KOMMUNIKATION

Föreningen utvecklar kontinuerligt sin kommunikation, speciellt med hjälp av de medlemmar som arbetar eller har arbetat inom kommunikation. Vi söker framförallt personer som är kunniga i sociala medier, LinkedIn-experter och videokommunikatörer. Vill du vara med och utveckla föreningens kommunikation?

Vi behöver bl.a. korrekturläsare av vårt medlemsbrev och vår medlemskommunikation, samt Facebook- och LinkedIn aktiva. Kommunikationsarbetsgruppen i alumnföreningens styrelse vill även gärna att de som är intresserade deltar i arbetsgruppens workshops.