Sari Vapaavuori är alumn

polaroid_vapaavuori_sv

Jag funderade länge på var jag kan hitta en sådan form av frivillig verksamhet, där jag kan stöda och vara med om att inspirera och uppmuntra studenten till en så mångsidig karriärbana som möjligt – här i hemlandet och internationellt. Jag hoppas att mitt egna exempel inspirerar till att leta efter just den egna banan. Som teolog har jag bland annat arbetat med brand-building, kommunikation, marknadsföring, samhällsansvar, frivillig verksamhet och organisationsledarskap.

Via Alumnföreningens verksamhet kom jag in i ett inspirerande och aktivt nätverk där jag kan påverka. Det är betydelsefullt att jag haft möjlighet att göra det som från början motiverade mig att komma med i föreningen. Jag har kunnat hjälpa och inspirera studerande. Det är också för mig inspirerande att föra en intressant dialog och höra spännande synpunkter, och bättre förstå vad som händer i samhället och inom vetenskapen – modigt och utan fördomar.

Sari Vapaavuori
Teologiska fakulteten