Mika Maliranta

Mika_Maliranta

Mika Maliranta är forskningsprofessor på Konkurrens- och konsumentverket och alumn från statvetenskapliga fakulteten.