Kirsi Komi

Kirsi_Komi-0859

Kirsi Komi är jurist, styrelseproffs och alumn i rättsvetenskaper. En stor del av karriären jobbade Komi för Nokia, först som jurist och senare som chefsjurist för Nokia-Siemens Networks.

Sedan 2010 har Komi suttit i följande styrelser: Bittium Oyj, Citycon Oyj, Finnvera Oyj, Martela Oyj, Mestä Board Oyj, Patria Oyj, SPR Veripalvelu, Vekkaus Oy, Docrates Oy, Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaset ry.