Erkki Liikanen

Liikanen

Erkki Liikanen är magister i statsvetenskap, alumn i nationalekonomi, hedersdoktor från Tekniska högskolan, Helsingfors Handelshögskola och Östra Finlands universitet samt Årets Alumn 1999. Liikanen är även Chair of the Trustees for the International Financial Reporting Standards Foundation, direktionsordförande för tankesmedjan Bruegel och Helsinki Graduate School of Economicsin, medlem av Europeiska centralbankens etiska komiteé. direktionsordförande för Finlands Symfoniorkestrar rf och medlem av Internationella Röda korsets federations ekonomikomiteé