Carmela Kantor-Aaltonen

Kemianteollisuus

Carmela Kantor-Aaltonen är ombudsman / ledande expert för Suomen Bioteollisuus ry och Kemianteollisuus ry och alumn i biovetenskaper.