Janne Wikström är alumn

Janne_Wikstrom_sv_1920x1080

Att hålla täta kontakter med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet har varit självklart för mig alltsedan jag graduerade. Jag är en universitetsmänniska till identiteten, och mitt Alma mater är Helsingfors universitet. Dessutom har det varit min arbetsplats i ungefär 15 år.

Även om jag ofta samarbetade med Alumnföreningen redan när jag jobbade på Helsingfors universitet var det inte självklart att vara medlem i föreningen och att delta i dess verksamhet. Jag märkte dess mervärde mycket tydligare än förut när jag bytte arbetsgivare vintern 2016. Sedan dess har jag varje månad deltagit i föreningens evenemang och i annan verksamhet. Det får mig att känna att jag aldrig lämnat universitetet och att jag inte brutit de vänskapsband som uppstod under mina studier och min universitetskarriär. Det ger mig en ännu starkare drivfjäder att fortsätta ett yrkesmässigt samarbete med Helsingfors universitet.

Janne Wikström
Fakulteten för statsvetenskap/
Svenska social- och kommunalhögskolan