Maria Hilska-Aaltonen

1000x1000_Maria_hilska_aaltonen

Maria Hilska-Aaltonen är forstmästare och alumn från agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.