PIA WIDÉN

Österman Pia 0801-13_3_HY_photo_Linda Tammisto

Pia Widén är doktorand och alumn från humanistiska fakulteten, gratist för Filosofiska fakultetens promotion 2003 och tidigare verkställande direktör för Alumnföreningen. Temat för avhandlingen är alumnverksamhet vid sex toppuniversitet i Amerika och Europa. Widén är styrelseledamot i Svenska Folkskolans vänner rf.