Ville Aula är alumn

Ville-Aula_SVE-

För att det hör till. Då man har studerat på universitet bör man upprätthålla kontakten med det akademiska samfundet. Jag gillade studietiden och tänkte redan då att det är viktigt att kontakten upprätthålls.

Jag har vänner och kolleger från Helsingfors universitet, men alumnskapet innebär en bredare och mera institutionaliserad relation till universitetet. Medlem blev jag år 2014, samma år som jag utexaminerades. Jag kryssade i alla fält i medlemsblanketten för att vara till nytta för föreningen. Jag funderade också över hur man kunde aktivera mera unga alumner.

För tillfället skriver jag min doktorsavhandling i Storbritannien där medlemskap i alumnföreningar är mera självklart än i Finland. En möjlig förklaring till detta är att universitetsstudier i Storbritannien slutar ganska direkt efter en treårig kandidatexamen eller en två-årig magisterexamen. Då är det naturligt att genast bli alumn.

I Finland är gränsdragningen mellan universitetsstudiernas slut och början av arbetslivet mera vag, vilket gör att
kontakten med universitetet består längre in i vuxenlivet.

Ville Aula
Alumn i statsvetenskap