Matti Saarinen är alumn

Matti_Saarinen_sv_1920x1080

Under min studietid rörde jag mig väldigt aktivt i studentkårens kretsar, och jag arbetade också tre år som HUS generalsekreterare.Därför vill jag också nu i arbetslivet upprätthålla mina kontakter till universitetet och till de yngre generationerna av studerande. Under Alumnföreningens tidiga skede satt jag med i styrelsen. Då var verksamheten ännu väldigt småskalig, men lyckligtvis har föreningen sedan dess vuxit till en betydande storlek.

Jag har arbetat med kommunikation i flera årtionden. Via nationalekonomistuderandenas alumner har jag vid studentföreningens alumnkvällar fått bekanta mig med unga nationalekonomer. Det har varit en viktig rekryteringskanal för mig.

Min fru och jag har deltagit i alumnresor inom Europa. Den finaste upplevelsen hade jag på resan med flodbåt längs med Donau, då vi fick njuta av Laura Kolbes föreläsningar om Habsburgarnas århundraden. Alumnresorna är en mer förfinad sorts semester än de vanliga finländska sällskapsresorna, eftersom resesällskapet är utvalt.
Med på resan finns statsvetare, läkare och domare istället för fyllbultar.

Matti Saarinen
statsvetenskapliga fakulteten