Anna Autere är alumn

Anna_Autere_sv_1920x1080

Jag blev medlem i Alumnföreningen snart efter jag blev färdig. Studietiden var en trevlig och viktig tid i mitt liv, så jag ville behålla kontakten med universitetet även efter studierna. Tidningen Yliopisto som hör till medlemskapet har hållit mig á jour med händelserna vid Helsingfors universitet och inom forskning. Min livsinställning är att ständigt lära, så det är viktigt att jag som medlem får information om intressanta öppna föreläsningar. Alumnföreningen arrangerar även många intressanta evenemang där det har varit roligt att vara med och träffa såväl nya människor som andra alumner och studerande.

Möjligheten att träffa och stödja de nuvarande studerandena är viktig för mig som alumn. Till det ger föreningens volontärarbete goda möjligheter. Som medlem känner jag att jag är en del av universitetsgemenskapen även om jag jobbar i företagsvärlden.

Anna Autere
Humanistiska fakulteten