YTTERLIGARE INFORMATION

Alumnkontoret koordinerar frivilligverksamheten och stöder samt hjälper alla frivilliga. Ytterligare information får du från kontoret vardagar kl. 13-15 på numret +358 50 415 6798 eller per e-post hu@alumnforeningen.fi.