LEENA RANTANEN

Leena Rantanen_P

Leena Rantanen är ecklestiastikråd vid Kyrkostyrelsen och alumn från juridiska fakulteten.