Pekka Sauri

1000x1000_Sauri_Pekka_blogi_002.jpg_133461 (2)

Pekka Sauri

FD Pekka Sauri är företagare och tidigare arbetslivsprofessor vid Helsingfors universitet. Han har även fungerat som Helsingfors vicestadsdirektör 2003-2017. Han är fil. lic. i psykologi, pedagogiska fakulteten samt filosofie doktor från Brunel University, London. Sauri är alumn från humanistiska fakulteten.