuttavaan koko perheen seikkailuun Mowglin, Baloo-karhun, Bagheera-pantterin, Kah-käärmeen, Shere Khan -tiikerin ja kaikkien muiden myyttisen viidakon asukkaiden kanssa. Viidakon taianomaisessa maailmassa luvassa on jännitystä, naurua ja upeaa musiikkia. Ennen esitystä alumneille opastettu kierros klo 17.00 alkaen kulissien taakse ompelimoon, verstaalle, maalaamoon ja puvustamoon, jossa kaikki näytelmät syntyvät.

Ti 1.10.2013 klo 16–18 Kii­nan roo­li glo­baa­lis­sa hal­lin­nas­sa

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Valtava taloudellinen voima on luonut Kiinalle myös potentiaalista poliittista ja sotilaallista valtaa. Miten Kiina käyttää kasvavaa valtaansa maailmalla virallisten ja epävirallisten kanavien kautta? Mitkä ovat Kiinan roolit Itä-Aasiassa, globaaleilla areenoilla ja Afrikassa? Mihin Kiina tähtää mittavalla rahoitus- ja lainoitustoiminnallaan? Mitkä tekijät kotimaassa vaikuttavat ulkopolitiikkaan? Tiedotamme tilaisuudesta ja puhujista tarkemmin elokuussa.

Ma 7.10.2013 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjailijavieraina Jörn Donner ja Minna Lindgren.

Ke 9.10.2013 klo 18-01 Alum­ni­juh­la

Ra­vin­to­la Pörs­si, Fa­bia­nin­ka­tu 14

Tule pitämään hauskaa – juhli kanssamme alumniutta! Juhlan ohjelmaan kuuluu mm. yliopiston johdon puheenvuoro sekä vuoden alumnin julkistaminen. Illalliskortin hinta 75 €. Tumma puku.

11.10.-17.10.2013 Alum­ni­mat­ka Ai­geian- ja Adrian­me­rel­le

Risteilyalus M/S Serenissima vie meidät kreikkalaisen filologian emeritusprofessori, FT Jaakko Frösénin johdolla Kreikan Ateenaan ja Delfoihin, Albanian Butrinttiin, Montenegron Kotoriin, Kroatian Dubrovnikiin ja Korculaan. Päätämme matkan Venetsiaan.

Ke 16.10.2013 klo 16-18 In­tia ke­hit­tyy ja vau­ras­tuu – tasa-ar­vois­tuu­ko yh­teis­kun­ta?

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Intian talous nousee huimaa vauhtia, mutta samalla eriarvoisuus säilyy. Miten kasti, sukupuoli, etninen tausta ja uskonto määrittävät ihmisten yhteiskunnallista asemaa Intiassa? Keskustelemassa mm. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila, Aepf-verkoston puheenjohtaja Anita Kelles-Viitanen ja apulaisprofessori Ville Päivänsalo (HY).

To 24.10.2013 klo 19 Alum­niyh­dis­tyk­sen kult­tuu­rit­ref­fit: Ryh­mä­teat­te­ri: Lä­hes on­nel­li­nen mies

Ryh­mä­teat­te­ri, Pen­ger­ka­tu 11

Jouni Hynysen “Rakkaudella, Hynynen” -kirjasta inspiraationsa saanut näytelmä kertoo kolmesta miehestä, jotka ryhtyvät elokuvan keinoin pohtimaan miehenä olemista. Kuinka nostaa kelkasta pudonnut sukupuoli takaisin jaloilleen toimivaksi osaksi yhteiskuntaa? Samalla he kuitenkin alkavat toisintaa nykymiehen perisyntejä: jatkuvaa kilpailua sekä ihmisten, asioiden ja suhteiden raakaa arvottamista. Rooleissa: Reino Nordin, Aarni Kivinen ja Paavo Kerosuo.

Ti 29.10.2013 klo 8.30 Kris­tii­nan ys­tä­vät -aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13

Tilaisuus järjestetään Naisten tiedesäätiön kannatusyhdistyksen, sukupuolentutkimuksen oppiaineen ja Kristiinan ystävät -alumniryhmän yhteistyönä.

Ma 4.11.2013 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Kirjailijavieraina Kati ja Jari Tervo.

