Jan Schugk är alumn

Jan_Schugk_sv_1920x1080

Studieåren var en minnesvärd tid. Jag var nationsaktiv i Eteläsuomalainen osakunta och verksam som ordförande för Lääketieteenkandidaattiseura.

Sedan min utexaminering har jag hållit kontakt med mina studiekompisar i olika läkarorganisationer, och via mitt jobb upprätthåller jag kontakten med olika forskare inom medicin. Jag ser mig som en generalist både i arbetet och i övrigt, och min nyfikenhet gör att jag ser på både saker och människor genom ett brett perspektiv. Mina universitetsstudier har tagit mig långt och nu vill jag ge något tillbaka. Tidigare har jag främst deltagit i Alumnföreningens allmänna föreläsningar, men i år sitter jag i föreningens styrelse. Jag är entusiastisk inför tanken att få fungera som mentor för studerande.

I Finland är vi vana vid att universitetsfinansieringen kommer från den offentliga sektorn. De senaste åren har det skett en förändring. Det är viktigt för universitetets utveckling och ekonomi att man hittar olika finansieringsformer.

Jan Schugk
Alumn i medicin