Päivi Korpisaari är alumn

Paivi_Korpisaari_sv_1920x1080

Efter min utexaminering verkade jag tio år i arbetslivet, bland annat på en advokatbyrå samt i tings- och hovrätten. Därefter kom jag tillbaka till universitetet som doktorand och idag arbetar jag som professor i kommunikationsjuridik.

Jag blev medlem i Alumnföreningen förra hösten. Eftersom jag själv arbetar med forskning och undervisning är det trevligt att hålla kontakt med dem som är aktiva inom den praktiska biten. Min egen tid i det praktiskt orienterade arbetslivet gav goda förutsättningar för att bli forskare och jag uppskattar stort den erfarenhet de åren gav mig. Jag brukar därför också bjuda in jurister från olika områden att föreläsa under mina kurser.

Jag hoppas att de alumner som jobbar utanför universitetet också skall kunna dra nytta av min akademiska erfarenhet.

Det är viktigt att nätverka med personer från andra vetenskapsområden. Tvärvetenskaplig akademisk bildning är alltid intressant och nyttig. Jag hoppas att jag kan engagera flera av mina studiekompisar i föreningens verksamhet.

Päivi Korpisaari
Alumn i juridik