Alexander Bargum

bargum

Alexander Bargum är 1. viceordförande för ALumnföreningens delegation och vd för Algol-koncernen. Bargum är alumn från juridiska fakulteten.