Ti 5.11.2013 klo 19 Svens­ka Tea­tern: “En fa­milj”

Svens­ka Tea­tern, suu­ri näyt­tä­mö. Poh­joi­sespla­na­di 2

Tracy Lettsin moderni perhedraama En familj on niittänyt mainetta maailmalla ja ilmestyy syksyllä elokuvana, jonka pääosissa muun muassa Meryl Streep ja Julia Roberts. Näytelmän tragikoomisissa hahmoissa jokainen voi varmasti tunnistaa itsensä. Suomenkielinen tekstitys.

To 7.11.2013 klo 16-18 Bra­si­lia­lai­nen kult­tuu­ri – vai­ku­tus maan si­säl­lä ja maa­il­mal­la

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Tietoiskuja brasilialaisesta kulttuurista. Tarkempi ohjelma julkaistaan elokuussa.

To 14.11. klo 16-18 Suo­mi-kuva maa­il­mal­la

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Millaisella Suomi-kuvalla menestytäänä Kuinka paljon maakuvaan voi todella vaikuttaa ja mitä se merkitsee? Minkälainen Suomen maakuva on 2010-luvulla?

Ti 19.11.2013 klo 17 Alum­niyh­dis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­sen au­di­to­rio VIII (Unio­nin­ka­tu 34)

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksen esityslista on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla. Kokouksessa esitetään jäsenmaksun korotusta. Ilmaise mielipiteesi kokouksessa käsiteltävistä aiheista yhdistyksen toimistoon.

Ti 26.11.2013 klo 8.30 Kris­tii­nan ys­tä­vät -aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13 B

Lisätietoa yllä syyskuun aamiaisen kohdalla.

Pe 29.11.2013 klo 19 Alum­niyh­dis­tyk­sen kult­tuu­rit­ref­fit: Sa­voy-teat­te­ri: Com­pan­ja Kaa­ri Mar­ti­nin fla­mencot­ri­lo­gia

Sa­voy-teat­te­ri, Ka­sar­mi­ka­tu 46-48

Companja Kaari Martinin flamencotrilogian surrealistiset teokset kommentoivat yleisinhimillisiä teemoja kuten rakkautta, yksinäisyyttä, vieraantumista ja muutosta. Trilogia pohjaa Roni Martinin runoihin ja sävellyksiin. Sen keskimmäinen osa ”Korppi ja kello” palkittiin viime joulukuussa parhaasta soolokoreografiasta, parhaasta musiikista sekä parhaasta puvustuksesta maailman arvostetuimmassa koreografiakilpailussa flamencon saralla. Ennen esitystä Kaari ja Roni Martin tapaavat ryhmämme Savoy-teatterin ylälämpiössä klo 18.15 – 18.40, tervetuloa! Ilmoittaudu tapaamiseen tästä.

Ma 2.12.2013 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Kus­tan­nus­osa­keyh­tiö Sil­ta­las­sa, Su­vi­lah­den­ka­tu 7

Vierailu kustannusosakeyhtiö Siltalassa.

To 12.2.2013 klo 16 HYMY: Ob­ser­va­to­rio glö­git

Hel­sin­gin Yli­opis­ton ob­ser­vaat­to­ri, Ko­per­ni­kuk­sen­tie 1

Kokoonnumme tutustumaan yliopiston Observatorioon ja juomaan joulukuun ensimmäiset yhteiset glögit. Kaikki tähtitieteestä ja museosta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ilmoittautuminen tästä. Helsingin yliopistomuseon ystävät -ryhmä (HYMY) kokoaa yhteen alumneja, jotka ovat kiinnostuneita Helsingin yliopistomuseosta ja sen tukemisesta.

To 19.12.2013 klo 19 Alum­niyh­dis­tyk­sen kult­tuu­rit­ref­fit: Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­ri: Ludwig van Beet­ho­ven: Sin­fo­nia nro 9 ”An die Freu­de”

Musiik­ki­ta­lo, Man­ner­hei­min­tie 13A

Helsingin kaupunginorkesterin syyskausi huipentuu jälleen odotettuun Beethoven-konserttiin, joka johdattelee kuulijat joulunajan iloon ja rauhaan. Tänä vuonna konsertin johtaa kapellimestari Susanna Mälkki ja Musiikkitalon oma kuoro on mukana. Suomalaissolistit Reetta Haavisto, Lilli Paasikivi, Jussi Myllys ja Juha Uusitalo kruunaavat esityksen. Musiikkitalon kuoron kuoromestari Tapani Länsiö tapaa ryhmämme parvilämpiössä klo 18.15, Tervetuloa!