KOMMUNIKATION

Föreningen utvecklar kontinuerligt sin kommunikation, speciellt med hjälp av de medlemmar som arbetar eller har arbetat inom kommunikation. Vi söker personer som är kunniga i sociala medier (Facebook och LinkedIn), videokommunikatörer och korrekturläsare av vår medlemstidning. Kommunikationsarbetsgruppen i Alumnföreningens styrelse vill även gärna att de som är intresserade deltar i arbetsgruppens workshops. Vill du vara med och utveckla föreningens kommunikation?