Katriina Palmroth-Ramm-Schmidt

Katriina_Palmroth-Ramm-Schmidt_sv_1920x1080

Jag var entusiastiskt med om att grunda Alumnföreningen i samband med Helsingfors universitets 350-årsjubileumsår. Då arbetade jag som informatör på universitetet, men snart flyttade jag över till informatörsuppdrag inom den privata sektorn. I sex år var jag kommunikationsansvarig i Alumnföreningens styrelse. Det gav mig ett naturligt sätt att upprätthålla kontakten med universitetet.

På senare tid har jag främst träffat gamla bekanta vid årsfesterna och deltagit nu och då i Litteraturcirkeln.

För några år sedan berättade jag om min karriär på en arbetslivskurs för kommunikationsstuderande. Universitetsstudier är teoretiska (som sig bör), så praktiska erfarenheter hjälper studerande att planera sin karriär.

Alumnskapet vid Helsingfors universitet är en tradition i vår familj. Min far studerade till forstmästare och min mor studerade till biologi- och geografilärare. Min dotter graduerade från juridiska fakulteten några år sedan. Även min farfar studerade vid kejserliga Alexanders universitet i agroforstvetenskapliga fakulteten på 1910-talet.”

Katriina Palmroth-Ramm-Schmidt
statsvetenskapliga fakulteten