Teemu Laajasalo

Teemu_Laajasalo

Doktor i pedagogik (HU) Teemu Laajasalo är Biskop i Helsingfors stift. Han är ordförande sedan 2019 i Cantores Minores rådgivande nämnden för samhällsrelationer samt delegationsordförande för Helsingfors Diakonissaanstalts stiftelse sedan 2017. Laajasalo har även tidigare fungerat som ordförande för Finska missionsällskapets styrelse.