Maria Fredriksson-ahomaa

Kuva: Linda Tammisto

  • Professor vid Helsingfors universitet, avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa 2010-
  • Doktor i veterinärmedicin, dosent i livsmedelshygien, livsmedelssäkerhet
  • Vicedekan vid Veterinärmedicinska fakulteten, ansvarsområde internationella- och svenskspråkiga ärenden
  • 1999-2010 forskare och lärare vid veterinärmedicinska fakulteten vid München universitet