Alexander Bargum

Alexander Bargum

Alexander Bargum är 1. viceordförande för Alumnföreningens delegation och vd för Algol-koncernen. Alexander Bargum är alumn från juridiska fakulteten.