Asko Mäkelä är alumn

Asko_Makela_sv_1920x1080

Som alumn har man möjlighet att som mentor hjälpa studerande, och även universitetet, att klara sig inom sin bransch. När jag var medlem i delegationen för fonderna vid Helsingfors universitet bekantade jag mig mångsidigt med universitetets kunnande. Nu kan jag på alumnevenemang ha motsvarande intellektuella samtal och lära mig nytt. Medelanskaffning är viktigt även för en humanist. Själv har jag haft möjlighet att skänka 1000 euro till universitetet. Jag ska skaffa en tusenlapp till. Även en liten donation har betydelse.

Som alumn hoppas man att universitetet skulle förstå att studenten är dess viktigaste kund. Nu verkar den studerande vara ensam och bortglömd i byråkratin. En ny typ av amanuens skulle kunna ge personalen bättre möjligheter att koncentrera sig på att göra studerandena till utmärkta forskare.

I Alumnföreningen får man vara med om att skapa en framtid för ett internationellt universitet. Även om pengar är viktigt, är det med humanism som ojämlikheten minskar och demokratin ökar. Jag tycker att alumnverksamheten ökar optimismen.

Asko Mäkelä
Humanistiska fakulteten