Leena Niemistö

Leena Niemistö

Leena Niemistö är investerare och ägare inom hälsosektorn och styrelseproffs. Hon är bl.a. styrelseordförande för Finlands Nationalopera och Balett, styrelseledamot för Universitetsapoteket, vice ordförande i styrelsen för Suomen Messut Oyj, vice ordförande i styrelsen för Pihlajalinna Oyj, styrelseledamot för Raisio Oyj och ordförande i styrelserna för Nexstim Oyj och Nightingale Health Oyj. Niemistö är alumni imedicin.